Agil coaching och förändringsledning

Nya kompetenser, strukturer och tankesätt krävs i organisationer som vill ha ett hållbart och effektivt svar på marknads- och teknisk osäkerhet i en fortsatt snabb förändring. Tidigare snabba och effektiva metoder har blivit föråldrade. Konkurrensförmåga är inte ett resultat av bara optimering.

Vi kan bygga förmågor och kompetenser för er organisation, teams och individer för att skapa nya resurser och för en kunddriven, hållbar och effektiv förändringshantering. Vi coachar framtidens vinnare i nyckelkompetenser som t.ex.

 • kunddriven utveckling
 • multi-disciplin arbete och organisering för kundvärde
 • koppla dagliga val med strategiska mål
 • upptäcka och välja genom lärande, inte gissa, vilka nya produkter och tjänster som ska framställas

Vi kommer att undervisa, coacha, träna, facilitera, leda med gott exempel, bygga och skapa tillsammans!

 • Definiera och starta resan för förändring

  • Organisatoriska uppgraderingar: målstatus och förmågor som krävs för förändring
  • Affärsfunktion: organisations- och utvecklingsmodeller
  • Från produkter till tjänster: kunddrivna verksamhetsmodeller för organisationer
 • Bygga fördelar genom utbildning

  • Tvärdisciplinär utveckling och ledning av nya affärer
  • Lagt till tjänstedesign och kundkunskap
  • Acceleratorer
  • Multi-disciplin teamarbete
 • Organisera utveckling

  • Bygg och stödja interna designenheter
  • Skapa och starta en portfölj och utvecklingsramar
  • Kundkunskap inom kontinuerlig serviceutveckling, experimentkultur
  • Kumulativ kundkunskap och hur man använder den
  • Kompetensgemenskaper och hur man

Intresserad? Vänligen kontakta oss

Anders Tholen

SVP, Design & Strategy, Sweden

[email protected]

+46 707 876 787