8 december 2020Blogg

Konsten att skapa affärsvärde av data

Soilta Business Process Automation services

Vi ser många företag som gör betydande investeringar i att bli datadrivna. Det kan handla om områden som integration, Data Warehouse och rapportsystem. En stor del upplever dock att investeringarna inte skapar förväntat resultat.

Enligt en undersökning från NewVantage Partners (2019) ökar hela 91,6 % av de ledande företagen sina investeringar i att bli datadrivna mot bakgrunden av att:

  • de är rädda för nya konkurrenter som kommit långt i att bli datadrivna (75 %)
  • de ser det som nödvändigt för att verksamheten ska bli modern och agil (91,7 %)
  • de upplever det som avgörande för att lyckas med en satsning på AI (55 %)

Trots att investeringarna ökar visar undersökningen att det endast är 62.2 % av företagen som kan påvisa mätbara resultat. Dessutom anser mindre än hälften att investeringarna skapar konkurrensfördelar. Hela 77.1% av företagen ser det som en stor utmaning att skapa en datadriven organisation över huvud taget.

Enligt undersökningen är det flera faktorer som bidrar till detta, men de mest framträdande har att göra med organisation, processer och kultur. Sammanfattningsvis är det endast 31 % av de tillfrågade som anser att de kommit i hamn med målet att skapa en datadriven organisation.

Vad krävs för att lyckas?

Digitaliseringen har skapat enorma datamängder, men utan ett effektivt sätt att hantera denna data så uteblir affärsvärdet. Problemen ligger ofta i en kombination av att data finns lagrat i olika silos inom verksamheten, inte är beskrivet och tillgängligt på ett strukturerat sätt.

Det finns otaliga exempel på organisationer som på senare tid skapat stora affärsvärlden baserat på data. Enligt vår erfarenhet har framgångsreceptet varit moderna molnbaserade dataplattformar i kombination med verktyg för att driva agil systemutveckling och inte minst stöd från ledningen.

Ledningen behöver fokusera på att stötta organisationen i att hitta en väg runt dessa vanliga utmaningar.

  • Skapa en datadriven strategi som tar utgångspunkt i relevanta affärsmål.
  • Ta fram relevanta Business Case som har positiv påverkan på verksamheten.
  • Förändra kulturen och få alla att se data som en värdeskapande tillgång.
  • Utveckla nya kunskaper, roller och arbetsprocesser.
  • Införa rätt tekniska förutsättningar och nya molnbaserade plattformar.
  • Hitta processer för att skapa och underhålla lösningar.

För att stötta svenska företagsledningar har vi på Solita tagit fram en guide som är tänkt att öka din förståelse för vad det innebär att bli datadriven och vad som finns att vinna.

Ladda ner den kostnadsfritt genom att klicka här.