1 juli 2022Blogg

Solita Cloud Academy

Solita Cloud Academy är en introduktion till att arbeta med molnteknologi och molnlösningar, men också en introduktion till vårt arbetssätt och hur det är att vara konsult på Solita. ”Det handlar egentligen lika mycket om värderingar som om molnet”, säger Peter Svensson, Head of People and Culture (Cloud and Connectivity), och en av initiativtagarna till projektet.  

Solita Cloud Academy består av olika moduler av föreläsningar, övningar och workshops. Tanken är att ge deltagarna en bred grund inom molnteknologi och skapa ett avstamp för en fortsatt karriärutveckling som konsult inom moln. Under utbildningen får deltagarna även lära sig hur man arbetar agilt och de får fördjupa sig i Solitas sätt att arbeta och våra värderingar.

I akademin stöttas deltagarna av erfarna konsulter från Solita som t ex ger en introduktion till varje molnplattform och sedan stöttar deltagarna i arbetet med att förbereda sig för certifieringarna. Målet är att alla deltagare efter utbildningen är certifierade i de tre stora plattformarna Google, AWS och Azure. I samråd med våra People Leads får varje deltagare bestämma vilket område man vill fördjupa sig inom och efter utbildningen kommer alla deltagare ut i ett uppdrag tillsammans med en mer erfaren konsult.

Syftet med akademin är att hitta personer som har potential att utvecklas, men som inte har riktigt rätt kunskaper eller erfarenheter än. Det kan vara personer som är nyutexaminerade eller som har arbetat några år inom it men kanske inte med moln – eller personer som vill byta spår i karriären.

– Utvecklingen inom det här området går otroligt snabbt och de traditionella utbildningarna hinner inte alltid med. Vi gör det här för att vi vet att det finns så många duktiga personer därute som både vill och kan mycket. Det här är ett sätt för oss att ta tillvara på de talanger som annars hade varit svåra att fånga upp med traditionell rekrytering, säger Patrik Rafstedt, Head of Talent Acquisition & Staffing (Cloud and Connectivity).

Utbildningen har skett digitalt och deltagarna är utspridda över landet. En av förra årets deltagare var Thomas Roth, en före detta rörmokare och konstnär som för ett par år sedan sadlade om och gick en IT-utbildning i Nackademin. Han har varit väldigt nöjd med Solita Cloud Academy.

– Jag såg en annons om Solita Cloud Academy på Linkedin och tänkte att det skulle passa mig, säger Thomas Roth. Under min utbildning blev jag intresserad av molnet och kände att det finns mycket spännande att jobba med där, det är framtiden. Jag tycker att det är en otroligt bra utbildning, den är väl genomförd och väldigt ambitiöst. Man tar hänsyn till allas olika intressen och förutsättningar, du studerar i din egen takt och får bra stöttning. Det känns verkligen att Solita bryr sig om oss! Den allra största fördelen är att vi själva väljer vad vi vill specialisera oss inom, och efter utbildning finns det möjlighet att få jobba med just det.

Solita Cloud Academy är en bra start för att utveckla sina kunskaper inom cloud, men också för att lära känna kulturen och hur det är att jobba på Solita.

– På Solita tar vi våra värderingar på allvar, för oss är potential att lära sig och rätt personliga egenskaper det absolut viktigaste, säger Peter Svensson. Har du inte rätt formell kompetens från början så löser vi det, det är viktigare att du har rätt värderingar. Drivkraften att hela tiden vilja lära sig mer, att vara prestigelös och vilja vara med i laget är ett måste, på Solita arbetar vi tillsammans och vi delar med oss av våra kunskaper.