Strategia

Hyvä strategia on menestyvän liiketoiminnan edellytys. Mutta miten strategian kehittäminen onnistuu jatkuvassa muuttuvassa maailmassa? Millaisiin näkemyksiin strategia tulisi perustaa ja miten tehdä oikeat valinnat? Kokeneet asiantuntijamme auttavat organisaatiosi strategian luomisessa muotoiluajattelun, ihmisymmärryksen ja oppivan strategiatyön avulla.

Strategia on kiusallisen vaikea asia

Strategiaa on vaikea nähdä, sen jalkauttaminen ja käsittäminen on usein mahdotonta, ja sen puuttuminen tai epäonnistuminen tulee esille vasta ajan kanssa. Siltikin hyvä strategia on välttämätön menestyvälle liiketoiminnalle.

Strategia on täynnä paradokseja

Strategian tulee ohjata organisaation merkittävimpiä päätöksiä, mutta antaa myös tukea arkisiin valintoihin. Sen tulee päivittyä jatkuvasti maailman muuttuessa ympärillä, ja silti olla pitkäjänteinen ilman kalliiksi käyvää poukkoilua. Sen tulee olla näkemyksellinen ja kuitenkin tunnustaa epävarmuudet.

Yksikään strategia ei kestä kohtaamista todellisuuden kanssa

Vaikka huolellinen analyysi kuuluu hyvän strategiatyön kulmakiviin, strategian valinnat jäävät kuitenkin epävarmuuksien ja oletusten varaan. Kaikki viisaus ei asu johtoryhmässä, eikä edes tiimissä joka strategian muotoilee. Organisaation strategiaa tulisi tehdä ja kokeilla alusta asti yhdessä niin sisäisten kuin ulkoisten sidosryhmien kanssa, tärkeimpänä luonnollisesti asiakkaat.

 

Autamme onnistuneen strategian kehittämisessä ihmisymmärryksen, kokeilujen ja jatkuvan oppimisen avulla

 • Oppiva strategia

  Näkemyksellinen, fasilitoitu strategiaprosessi. Tunnistamme strategian alustavat valinnat ja epävarmuudet, ja valitsemme niistä kriittisimmät yhteissuunnitteluun ja kokeiluihin. Näiden oppien perusteella priorisoimme ja teemme valinnat.

 • Strategian ihmis- ja ilmiöymmärrys

  Muodostamme ymmärrystä isosta kuvasta strategisten päätösten ja valintojen tueksi. Tunnistamme nykyiset ja piiloon jäävät asiakasryhmät ja jäsennämme keskeiset heitä erottavat tekijät. Tulkitsemme tärkeimmät liiketoimintaa muuttavat trendit ja ilmiöt, ja sen miten ne muuttavat asiakkaiden arkea ja käyttäytymistä.

 • Strategisen teeman tutkiminen ja kokeileminen

  Tutkimme valittua strategista teemaa (esim. vastuullisuus tai kiertotalous) ja sen vaikutusta liiketoimintaan asiakasymmärryksen, kokeilujen ja simuloinnin avulla. Konkretisoimme löydökset esimerkiksi uudeksi palveluliiketoiminnaksi.

 • Näkemyksen haastaminen

  Rakennamme ulkopuolisen näkemyksen haastamaan ja kirittämään strategiatiimiäsi ja organisaatiosi johtoa. Kuvaamme unelmapositionne, ja miten siihen päästään.

 • Strateginen mukautuminen

  Autamme rakentamaan strategiasta oppivan. Tuomme designin ja sen työkalut mukaan strategiatyöhön: hypoteesit, kokeilut, oppiminen, oletusten säännöllinen tarkastelu, skenaariotyö, ketteryys ja datalähtöisyys ovat muotisanoja, mutta meille arkipäivän työkaluja.

 • Asiakaslähtöinen teknologiastrategia

  Keräämme asiakkaiden ja liiketoiminnan tarpeet ja käännämme ne teknologiavalinnoiksi ja uusiksi palveluiksi. Aloitamme tarvittaessa asiakasymmärryksen rakentamisella ja viemme valinnat aina roadmapin priorisointiin asti.

Kiinnostuitko? Ota meihin yhteyttä!