4 november 2020Blogg

Solita som arbetsgivare: kontinuerligt lärande är nyckeln

Working at Solita

Som ett tillväxtbolag har vi en enda tillgång: våra medarbetares kompetens. Medarbetarnas utveckling är avgörande för att företaget ska fortsätta växa. När våra medarbetare växer, växer även företagets intellektuella kapital. Därför är fortsatt lärande en viktig del av Solitas kultur.

Kompetens och lärande utgör kärnan i ett techföretag som Solita – men de är samtidigt två skilda saker som inte ska förväxlas. Lärande är en förmåga som kan övas upp. Kompetens är resultatet av lärande och en viktig tillgång för både individen och företaget. Vår uppgift som arbetsgivare är att främja lärande i det dagliga arbetet så att medarbetarnas och företagets kompetens kan förnyas.

Alla har tillväxtpotential

På Solita ser vi lärandet som en självklar del av vårt dagliga kundarbete. Även om det är viktigt med formella utbildningstillfällen så räcker det inte med ett årligt seminarium för att bli ett lärandefokuserat företag. För att lära sig måste man praktisera, reflektera och förbättra sina arbetsmetoder. Och den processen ska ingå som en självklar del i de dagliga rutinerna.

Tanken bakom vår lärande kultur är att vi tror på människans inneboende förmåga att växa och lära sig nya saker. Vi ser inte talang som en statisk eller medfödd egenskap. Vårt ledarskap bygger på synen att alla kan lära sig och att alla har en enorm tillväxtpotential.

Lärande genomsyrar allt – från rekrytering till kundarbete

Hur arbetar vi rent praktiskt för att ha en lärande kultur? Även om vi alltid strävar efter att utveckla nya möjligheter till lärande är varje medarbetare till syvende och sist själv ansvarig för sitt eget lärande och sin egen utveckling. Det är något vi tänker på när vi rekryterar. Personer som är villiga att växa och utvecklas kommer till sin rätt hos oss. Och för att lära sig måste man vara ödmjuk och erkänna att man inte kan allting. Det kräver mod.

Lärandet är också djupt integrerat i vår onboardingprocess, så att nya medarbetare snabbt blir medvetna om vilka möjligheter vi erbjuder. Utöver vanliga seminarier och kurser har vi ett bibliotek och studiecirklar. Dessutom har medarbetarna själva bildat kompetensgrupper inom ämnen de tycker är intressanta.

Kundprojekt är ett viktigt sätt att lära sig mer på ett konsultföretag som Solita. Redan när vi skapar ett projektteam försöker vi ta hänsyn till individens intressen och tänka på hur vi kan stödja lärande och utveckling. Varje projektteam behöver ha rätt balans av erfarna och nyare medarbetare. På så sätt maximeras kvalitet och lärande. En teammedlem kan få en rad olika uppgifter inom ett projekt, men det är också vanligt att personer flyttar mellan olika projekt.

Det är viktigt att medarbetarna får möjlighet att reflektera över sin prestation i det dagliga arbetet. För det krävs konstruktiv feedback och öppna diskussioner under kundarbetet. Man kan prata om utmaningar i projektet eller om hur medarbetarna mår. Man får tillfälle att lufta eventuella problem eller känslor kring projektet – och kring livet i stort.

Lärande är nödvändigt för framgång

Solita är ett växande internationellt techföretag och för oss är lärande nödvändigt för framgång. Det hjälper oss att förvalta företagets viktigaste tillgång: medarbetarnas kompetens. Det gör också att våra medarbetare mår bra – de tycker om att utvecklas.

Världen förändras snabbt och varje dag händer något nytt inom techbranschen. Men det räcker inte att man vill lära sig ny teknologi. För att få en bra balans mellan arbete och privatliv behöver man även vara bra på självledarskap, inflytande och konflikthantering. De senaste åren har vi fokuserat på just det. Vi är naturligtvis inte fullärda eller perfekta – men vi har ett tydligt mål och en klar inriktning.

Läs mer om Solita som arbetsgivare och bli en del av vår familj!