1 december 2020Blogg

Livet ute hos kunden – Utexaminerade Data Academy-deltagare berättar

I början på november tog våra Academy-deltagare examen från Data Academy – fyra veckor av intensivt lärande passerade i raketfart! Därefter har deltagarna fått en rivstart i att applicera sina nyförvärvade kunskaper på riktiga kundprojekt. Läs mer om hur det går ute på kundprojekten för våra Academians!

Sebastian

Berätta lite om vad du gör ute hos kunden!
Jag fick hoppa in i ett pågående projekt hos en kund där jag tillsammans med fyra andra konsulter från Solita bygger en ny dataplattform. Jag personligen arbetar mycket i back-end där jag hämtar data från diverse source-systems och bakar ut dessa i Azure Data factory och med hjälp av Python. Sedan strukturerar jag upp dessa filer så att de passar i en Lake-raw och Lake-Formatted.

Vad har varit det roligaste hittills?
Det roligaste har helt enkelt varit att få komma in i arbetet som konsult och faktiskt få arbeta med något ”riktigt”. Det är häftigt att vara en del av ett team som arbetar tillsammans för att uppnå ett gemensamt mål – så den nya gemenskapen man har fått genom detta uppdrag är också något som jag värdesätter högt.

Hur har du använt dig av de kunskaper du lärde dig under akademiveckorna?
Akademiveckorna gav mig en grundläggande förståelse kring vad man kunde springa på när man är ute på uppdrag. Detta underlättade då jag inte blivit alltför överrumplad när jag skulle sätta mig in i det nya projektet – då projektet hade ungefärligt samma struktur som det som presenterades under akademiveckorna.

Vad hoppas du kunna lära dig mer om framöver?

Jag sitter mycket i back-end för tillfället vilket är väldigt kul – men jag skulle gärna vilja bli vassare inom front-end också. Jag skulle därför någon gång i framtiden vilja testa att arbeta med Tableau och PowerBI också.

Stina

Berätta lite om vad du gör ute hos kunden!
Jag jobbar med att bygga visualiseringar och dashboards i visualiseringsverktyget Tableau.

Vad har varit det roligaste hittills?
Kundkontakten. Jag tycker om att diskutera kundens affärsfrågor och sedan hitta sätt att analysera och
visualisera dem så att de får en bättre förståelse över deras verksamhet.

Hur har du använt dig av de kunskaper du lärde dig under akademiveckorna?
Framförallt har jag använt mig av det jag lärt mig under de praktiska sessionerna om visualisering. Men sen tycker jag även att sessionen om Self-Leadership har hjälpt mig i mitt dagliga arbete.

Vad hoppas du ännu kunna lära dig mer om framöver, eller fördjupa dig i?
Jag vill såklart fortsätta utvecklas inom Tableau. Det vore roligt att få testa på ett projekt där man får
jobba med kartor!

Krisztian

Berätta lite om vad du gör ute hos kunden
Kunden behöver hjälp med att flytta deras existerande data till nya system och att skapa en arkitektur åt deras datastruktur som ska kunna hantera 1000x gånger mer data än vad de använder sig av idag. Jag skriver sql-querys som städar existerande data och ger den en logisk struktur som möjliggör att man ska kunna analysera deras data på ett tydligt sätt.

Vad har varit det roligaste hittills?
Jag tycker det är väldigt kul med SQL, så jag skulle nog säga att skriva SQL-kod har varit roligast.

Hur har du använt dig av de kunskaper du lärde dig under akademiveckorna?
Det mest relevanta från akademin i kundprojektet var delen då vi lärde oss om datamodellering. I kundprojektet designar vi en lösning som tillämpar faktatabeller och dimensioner, vilket var en modelleringsteknik vi gick igenom på akademin.

Vad hoppas du ännu kunna lära dig mer om framöver, eller fördjupa dig i?
Jag hoppas få möjligheten att kunna fördjupa mig i att skriva SQL- och pythonkod samt AWS.

Joel

Berätta lite om vad du gör ute hos kunden!
Jag är med och bygger upp en ny databas i Snowflake

Vad har varit det roligaste hittills?
Roligast har varit allt detektivarbete, att jobba och gräva i datan och komma fram till insikter om hur den kan användas!

Hur har du använt dig av de kunskaper du lärde dig under akademiveckorna?
Eftersom vi sitter väldigt mycket i snowflake så var allt vi lärde oss om det väldigt relevant för det jag gör nu. Jag har också använt mig väldigt mycket av tableau och det vi har lärt oss där för att visualisera datan och skapa bättre förståelse

Vad hoppas du ännu kunna lära dig mer om framöver, eller fördjupa dig i?
Allt möjligt! Jag tycker att det jag gör nu är både kul och spännande. Jag vill gärna fördjupa mig mer i snowflake men jag vill också lära mig mer om de olika cloud tjänsterna, dvs AWS, GCP och Azure.