2 november 2021Blogg

Solita Cloud Data Engineer Masterclass – Läs om Bettys resa från on-prem till molnet! 

Betty har jobbat som BI-konsult och Data Engineer i flera år och har nu kickstartat sin molnresa genom Solita Cloud Data Masterclass. 

Berätta lite om din bakgrund, hur tog du dig dit du är idag?

“Jag pluggade data – och systemvetenskap på Stockholms Universitet, vilket var ett ganska brett program. Första året fick man pröva på javaprogrammering, projektledning, databasmetodik och mycket annat. Jag föll ganska snabbt för BI. Den typen av frågespråk och programmering tyckte jag om. Att man kan hämta rådata och skapa värde ur det tilltalade mig!

Jag har jobbat som konsult och specifikt inom BI de senaste 5-6 åren, både front-end och back-end, och ett år som kravanalytiker inom BI. Under dessa år har jag hunnit jobba med SAS-plattformen, Microsoft-stacken och olika typer av analysverktyg såsom Power BI, SAS visual analytics och nu Tableau, men det var inte förrän jag började på Solita som min molnresa som data engineer började. Jag kickstartade resan via Cloud Data Engineer Masterclass som gav mig en förståelse för moderna molnlösningar samt en riktigt bra grund att stå på framöver som data engineer.”

Vad lärde du dig i Masterclass?

”I mina intervjuer med Solita fick jag höra mer om Cloud Data Engineer Masterclass och det som lockade mig var att man skulle få en grundförståelse för molnlösningar, och den biten hade jag inte sedan innan. De uppdrag jag var på innan hade nämligen fokus på äldre on-prem-lösningar och just därför var Masterclassen ett bra sätt för mig att få dedikerad tid till att rivstarta och ta klivet till molnet som data engineer.

Kursen gick ut på teoretiska genomgångar såväl som praktiska uppgifter där vi fick prova på att jobba med AWS-plattformen för hämtning och lagring av olika typer av data (exempelvis strukturerat och semi-strukturerat data) för vidare bearbetning av datat i något eller flera av de olika verktyg som presenterades i kursen, såsom DBT, Matillion och Solitas egenutvecklade verktyg Agile Data Engine. Vi arbetade mycket med Snowflake som vi använde som Data Warehouse. På toppen av allt detta presenterade vi slutligen datat i Tableau. Allt detta hölls även samman i ett ganska omfattande praktiskt case som fungerade som en röd tråd genom hela programmet.

Tanken med kursen var att vi skulle introduceras för ett nytt tankesätt samt en del av de ledande molnverktygen i vårt ELT/ETL-arbete där tidigare kunskaper inom datamodellering och SQL vävdes in, men även ett nytt språk för mig, vilket var Python.”

Hur ser framtiden på Solita ut för dig nu, efter Cloud Data Engineer Masterclass?

”Jag sitter just nu hos en kund där de börjat göra förstudier för om och hur de ska migrera till molnet. Då är det jättebra för mig att komma in i det här, deras resa från on-prem till molnet. Efter att ha gått kursen vill jag få praktisk erfarenhet av det jag lärt mig och jag har en jättebra People Lead som jobbar för att se till att jag får chansen till detta.

Tack vare Cloud Data Engineer Masterclass har jag fått klämma och känna på riktigt på verktygen samt träffat människor som redan jobbar i molnet, och det har gett mig ett hum om hur jag ska ta mig vidare. Den här kursen har också fått mig att känna att Solita verkligen satsar på sina anställda, både nyanställda och de som jobbat lite längre. De värnar om att alla anställda ska hänga med i utvecklingen, och förstår att den här typen av up-skilling  kommer att leda till goda resultat för den anställda såväl som för företaget.”

Har du några tips åt framtida deltagare i Cloud Data Engineer Masterclass?

”Jag tror det kan vara bra att läsa på lite grann om molnet, på en grundläggande nivå. Utöver det är SQL såklart något som är bra att ha kunskaper i eftersom det är en rätt central del i BI-utveckling. Ett annat språk som är bra att snegla på är Python, något som var nytt för mig i kursen.

Ett annat tips är kunskapsdelning! Dela med dig av det du kan, både under själva kursen och när ni sitter och gör case var för sig. Lär er av varandra! Att man har modet att fråga och ödmjukheten att dela med sig, det är viktigt.

Det är också viktigt att inte vara rädd för att pröva på något nytt!”

Bli konsult på Solita – sök till Cloud Data Engineer Masterclass.