16.4.2014Uutinen

Solitan uusi Think Tank keskittyy julkishallinnon digitalisoitumiseen

Digitaalisen liiketoiminnan asiantuntijayritys Solita on julkistanut  uuden Think Tank-ryhmän, joka keskittyy julkishallinnon haasteisiin digitalisoituvassa maailmassa. Järjestyksessään toisen Think Tank -ryhmän tavoitteena on selvittää, miten digitalisoituminen vaikuttaa yhteiskunnan toimintaan, palvelutuotantoon ja -malleihin sekä kansalaisen saamiin palveluihin ja osallistumismahdollisuuksiin.  Ryhmässä ovat mukana kansanedustajat Oras Tynkkynen, Mirjami Vehkaperä sekä Harri Jaskari. Ryhmään kuuluvat myös Maanmittauslaitoksen pääjohtaja Arvo Kokkonen, Valtorin hankintajohtaja Mikko Vuorikoski sekä Okimo Clinicin toimitusjohtaja ja partneri Helene Auramo. Solitalta mukana ovat johtajat Ossi Lindroos ja Timo Honko.

Solita on julkistanut uuden Think Tank -ryhmän, joka keskittyy pohtimaan julkishallinnon haasteita digitalisoituvassa maailmassa. Ryhmän tavoitteena on julkaista loppuraporttinsa tulevana syksynä.

”Kokemuksemme ensimmäisestä Think Tank-ryhmästämme olivat niin hyvät, että haluamme jatkaa digitalisoitumisen merkityksen ja mahdollisuuksien pohtimista edelleen, mutta hieman eri näkökulmasta. Tällä kertaa paneudumme paljon puhuttuihin julkishallinnon haasteisiin sekä uudenlaisiin palvelumalleihin, joita Solitakin on ollut kehittämässä. Olemme hyvin tyytyväisiä uuden ryhmämme kokoonpanoon. Mukana on poliittisia päätöksentekijöitä, julkishallinnon organisaatioiden ja yksityisten yritysten edustajia. Ryhmäläisten erilaiset taustat, asiantuntemus ja kokemus luovat erinomaisen pohjan keskusteluille. Uskon, että saamme tällä porukalla synnytettyä erittäin mielenkiintoisia näkemyksiä julkishallinnon tulevaisuudesta ja palvelutuotannosta”, toteaa Solitan sähköisen liiketoiminnan johtaja Timo Honko.

Tulevaisuudessa yhteiskunnan palvelumallit joudutaan rakentamaan uudella tavalla. Ryhmän tavoitteena on miettiä mm. sitä, miten palvelut tuotetaan jatkossa ja miten kansalaiset saadaan osallistettua uusiin sähköisiin asiointipalveluihin. Millaisia palveluiden tulisi olla, jotta kansalaiset motivoituvat käyttämään niitä, ja muuttaako yhteiskunnan digitalisoituminen yhteiskunnan velvollisuuksia kansalaisia kohtaan? Millaisia päätöksiä tarvitsemme tulevaisuuden hyvinvointiyhteiskunnan turvaamiseksi?

”Yhteiskunnan digitalisoituminen tuo julkishallinnolle valtavia haasteita, mutta myös mahdollisuuksia. Nyt on hyvä selvittää, onko joitakin rakenteita, jotka ovat digitaalisen yhteiskunnan tiellä. On tärkeää pohtia, miten digitalisoituminen muuttaa demokratiaa ja yhteiskunnan ja kansalaisen suhdetta”, Honko toteaa.

Solitan ensimmäinen Think Tank -ryhmä julkaisi loppuraporttinsa helmikuussa

Solitan ensimmäisen Think Tank ryhmän loppuraportti julkistettiin helmikuun lopulla. Ryhmän kantavana teemana oli koostaa näkemys Suomen ja suomalaisten yritysten digitaalisesta tulevaisuudesta ja loppuraportissa pohdittiin mm. sitä, miten digitaalisuus vaikuttaa yrityksen liiketoiminnan edellytyksiin, liiketoimintamalleihin sekä kilpailukykyyn ja johtamiseen. Ensimmäisessä Think Tank -ryhmässä olivat mukava vuorineuvos Kari Neilimo, Aalto-yliopiston digitaalisen talouden tutkija Matti Pohjola, taloustieteilijä Mika Pantzar, Sitran vanhempineuvonantaja Mirjami Laitinen, Sanoma-konsernin liiketoimintajohtaja Marja-Leena Tuomola, Vapa Median sisältöstrategisti Ilona Hiila sekä Solitan johtajat Ossi Lindroos ja Marko Saarinen.

Lisätietoja:
Timo Honko, johtaja, sähköinen liiketoiminta, Solita Oy
puh. 040 5454 878, sähköposti timo.honko(at)solita.fi

Tutustu ensimmäisen Think Tank -ryhmän loppuraporttiin

 

Kirjoittaja

Solita