2 januari 2021Blogg

Solita som arbetsgivare: För en balans mellan arbete och privatliv

Working at Solita

För oss på Solita är det viktigt att arbetet är flexibelt. Det är helt naturligt att det händer saker i livet som påverkar vardagen, och att vi behöver planera om möten, ändra arbetssätt eller till och med ändra projektteam för att tillgodose våra medarbetares behov. Vi vill att våra medarbetare ska kunna lita på att det fungerar. När arbetsplatsen präglas av öppenhet och varje anställd betraktas som en hel person blir det lättare att prata om utmaningar och stressfaktorer utan att känna skuld eller rädsla.

Alla har ett livspussel att få ihop och vår stresstålighet kan skifta från dag till dag. Det som känns stimulerande ena dagen kan kännas pressande nästa dag. Att ha balans i livet handlar om helhetsupplevelsen – hur vi upplever hela den långa raden av dagar som passerar. Därför är det viktigt att vi alla hittar den kombination som passar oss bäst. En livssituation där vi mår bra och där livets olika delar är i någorlunda harmoni.

För att medarbetare ska kunna ha balans i livet och må bra är det viktigt att ha en människocentrerad företagskultur, där arbetet ses som en del av livet – inte hela livet. Chefer och teamledare på Solita får lära sig att ha en holistisk människosyn. ”Känn dina medarbetare” är en av våra främsta principer. Teamledarens jobb är att känna sina teammedlemmar så väl att hen kan ta hänsyn till deras behov och
livssituation. När man ser varje människa som en individ och inte försöker tvinga in alla i samma mall ökar förutsättningarna för att alla ska må bra.

En helhetssyn på välbefinnande

På Solita har vi infört rutiner och processer som främjar välbefinnandeoch balans i livet. En viktig startpunkt är självkännedom. När vi förstår oss själva och våra behov blir det lättare att sätta gränser. Ofta blir vi även bättre på att förstå andra. Sedan flera år tillbaka erbjuder vi därför utbildningar i självledarskap. Vi har också en egen inhouse-coach som finns till hands för medarbetare som går igenom utmanande situationer av olika slag.

Vi har ett brett utbud av tjänster inom psykologi och psykisk hälsa som våra medarbetare kan använda. Ett exempel är webbutbildningar om olika hälsofrågor som täcker allt från sömnproblem och stresshantering till att klara kriser i familjen. Under coronapandemin har de här tjänsterna utnyttjats flitigt och fått bra betyg av våra medarbetare.

Flexibilitet när det gäller arbetstid och arbetsplats har varit en självklarhet för oss i många år. Medarbetarna är fria att utföra sina uppgifter när det passar dem bäst, så länge samarbetet i teamet flyter smidigt. En del väljer till exempel att jobba fyra timmar på morgonen och fyra timmar på kvällen. Sedan pandemin började har flexibiliteten
på Solita blivit ännu större, och medarbetarna kan i princip jobba var som helst ifrån.

Småbarnsfamiljer kan få hjälp med barnvakt när barnen blir sjuka och vi har även familjementorer som stöttar medarbetarna före, under och efter föräldraledigheten. Flera anställda arbetar deltid och det behövs inte några särskilda skäl för att göra det. För tillfället är det 70–80 personer på Solita som arbetar mindre än heltid – en del på grund av familj, andra av helt andra anledningar.

Kulturen är grunden, men alla behöver känna sina begränsningar

Alla har ett personligt ansvar att värna om sitt välbefinnande och sätta gränser – och vi som arbetsgivare kan göra mycket för att underlätta. Därför pratar vi gärna om sådana frågor och framhåller att ingen ska behöva hantera oro och trötthet på egen hand.

Under pandemin har vi gjort mer än vanligt för att främja hälsa och balans. Det har handlat om allt från korta informationsmöten till längre utbildningar. Genom information och öppenhet vill vi bygga en kultur där välbefinnandet värderas högt. Medarbetarna ska känna att de kan säga till när stressen blir för hög eller när de känner sig slitna. Om vi upptäcker stressfaktorer tidigt är det enklare att göra nödvändiga förändringar.

Ibland kan små saker göra stor skillnad. Vi har till exempel sagt att teamledare inte bör skicka e-post på kvällstid. Om de ändå av någon anledning måste göra det ska de betona att de inte förväntar sig något svar på kvällen. Samtidigt är det naturligtvis fritt fram för den som vill att jobba sent, så länge det känns bra och passar den personen.

Det finns många faktorer att tänka på när man skapar en arbetsplats som främjar välbefinnande och balans. Ledarskap och kultur utgör grunden och startpunkten. Därifrån kan vi utveckla rutiner och åtgärder som gör det möjligt för oss som företag att hjälpa medarbetarna att må bra. Slutligen har alla ett personligt ansvar att säga ifrån och berätta hur de känner det och vad de har för behov. När man känner sig själv väl och kulturen på arbetsplatsen känns trygg, då är förutsättningarna riktigt bra för en fin balans mellan arbete och privatliv.