14.9.2021Uutinen

Solita yhteistyöhön Filosofian Akatemian ja Heltin kanssa vuorovaikutteisten työelämätaitojen kehittämiseksi

Working at Solita

Solita, Filosofian Akatemia ja Heltin organisaation kehittämispalvelut (aiemmin Shortum työelämäpalvelut) ovat sopineet uudenlaisesta yhteistyöstä tulevaisuuden työelämätaitojen, erityisesti kohtaamisosaamisen ja keskustelutaitojen kehittämiseksi. Tavoitteena on yhdessä luoda ja kehittää arjen taitoja, käytäntöjä ja valmiuksia kaikille solitalaisille, yhdessä kokeillen ja oppien.

“Solitan yrityskulttuurissa yhdistyy korkea autonomia välittämisen kulttuuriin. Tämän toteutuminen vaatii kaikilta meiltä osaamista niin itsemme kuin toistemme kohtaamiseen – sekä helpoissa että vaikeammissakin tilanteissa. Luottamus ja onnistuneet kohtaamiset ovat tiimeissä tehtävän asiakastyön menestyksen edellytys”, toteaa Solitan osaamisen ja johtamisen kehittämisestä vastaava Outi Sivonen.

Nopeasti kasvava Solita panostaa paljon työntekijöidensä jatkuvaan oppimiseen ja työterveyspalvelujen lisäksi yrityksessä on otettu rohkeasti käyttöön myös laaja kirjo erilaisia henkisen hyvinvoinnin palveluja ja koulutuksia. Solitalla on kehitetty systemaattisesti ihmisten valmiuksia itsensä johtamiseen autonomisessa ympäristössä ja yritys tarjoaa myös esimerkiksi oman inhouse-coachin tukipalveluita, joita täydentävät virtuaaliset valmennuspalvelut. Lisäksi ihmisten jaksamista ja kohtaamista on tuettu muun muassa Living in Exceptional times -keskustelutilaisuuksien avulla. Tänä syksynä solitalaiset pääsevät myös osallistumaan Better Thinker -ohjelmaan osana Solita Growth Academya. Tavoitteena on auttaa ihmisiä kehittämään kykyään ajatella ja kohdata toisensa.

“Solita on upea edelläkävijä ja roolimalli yhteisohjautuvissa asiantuntijaorganisaatioissa tarvittavaan osaamiseen kehittämiseen liittyen. On kunnia saada olla mukana tässä yhteiskehittelyssä. Työn murros vaatii uudenlaista oppimista ja uteliaisuutta, yhteistyötä liittymäpinnoilla sekä luovaa ja rohkeaa otetta. Yhteistyön tavoitteena on mahdollistaa solitalaisille entistäkin vahvempi työntekijäkokemus sekä tukea Solitan liiketoiminnallisia tavoitteita uuden ajan osaamisen kehittämisen myötä, sanoo Heltin organisaation kehittämisen palveluiden johtaja Sini Lindholm.

“Olemme innoissamme yhteistyöstä. Uskon vahvasti, että tämänkaltainen syvempi yhteistyö mahdollistaa sen, että saamme luotua parhaita mahdollisia tapoja vahvistaa kohtaamisosaamista Solitalla. On hienoa, että saamme tehdä tätä rinta rinnan toisen vahvan osaajan Heltin kanssa.” toteaa Filosofian Akatemian operatiivinen johtaja Maija Tiitinen.

Lisätietoja

Solita on suomalainen teknologia-, data- ja designyritys. Valjastamme ihmisymmärryksen ja älykkäät teknologiaratkaisut palvelemaan parempaa elämää. Olemme muutosvoima, joka luo uusia toimintatapoja, palveluja ja teknologiaratkaisuja uudistaen yrityksiä ja yhteiskuntaa. Solita työllistää jo yli 1100 strategisen konsultoinnin, palvelumuotoilun, ohjelmistokehityksen, AI- ja analytiikkaratkaisujen sekä pilvipalvelujen asiantuntijaa Suomessa, Ruotsissa, Tanskassa, Virossa, Saksassa ja Belgiassa.

Heltti on ajatustyöläisten elinvoimaisuuden tukemiseen keskittynyt yhtiö, joka tarjoaa asiakkailleen kestävän hyvinvoinnin, vaikuttavan johtamisen ja organisaationkehittämisen palveluita valtakunnallisesti. Yli 120 ajatustyön johtamiseen, ajatustyöläisten mielenterveyteen, työkykyyn ja hyvinvointiin erikoistunutta asiantuntijaamme vaikuttavat jo nyt yhteensä yli 15 000:n ajatustyöläisen sekä yli tuhannen organisaation ja työyhteisön jokapäiväiseen elinvoimaisuuteen.

Filosofian Akatemia on organisaatiokehittämisen asiantuntija, jonka tavoitteena on rakentaa parempaa ja inhimillisempää työelämää. Me uskomme, että ihmiset haluavat tehdä työnsä hyvin, kun siihen tarjotaan mahdollisuus. Muotoilemme asiakkaidemme kanssa hyvinvoivia ja uusiutumiskykyisiä organisaatioita.

Kirjoittaja

Solita