24 november 2022Blogg

People Story: Per Ohlqvist – People Lead Enterprise Design

Per Ohlqvist

Säg hej till vår kollega Per Ohlqvist! Per är en teknikintresserad lundensare som hade svårt att bestämma sig och därför pluggade både computer science och till civilekonom på Lunds universitet. Under studierna arbetade han som yrkesofficer i teknisk tjänst, en roll som innebär att vara länken mellan taktikern och teknikern. Att vara länken mellan tekniken och affären har sedan blivit den röda tråden genom hela Pers karriär, även när han sadlade om och blev civil. När han inte jobbar dansar han gärna bachata eller kör motorcykel, allra helst på Route 66.

Vi är glada att ha Per hos oss på Solita och frågade honom hur han ser på …

… kulturen på Solita?

Jag vet att det låter som en kliché att säga att vi har en unik företagskultur eftersom alla konsultbolag säger samma sak. Men på Solita är det på riktigt – vi har en speciell kultur där alla är villiga att dela med sig, hjälpa varandra och att lära sig nya saker. Vi är ett bolag, alla jobbar tillsammans och vi är inte så uppdelade över landsgränserna. Jag upplever att Solita har lyckats väl med att få alla team att tillsammans bidra till helheten.

… sitt nuvarande uppdrag?

Jag har ett otroligt roligt och utvecklande uppdrag just nu. Det är en unik situation där ett litet bolag knoppats av från en stor koncern och nu bildar eget bolag. Från att ha varit en intern leverantör ska man nu bli en självständig leverantör på marknaden. Det innebär att man behöver utveckla nya affärsförmågor, egna stödfunktioner och egen infrastruktur. Jag och mitt team ansvarar för all arkitektur och håller ihop alla olika delar av organisationen. Vi kartlägger alla resurser som finns och kopplar ihop till ett fungerade system – all kunskap som finns hos enskilda individer ska landa i ett strukturkapital som kan delas med andra. Det är på många sätt som att arbeta med en startup – jättekul!

… teknik som möjliggörare?

Jag brinner för att använda teknik i affärssyfte och har genom åren jobbat mycket med att knyta ihop it-arkitektur med affärsarkitektur. Jag har varit på olika typer av bolag innan jag började på Solita, bland annat FMV, E.ON, Software AG, Ikea och senast på Cap Gemini, och jag har jobbat som Enterprise Architect länge. Det handlar om att koppla samman strategi, affärsprocesser, information med applikationer och infrastruktur, och det är en roll jag trivs väldigt bra i – att få ekonomer och tekniker att förstå varandra och dra åt samma håll. Allt handlar i slutändan om att utveckla verksamheten och då är tekniken till ovärderlig hjälp.

… största utmaningen i jobbet?

Den största utmaningen är det klassiska konsultdilemmat – att balansera rollen och hitta rätt avvägning mellan att arbeta med kunden och att utveckla vår egen affär. I uppdragen är utmaningen att vara den som lyfter blicken och ser framåt, som motvikt till alla som jobbar på och släcker bränder. Jobbet är ofta intensivt och det är lätt att fastna i det dagliga.

… närmaste framtiden på Solita?

Just nu är vi nio personer i mitt team och jag skulle vilja att vi blir fler för att kunna möta efterfrågan! Det är viktigt att vi får en diversifierad sammansättning – en balans i t.ex. ålder, kön och erfarenhet. Jag hoppas också att Solita inom kort kommer att ha ett eget kontor här i Malmö.