9 december 2020Blogg

En modern dataplattform – fundamentet i den datadrivna organisationen

Drill på enstaka rader med hjälp av Set Actions

Många företag har investerat stora summor i IT för att kunna nyttja data på ett optimalt sätt. Men många gånger blir inte slutresultatet och effekten så lyckad på grund av gammal teknik, en för stelbent organisation samt rigida processer för att skapa och underhålla lösningar.

Numera finns dock enklare och nya möjligheter för att lösa upp knuten och skapa en helt ny utveckling mot att bli en datadriven organisation på djupet – det är den möjligheten som företagsledningar behöver få insikt om.

Genom att kombinera molnbaserade dataplattformar med moderna verktyg finns stora möjligheter att driva fram en agil systemutveckling. Korrekt utnyttjat kan affärsnyttan och värdeskapandet blir avsevärt tack vare data.

I vår guide Att leda och skapa en datadriven organisation beskriver vi hur ledningen behöver organisera verksamheten för att lyckas bli datadrivna och dra nytta av de stora värden och effektivitetsvinster som ligger i ett optimalt användande av data.

Det innefattar bland annat att:

  • Utveckla en datadriven kultur inom bolaget
  • Tillgängliggöra data genom en modern dataplattform
  • Utveckla processer för att skapa värde baserat på data

Ett avgörande steg för att bli datadriven handlar om att ha en modern dataplattform. Detta är inget nytt i sig, många företag har gjort stora inveteringar i lösningar för områden som integration, Data Warehouse och rapportsystem. Olyckligtvis är det många som inte ser önskat effekt till följd av investeringen, det visar bland annat den omfattande undersökningen Big Data and AI Executive Survey (2019) av NewVantage Partners.

Vi har tagit fram en ny guide där vi på ett begripligt sätt vill beskriva en komplex teknisk värd som utvecklas i snabb takt. Syftet är att skapa förståelse för vad som krävs för att skapa en datadriven organisation som genererar affärsvärde – och den moderna dataplattformens roll i detta.

Ladda ner den kostnadsfritt genom att klicka här.