8 april 2021Blogg

Senior Enterprise Architect på Solita – Beatrices story

Beatrice Axaeus Solita

Inom Design & Strategy på Solita jobbar våra konsulter inom en hel del olika roller, så som service designer, informationsarkitekt, business process consultant, strategic advisory och enterprise architect. Här får du bekanta dig närmare med en av våra konsulter!

Säg hej till vår konsult Beatrice!

Beatrice har arbetat som konsult sedan år 2000 och jobbar med olika verksamhetsnära arkitekt- och projektledarroller hos stora kundföretag och samarbetar med Solita-kollegorna i Sverige och Finland. Hon har lång erfarenhet av att jobba med arkitektur, detaljerad  design och utveckling av integrerade lösningar och integration inom olika branscher.  Utanför jobbet ägnar hon sig åt att rusta upp ett gammalt i torp på Orust, träffa vänner och läsa böcker för sina två olika bokklubbar.

…vägen till att bli Enterprisearkitekt/Designer

”Det ena har lett till det andra. Jag pluggade industriell ekonomi med inriktning på maskinteknik och logistik, så det är lite otippat att jag hamnade i IT-branschen egentligen. När jag exjobbade inom supply chain mgmt insåg jag att det problem företaget skulle lösa då mest handlade om ett informationsproblem. Sedan blev det så att jag först jobbade med IT lösningar för SCM på Electrolux, och därefter halkade in på att jobba med integrationer. 

… jobbet hos kunden

” Jag har jobbat länge som utvecklare och integrationsarkitekt, men de senaste åren har jag jobbat mer med generella arkitektroller. Just nu jobbar jag med ett större internationellt företag, där vi först gjorde en förstudie och nu jobbar vi med en RFP för en MDM-produkt, som de kan använda bl.a. för att hantera kunddata etc.

Jag har även nyligen börjat på ett projekt på en stor fordonstillverkare, där jag samarbetar med en Solitakollega i Finland. Kollegan gjorde först en förstudie för att bygga en datakatalog, och nu har jag kommit in som projektledare och jobbar med proof of concept, utvärdering och det som ska leda fram till att kunden ska kunna välja vilken produkt de vill köpa in.”

…livet som konsult

”Jag har mest jobbat på stora företag och med mycket globala kontakter, bland annat inom bankbranschen, fordonsindustrin, retail och energi-industrin. Innan pandemin jobbade jag bland annat med ett globalt pricingprojekt inom fordonsindustrin under en längre tid. Det var ett väldigt roligt projekt, stort, komplext, och med många människor från hela världen inblandade. Man fick jobba mycket både nära verksamheten, och med alla utvecklare och arkitekter. 

Jag har alltid tyckt om att jobba mycket nära verksamheten med verksamhetsproblem, inte enbart med tekniken. Som konsult kan man jobba länge på samma företag men ändå känna att man “byter jobb” då man byter uppdrag. Det är alltid kul att lära sig nya saker och se hur olika företag jobbar. 

…framtiden inom design

” Jag tycker allt vi jobbar med är jättespännande! Vi fokuserar på hela strategitänket kring att kunder ska bli mer datadrivna kring att designa tjänster och arkitektur, på en övergripande nivå, och mer specifikt t.ex. med informationsmodellering, arkitektur och processer. Jag gick själv en utbildning för att bli certifierad verksamhetsarkitekt för några år sen. Där lärde man sig om processmodellering, informationsmodellering och business capabilities, men även verksamhetsutveckling och design thinking.

Det är bra att vi är en blandning av olika människor med olika bakgrund som jobbar med de här frågorna, men det är bra att vara analytisk och strukturerad. Man behöver inte alltid ha en superteknisk bakgrund.” 

…livet på Solita

”Jag tycker det känns väldigt bra med kulturen på Solita. Man har en massa olika kollegor som man kan lära sig nya saker av, och alla är väldigt hjälpsamma. Vi har mycket samarbete och nu i och med pandemin inser man att man inte är så geografiskt begränsad heller, utan använder olika kanaler för att kommunicera med varandra, och att det finns en struktur för det. Mina kollegor på Solita är hjälpsamma, opretentitösa, trevliga, duktiga och professionella samtidigt!”