15.4.2019Uutinen

Solita vauhdittaa kiertotaloutta: Motivan ja ympäristöministeriön materiaalitori.fi avautui

Solita toteutti materiaalitori.fi palvelun jätteiden hyötykäyttöön ympäristöministeriön ja Motivan kanssa

Ympäristöministeriö on lanseerannut uuden, digitaalisen materiaalitori.fi-palvelun vauhdittamaan jätteiden hallintaa ja hyötykäyttöä. Maksuton palvelu vauhdittaa kiertotaloutta mullistamalla tavan, jolla yritykset ja alan toimijat voivat etsiä ja tarjota jätteitä ja tuotannon sivuvirtoja sekä niihin liittyviä palveluita muiden hyödynnettäväksi. Solita vastasi palvelun suunnittelusta ja toteutuksesta yhdessä ympäristöministeriön sekä ylläpidosta jatkossa vastaavan Motiva Oy:n kanssa.

Materiaalitori on digitaalinen alusta, jossa voi ilmoittaa ja etsiä tarjolla olevia ja tarvittavia jätteitä, sivuvirtoja sekä näihin liittyviä palveluja. Materiaalitori on avoin ja maksuton palvelu ja se on suunnattu kiertotalouden ammattimaisille toimijoille. Palvelu luo näkyväksi jätteiden ja sivuvirtojen markkinan, ja auttaa tarkastelemaan materiaalivirtoja alueittain sekä materiaalityypeittäin. Siten se mahdollistaa kiertotaloutta kiihdyttävän markkinan kehittymisen Suomessa.

”Materiaalitori on hyvä esimerkki uusista mahdollisuuksista, joita aukeaa, kun kuunnellaan käyttäjiä ja hyödynnetään uusimpia teknologioita. Teknologian mahdollisuuksien paras hyödyntäminen vaatii myös hyvää ymmärrystä käyttäjien tarpeista ja teknologian mahdollisuuksista, sekä siitä, miten nopeutetaan uusien palveluiden omaksumista ja toimintamallien muuttumista”, kertoo Solitan asiantuntija Teo Ahonen.

Asiakasdialogia ja uusimpia teknologioita

Palvelua on ollut rakentamassa monitaustainen tiimi asiantuntijoita, suunnittelijoita ja kehittäjiä, ja työtä on tehty tiiviissä yhteystyössä ympäristöministeriön, Motivan ja palvelun tulevien käyttäjien kanssa. Palvelu hyödyntää sekä moderneja tietoturvallisia pilviteknologioita että kansallisia palveluita, kuten karttatietoja ja suomi.fi-kirjautumista.

Palvelu toteutettiin ketterästi, poikkeuksellisen nopealla aikataululla 4 kuukaudessa, tiiviitä asiakasdialogisprinttejä hyödyntäen. Käyttäjäpalautteen keräämistä jatketaan palvelun avauduttua ja sitä hyödynnetään palvelun jatkokehittämisessä.

Suomi kiertotalouden kärkimaaksi

Alusta tuo yhteen erilaiset toimijat teollisuuden sivuvirtoja tuottavista suurista yrityksistä sivuvirtojen hyödyntäjiin ja jätealan toimijoihin, joiden välille palvelu mahdollistaa kysynnän ja tarjonnan kohtaamisen.

”On innostavaa tarjota tärkeää työtä tekeville alan toimijoille palvelu ratkaisemaan jätteiden ja sivuvirtojen kysynnän ja tarjonnan kohtaamista. Jätelain uudistuminen selkeyttää jätehuoltovastuita ja tuo myös uusia velvollisuuksia jätteiden haltijoille ja kuntien jätelaitoksille. Materiaalitori.fi-palvelu tekee näkyväksi markkinaehtoisen jätehuoltopalvelun puutteita ja vauhdittaa omalta osaltaan Suomen nostamista yhdeksi kiertotalouden kärkimaista”, kertoo asiantuntija Jenni Lehtonen ympäristöministeriöstä.

Vauhdittamalla kiertotaloutta voidaan tukea ilmastotavoitteita, lisätä omavaraisuutta ja luoda uusia työpaikkoja.

Materiaalitori.fi tukee jätelain uudistusta

Materiaalitori-palvelun lanseeraus liittyy kaksivaiheiseen jätelain uudistukseen, joka astuu voimaan vuoden 2020 alussa. Lakiuudistuksella vauhditetaan jätteiden hyötykäyttöä, sillä jatkossa jätteen haltijan on etsittävä markkinaehtoista jätehuoltopalvelua Materiaalitori.fi-palvelun kautta ennen kuin se voi pyytää kunnan jätelaitokselta kunnan toissijaista jätehuoltopalvelua silloin, kun tarvittavan toissijaisen jätehuoltopalvelun arvo ylittää 2 000 euroa vuodessa. Helppokäyttöisellä palvelulla tehdään läpinäkyväksi se, onko kunnan tarjoamalle ns. toissijaiseen jätehuoltovelvollisuuteen eli TSV-palvelulle vaihtoehtoja. Kunta on velvollinen järjestämään toissijaisesti muun kuin ensisijaiselle vastuulleen kuuluvan jätteen jätehuollon, jos jätteen haltija tätä pyytää yksityisen palvelun tarjoajan puuttuessa ja jos jäte soveltuu kunnan jätehuoltojärjestelmään.

Tutustu palveluun: materiaalitori.fi

Lisätietoja:
Solita, Public Sector Specialist Teo Ahonen, p. 040 722 0479, [email protected]

Ympäristöministeriö, asiantuntija Jenni Lehtonen, p. 0295 250 066, [email protected]

Motiva Oy, johtava asiantuntija Ilkka Hippinen, p. 050 354 1110, [email protected]

Kirjoittaja

Solita