9.11.2017Uutinen

Solita valittiin THL:n digitaalisten palveluiden konseptointien ja vaatimusmäärittelyjen toimittajaksi

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) valitsi Solitan kumppanikseen digitaalisten palveluiden konseptointiin ja vaatimusmäärittelyyn. Kokonaisuus sisältää konseptointia, teknistä ja toiminnallista vaatimusmäärittelyä, toiminnallisuuksiin ja käyttötapauksiin liittyviä esiselvityksiä, kokonaisvaltaista palveluiden suunnittelua sekä käytettävyystestausta. Palveluihin halutaan käyttäjälähtöistä lähestymistapaa alusta lähtien.

Hankinnan osakokonaisuuksien tavoitteina on määritellä palveluille perusrakenne, sisältöosiot ja toiminnallisuudet. Niistä luodaan rautalankamallit tai prototyyppi, joita voidaan testata ja katselmoida. Tuotokset voivat toimia myös toteutusprojektien pohjana. Vaatimusmäärittelyissä huomioidaan THL:n tarpeiden ohella käyttäjälähtöisen suunnittelun perusteet, valtionhallinnon laatukriteerit sekä julkishallinnon JHS-suositukset.

Sopimuskausi alkaa lokakuussa 2017 ja päättyy option toteutuessa toukokuussa 2021. THL teki hankintapäätöksen 3.10.2017. Arvioitu hankekoko on täydessä laajuudessaan noin 600 henkilötyöpäivää vuodessa.

Solita hyvinvointi- ja terveysalan toimittajakumppanina

“Hyvinvointi- ja terveystiedon hyödyntäminen monitoimijanäkökulmasta muodostuu yhä tärkeämmäksi, kun sote-uudistus etenee. Solitan arvopohjaan ja toiminnallisiin ratkaisuihin kuuluu avoimen lähdekoodin ja avointen rajapintojen käyttäminen. Niitä myös THL haluaa hyödyntää palveluissaan. Solita tukee digitaalisella, toiminnankehittämisen ja palvelumuotoilun osaamisellaan monipuolisesti terveysalan toimijoita”, toteaa Digitaalinen yhteiskunta -yksikön liiketoimintajohtaja Lauri Helenius.

Lisätietoja:
Solita Oy, Lauri Helenius, liiketoimintajohtaja, Digitaalinen yhteiskunta,
lauri.helenius[at]solita.fi, puh. 040 5294 354

Solita Oy on digitaalisen liiketoiminnan asiantuntijayritys. Kehitämme uutta liiketoimintaa ja palveluja yrityksille ja julkishallinnon kautta kaikille suomalaisille. Yhdistämme liiketoimintaprosessit, sisällöt, palvelumuotoilun ja teknologiat. Palvelutarjontaamme kuuluu suunnittelu, toteutus, ylläpito, kehittäminen, konsultointi ja arviointi. Julkisella sektorilla Solitalla on useita pitkäaikaisia ja laajamittaiseen kehittämiskumppanuuteen perustuvia asiakkuuksia: Liikennevirasto, Ilmatieteen laitos, Liikenteen turvallisuusvirasto, maa- ja metsätalousministeriö, Maanmittauslaitos, Evira, Maaseutuvirasto, Oikeushallinnon tietotekniikkakeskus, Patentti- ja rekisterihallitus, sosiaali- ja terveysministeriö, TEKES, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, ulkoministeriö, VR, Fingrid, Yleisradio sekä ympäristöministeriö.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) tutkii väestön terveyttä ja hyvinvointia, näihin liittyvän politiikan ja palvelujen vaikuttavuutta sekä ympäristöterveyttä ja yhteiskunnallisia ongelmia. Laitos kuuluu sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalaan. www.thl.fi

Kirjoittaja

Solita