8 februari 2021Blogg

Hur våra värderingar genomsyrar medarberarupplevelsen på Solita

Omtanke, en avslappnad attityd, mod och passion är sedan länge våra värderingar, och de beskriver fortfarande väl hur det är att vara del av Solitas gemenskap.

Hos Solita ses medarbetaren som en helhet

Hur gestaltas värderingarna i Solitas kultur? Om vi börjar med omtanke, betyder det att vi ser våra människor som en helhet. Det finns en person bortom arbetsrollen som har ett liv, kanske barn och olika intressen. Ibland händer det oväntade saker i livet och vi går igenom olika faser. Hos oss på Solita är arbetet flexibelt och möter medarbetarens behov; vare sig det betyder en förkortad arbetsvecka eller en annan typ av roll i ett projekt.

Vi har vår egna in-house coach med stöttning av ett nätverk av coacher, vilket gör att vi kan se till att våra medarbetare får stöd i alla utmanande situationer de än kan tänkas genomgå, i alla delar av livet. Det kan handla om att behöva prata om sömnvanor, balans eller relationer, för att nämna några saker. Människor är mer än bara deras arbetsroller, och det är precis därför vi vill finnas till för dem på ett holistiskt sätt. Dessutom stöttar vi olika fritidsaktiviteter, kultur och idrottsevenemang, vilket också bidrar till välmående och ökar känslan av tillhörighet.

Omtanke är också en del av strukturen hos Solita. Vi har strävat efter att skapa organisationsstrukturer som ger medarbetaren självständighet att utföra sitt arbete, utan att för den delen lämna denne ensam med sina utmaningar. Det betyder att alla medarbetare tas hand om och välmående och balans inte bara ligger på individens ansvar. Det är både projektledarens och teamledarens uppgift att säkerställa sina medarbetares välmående och de förväntas agera om det verkar som att någon håller på och bränner sitt ljus i båda ändar. Vi har siktat på att bygga ett omhändertagande och säkert skyddsnät, som fångar upp människor innan situationen går överstyr. Helt enkelt för att det ibland är svårt för passionerade människor att be om hjälp.

Vi bryr oss också om våra kunder och samhället. Våra medarbetare vill inget hellre än att jobba i meningsfulla projekt med långvarig påverkan. Våra lösningar hos kunden upprätthåller motorvägar och styr isbrytare och tåg. De tar hand om människors hälsa och minimerar spridningen av coronaviruset. Tack vare våra lösningar skapas second hand-butikslösningar och ny valuta byggs för välgörenhet genom användning av blockchain.

Solita values

Då vi regelbundet mäter resultat kan vi också baserat på våra mätningar konstatera att värderingar starkt hänger samman med medarbetarupplevelsen*. Mer information om resultaten hittar du här.

Mod och passion leder till utmärkta resultat

Mod och passion är en bra duo i kundarbete eftersom kombinationen ofta leder till de bästa resultaten. Vi har många passionerade medarbetare hos oss som verkligen är intresserade av branschen de verkar i och vill utvecklas i sitt arbete. Som arbetsgivare vill vi inget hellre än att ta vara på och möjliggöra passion. Det betyder att vi erbjuder möjligheter för utveckling; passionerade människor tenderar att inspireras av nya utmaningar och projekt som gör riktig skillnad.

I våra projekt har Solita ofta ansvar från ax till limpa vilket betyder att resultatet ligger i våra händer. Passionerade människor har en vision kring hur saker ska göras på bästa möjliga sätt. Mod, däremot, säkerställer att våra medarbetare inte är rädda för att utmana kunden. De bästa resultaten kan komma av att någon vågar ifrågasätta.

Mod och passion kan också betyda att kunna utmana internt på Solita. Vi har en öppen kommunikationskultur och medarbetare utmanar oss också i hur kulturen utvecklas. Dessa åsikter beaktas och på basen av dem har vi ibland stannat upp och återvänt till ett planeringsskede för att skapa ännu bättre lösningar tillsammans.

Autonomy & Professionalism
Våra anställda gillar att jobba på Solita. Till exempel är vår personalomsättning betydligt lägre än branschens genomsnitt (årligen ligger vi vanligtvis på en nivå på 6-8% medan branschkollegor ligger på 10-20%**).

En avslappnad attityd avlägsnar onödigt rollspel

Den fjärde värderingen, en avslappnad attityd, betyder att vi inte uppskattar stelhet och politiskt spel. När en medarbetare ses som en helhet, kan de vara sig själva på jobbet. Självklart respekterar vi varandra och beter oss professionellt, på ett lättsamt sätt.

När en person kan vara mer än sin titel eller yrkesroll, finns det inget behov för onödigt rollspel. Ingen behöver göra sig till eller slösa energi på att oroa sig för vad andra tycker om en.

Vi är ett företag som grundats i Tampere, Finland, och den lokala mentaliteten går fortfarande att känna igen i vår “låt oss inte göra ett stort nummer av detta” -attityd, som betyder att vi uppskattar görandet mer än tomt prat.

* Baserat på kontinuerliga mätningar av medarbetarupplevelsen med hjälp av Peakon
** Baserat på LinkedIn Insights -data om personalomsättning i medelstora moderna IT-företag i Finland

Läs mer om Solita som arbetsgivare och bli en del av vår gemenskap!