10 november 2020Blogg

Att jobba på Solita: Ett projekt som hjälper till att spara energi och miljö, Smart Energi

Solita - Services

Smart Energi är ett pågående projekt där teamet på Solita (tidigare Ferrologic) har skapat en digital plattform som stödjer energibolag i deras digitaliseringsresa. Lösningen har visat sig vara lyckad, den har medfört både energieffektivisering och kostnadsbesparingar för deltagarna i Smart Energi-projektet, samtidigt som vi på Solita har lärt oss mycket om energibranschen.

Möt Smart Energi-teammedlemmarna Alexei Olatov (systemarkitekt) och Patrik Rafstedt (senior projektledare), som delar med sig av sina erfarenheter av projektet.

Ett projekt med långtgående positiv inverkan

Smart Energi är ett projekt som är unikt på många sätt. Det är en gemensam insats av flera energibolag och universitet, så det är många intressenter som är inblandade. Det ger många fördelar – att bygga en gemensam digital plattform sparar pengar eftersom utvecklingskostnaderna delas mellan flera företag. Dessutom har kunskapsdelning mellan alla parter varit mycket värdefullt.

Vårt jobb i projektet är att utveckla en digital plattform som gör att vi sedan kan bygga olika applikationer på den. Den första applikationen, K2, används för att identifiera avvikelser i ett fjärrvärmenät genom dataanalys. Fokus för detta projekt är fjärrvärme, men vår förhoppning är att kunna använda verktyget även för andra energidistributionsmetoder i framtiden. Projektet har också visat att det är möjligt att bygga ett IoT-ekosystem med många inblandade parter och att kunna genomföra det rent tekniskt.

Hittills har resultaten av vårt jobb varit väldigt uppmuntrande. Kundföretagen har nu kunnat upptäcka en mängd små avvikelser som inte varit synliga tidigare, och de har på så vis kunnat minska både kostnader och energiförbrukning. Idag görs analysen manuellt och fokuserar på visualiseringar av energiförbrukning och vattenflödesmönster, men vi strävar efter att bygga in smarta algoritmer i plattformen och använda maskininlärning för att identifiera avvikande mönster automatiskt.

Det är väldigt inspirerande att arbeta i ett projekt med en så långtgående positiv inverkan som det här projektet har. Vår lösning har hjälpt företag att förbättra sina värmeleveranser och bli mer hållbara. 

Det finns också fördelar med att samarbeta med den akademiska världen; vi kombinera den senaste forskningen inom området hållbar energi med tillgängliga data från projektet. Det är ett samarbete som gynnar båda parter – vi får tillgång till de allra senast utvecklade metoderna, samtidigt som vi förser den akademiska världen med högkvalitativa data från projektet.

Utforska möjligheterna med Open Source Technology

Tekniken bygger på öppen källkod och molnkomponenter. Vi har använt mikroservicearkitektur för att bygga plattformen och den bygger på öppen källkodsteknik. Plattformen är ”containeriserad” och kan köras i vilken molnteknik som helst (t.ex. AWS, Azure, GCP). Den valda arkitekturen och tekniken gör det lättare att anpassa systemet för framtida behov.

Vi ville arbeta med öppen källkod för att sänka kostnaderna och eliminera risken för att bli fast hos en viss leverantör. I det här fallet behövde vi också ta hänsyn till det faktum att energiförsörjningen är helt avgörande för att samhället ska fungera.

Det har varit riktigt kul att arbeta i den här konstellationen. Vår ledande arkitekt är helt inne på öppen källkodsteknik, och alla medlemmar i teamet har haft stora möjligheter att lära sig mer. 

Vi har förstås också stött på några problem under projektet. Vi behövde till exempel göra några justeringar för att förbättra rapporteringen. Som tur var lyckades vi lösa detta relativt enkelt, vilket visar att tekniken och arkitekturen i plattformen fungerar som den ska.

De bästa resultaten skapas i en omtänksam och vänlig miljö

Samarbetet i Solita-teamet har varit fantastiskt. Vi har en öppen och tillåtande kultur där alla gör sitt bästa och det finns en uppriktig vilja att bidra och att hela tiden lära sig mer. Våra arbetssätt är flexibla och alla medlemmars olika kunskaper och erfarenheter värdesätts. Vi har jobbat tillsammans som ett lag sedan dag ett. Samarbetet med de övriga intressenterna i projektet har också varit smidigt.

Solita har en människocentrerad kultur, och det märks tydligt i våra projekt. Det innebär att vi bryr oss om varandra och arbetar i en omtänksam och empatisk miljö. Alla människor och deras åsikter, farhågor och funderingar är viktiga. I Smart Energi-projektet utvärderar vi regelbundet våra arbetssätt och tar puls på hur teamet mår, genom att t.ex. diskutera detta på våra veckomöten. Vi för en löpande dialog för att se till att alla i teamet mår bra och får rätt förutsättningar.

I vår kultur är resultaten självklart väldigt viktiga, men det finns också en gemensam förståelse för att framgångsrika projekt föds i en miljö där alla mår bra och känner att de kan bidra.

Patrik och Alexei arbetar på Solita Sweden. De började jobba på Solita i november 2019 när Solita och Ferrologic bildade norra Europas ledande konsultföretag inom datadriven digital transformation.

Vi söker just nu nya konsulter inom data, moln, design och integration. Se våra lediga tjänster