Agile Data

Företagets framgång definieras av dataprestandan. Står din verksamhet på en stadig eller tveksam grund? Agile Data™ är en lösning för att bygga och driva molnbaserade datalager effektivt. Med hjälp av lösningen kan du utföra datainsamling, lagring och analys av data snabbare och automatiserat. Agile Data™ minskar genomförandetiden och antalet fel vid utvecklingen, och du får snabbt se resultaten så att du kan utnyttja dem i verksamheten. 

Företag bygger nya databaserade tjänster och en bättre flerkanalig kundupplevelse. Industriföretag håller snabbt på att förvandlas från att vara produktbaserade till att vara servicebaserade. Man kan dock uppleva utmaningar med datakvaliteten och problem med att data hamnar i silos i olika system. Eller problem med utnyttjandet av molntjänster. Utvecklingen av datalager och andra system är dyr och det kan finnas en bristfällig länk mellan data och affärsverksamheten. Med Agile Data™-lösningen bygger du en flexibel och skalbar arkitektur för att förbättra företagets dataprestanda.

Agile Data™ - Få mervärde från data snabbare

 • 47 %

  lägre utvecklings- och driftkostnader

 • 56 %

  färre fel

 • 5x

  snabbare leverans

Agile Data™ kombinerar verktyg, arkitektur och DevOps-verksamhetssätt

Agile Data™ är en kombination av program och verksamhetssätt som möjliggör integrering av analytiska data och informationshantering och den används för att modellera och automatisera användning av molndatalager.

Agile Data™-lösningen utgörs av programmet Agile Data Engine och leveransmodellen Agile Data Delivery. Agile Data Engine accelererar, optimerar och automatiserar allt arbete som är förknippat med datalösningars hela livscykel. Agile Data Delivery är en modell för leverans av analys- och datalösningar, och den utgår ifrån agila metoder och användningen av Engine-programmet. Slutresultatet är det molnbaserade datalagret Agile Data Hub, som har lägre driftkostnader och som snabbt kan börja utnyttjas i verksamheten.

 • Agile Data Engine

  Agile Data Engine är en integrerad Data DevOps-utvecklings- och driftsmiljö för att skapa och använda molnbaserade datalager. Agile Data Engine styr utvecklingen och automatiserar repetitiva arbetsfaser.

 • Agile Data Delivery

  Agile Data Delivery är en verksamhetsorienterad och effektiv leveransmodell för molnbaserade datalager. Det kundorienterade förfarandet säkerställer ett snabbt och fortlöpande verksamhetsvärde genom att effektivisera arbetsflödet och minimera genomförandetiden.

Fördelarna med Agile Data™

 • 1

  Standardiserar och automatiserar arbetskedjor

 • 2

  Agil och verksamhetsorienterad utveckling

 • 3

  Flexibel och skalbar data arkitektur

 • 4

  Modulär och fortlöpande driftsättning av resultat

 • 5

  Mer verksamhetsvärde genom effektivare arbetsflöden och minskad genomförandetid

 • 6

  Enkelt och riskfritt sätt att börja utveckla företagets data prestanda