5 juni 2018Blogg

Så väljer Solita sina värderingar

På Solita får vi ofta höra att våra värderingar synliggörs i det dagliga arbetet och påverkar vår verksamhet positivt. Det är i synnerhet våra nyanställda som berättar det. Under 2017 anställde vi över 170 personer och vi fortsätter att växa. Eftersom den som är ny i företaget kommer in med ett annat och objektivt perspektiv ser vi det som ett mycket gott betyg.

Ofta berättar våra nya medarbetare att de på förhand hade en tydlig uppfattning om våra värderingar och vår kultur. En uppfattning som stärkts efter några veckor på det nya jobbet. För många är Solita den första arbetsplatsen där företagets uttryckta värderingar faktiskt lever och spelar roll.

Här på Solita är vår utgångspunkt att varje anställd redan har värderingar. De här värderingarna är väldigt personliga. För att säkerställa att våra företagsvärderingar är mer än bara ord har vi valt att definiera dem som summan av våra personliga värderingar. Vi ville identifiera grundläggande principer som vårt team kan stå bakom.

I stället för att hitta värderingar som låter fina och trendiga är det avgörande att hitta värderingar som är relevanta och meningsfulla för alla i företaget.

För några år sen intervjuade vi en stor del av våra anställda. Huvudsyftet var att ta reda på vad varje individ hade för uppfattning om Solita. Vi fick reda på att det viktigaste för våra anställda var att bry sig om sina kunder, arbetet och kollegorna. Även den avslappnade attityden och atmosfären lyftes fram – att alla kan vara sig själva och ingen behöver oroa sig för att behöva göra ett visst intryck. För att identifiera vad som driver positiv förändring och utveckling frågade vi även hur vi skulle kunna göra företaget ännu mer tilltalande för alla anställda. Många svarade att de önskade att vi som företag skulle våga uttrycka våra åsikter med än mer pondus och göra saker som inte förväntades av oss – att gå bortom det förväntade. En mer passionerad approach.

Värderingarna som vi är redo att ställa oss bakom innefattar att vi bryr oss om varandra, har en avslappnad attityd, visar mod och passion. Solitas anställdas värderingar blev våra företagsvärderingar.

Värderingarna blir starkare när beslut och handlingar bygger på dem. Affärsvärlden är fokuserad på resultat. Hur ett företag presterar analyseras och diskuteras. Självklart är det viktigt att nå bra resultat. Men i ett värdedrivet företaget är tillvägagångssättet bakom resultaten viktigare än resultaten i sig. Att landa en stor affär är inte per definition ett bra resultat om resultatet krävde diverse armbågande gentemot konkurrenter i stället för en mer avslappnad approach: att göra sitt bästa och låta resultatet bli vad det blir.

Hur arbetet är utformat spelar roll: rekrytering, löner, styrning, kommunikation, positiv feedback och så vidare. Resultat är viktiga för oss, men hur de uppnås är ännu viktigare. Det är skillnaden mellan en resultatorienterad och en värdedriven kultur.