1 oktober 2020Blogg

Solita Academy – en skräddarsydd utbildning i framtidens datateknologier

I höst kör Solita Data Academy igång i Sverige, efter att ha funnits i Solita i Finland i flera år. Akademin fungerar som en start för karriären inom data, men man får även en introduktion till Solitas arbetssätt och kultur. ”Vi skapade akademin för att vi tror på att investera i människor och deras kompetens”, säger Frida Carling, Project Manager och People Lead på Solita.

Solita Academy sträcker sig över fyra veckor och består av olika moduler i form av föreläsningar och workshops samt andra gemensamma aktiviteter. Under Academyns gång kommer deltagarna att jobba med programmering, bygga data pipelines i Snowflake samt lära sig om hur man bäst visualiserar data i moderna verktyg. Deltagarna gör utöver föreläsningar och workshops även tre övningsuppgifter under perioden, så att de också praktiskt övar på det de lärt sig. Efter akademin börjar deltagarna arbeta heltid i sitt nya projektteam hos våra kunder, men har även möjlighet att fördjupa sina tekniska kunskaper och ta certifikat.

– Solita Academy är ett sätt för oss att hitta och ta tillvara på talanger som vi inte hade kunnat fånga upp den traditionella vägen när vi rekryterar, säger Frida Carling som är ansvarig för Solita Academy i Sverige. Vi fick in över hundra ansökningar till höstens Academy, och av dem har vi valt ut sju personer som nu kommer att påbörja utbildningen. Det känns otroligt roligt, jag är så glad över gruppen – jag tycker att vi har en härlig mix av olika bakgrunder och personligheter, några har jobbat i flera år och några är nya på arbetsmarknaden!

Syftet med akademin är att fånga upp talanger som har potential att utvecklas, men som inte har riktigt rätt kunskaper eller erfarenheter än. Det kan vara personer som är nyutexaminerade eller som har arbetat några år inom närliggande områden – eller personer som vill byta spår i karriären.

– Utvecklingen inom data- och molnteknologier går framåt i raketfart, och utbildning för den kompetens som krävs för att behärska dessa finns oftast inte att tillgå på marknaden. Då vill vi på Solita reagera förutseende genom att själva erbjuda en konkret inblick i de områden som vi ser är aktuella för våra konsulter och kunder. Vår Academy tar ett samlat grepp kring detta och erbjuder våra konsulter de konkreta verktyg som behövs för att lösa de problem som företag och organisationer står inför nu och framöver, säger Annina Troberg, Talent & Employer Brand Manager på Solita.

De första svenska Academydeltagarna fick genomgick utbildningen redan i våras, men då i samarbete med finska deltagare i Finland. Patrik Evertsson, en av vårens deltagare och numera konsult på Solita, gillade upplägget.

– Akademin är en bra start för att utveckla sina kunskaper inom data, men även för att lära känna kulturen och hur det är att jobba på Solita. Det roligaste och mest givande var när vi fick jobba hands-on för att lära oss de tekniska delarna eller när vi jobbade interaktivt och i grupp, säger Patrik.

På Solita läggs stor vikt vid företagskultur och värderingar. Arbetssättet är autonomt och icke-hierarkiskt, och lägger stor vikt på tillit till individen.

– Vi lägger absolut störst vikt vid potential att lära sig och rätt personliga egenskaper, säger Frida Carling. På Solita är dina värderingar och din personlighet mer avgörande än din formella kompetens. Drivkraften att hela tiden vilja lära sig mer är det viktigaste för oss, liksom viljan att vara med i laget – på Solita arbetar vi tillsammans.