1 juni 2020Blogg

Drill på enstaka rader med hjälp av Set Actions

Drill på enstaka rader med hjälp av Set Actions

Drill down på enskilda rader på samma sätt som du enkelt gör i pivot-tabeller i Excel har länge varit hopplöst och orimligt lurigt att få till i de största verktygen för datavisualisering. Jag gissar det beror på att produkterna fokuserar på just visualisering av data och inte pivot-tabeller, så även Tableau.

Set Actions – en räddare i nöden

Men i höstas kom en nyhet som öppnade upp otroligt mycket nya möjligheter i Tableau, nämligen Set Actions. En av alla nya möjligheter med Set Actions är att man nu kan hantera ovanstående. Väldigt bra för er som försökt bygga t ex resultaträkningar med drill på enskilda rader i Tableau.

Det finns ett par exempel därute som visar hur man bygger en asymmetrisk drill down i hierarkisk data. Dessa exempel har dock en sak gemensamt, de visar bara hur man tar sig ner i tre nivåer. Hur gör man om behovet finns att drilla sig ner många fler? Kan man ha hur många nivåer som helst?

Svaret på detta är såklart JA! Jag skapade i veckan en asymmetrisk drill down hierarki på 7 nivåer ute hos en kund. Exemplet nedan är dock hämtat från vår egen EU Superstore och har 5 nivåer så kan du hänga med och testa själv. Notera hur endast den nivå som jag klickar på expanderar och visar undernivån.

Hur gör man då?

Grunden i funktionaliteten bygger som sagt på Set-Actions (en funktionalitet som kom med Tableaus version 2018.3) och stegen för att skapa en n-hierarki är som följer (vi använder oss för enkelhets skull av samma fält som i exemplet ovan)

  1. Skapa ett set (Segment set) utan att välja något från topp dimensionen (Segment) som du vill använda
  2. Skapa nästa nivås fält, Assymetric Region, enligt formeln
  3. Skapa ett nytt set baserat på det fält du skapade i punkt 2, kalla det [Assymetric Region set]
  4. Skapa ett nytt fält (Assymetric Category) enligt formeln (notera skillnaden i ELSE uttrycket)
  5. Skapa ett nytt set baserat på fältet i punkt 4 och kalla det Assymetric Category set
  6. Skapa ett nytt fält (Assymetric Sub category) enligt formeln
  7. OSV …

När du nått eftersökt antal nivåer på din hierarki så lägger du ut dina nyskapade fält på ett worksheet. Nu är det dags att koppla ihop allt med hjälp av Set actions. Gå till Worksheet à Actions och välj ”Change set value”. Notera att du behöver skapa ett set action per undernivå.

Så här sätter du upp ett set action, notera att “Remove all values from set” måste vara valt då det är detta som gör att hierarkin stänger sig när du avmarkerar en nivå.

Det var allt! Väldigt användbart.