22.6.2017Uutinen

Solita tutki: Suomalaiset eivät pidä robotteja uhkana työpaikoilleen

Valtaosa suomalaisista ei antaisi robotin hoitaa itseään tai lähiomaistaan

Suomalaisten suhtautuminen robotteihin on kaksijakoinen. Kansalaiset eivät pidä robotisaatiota yksiselitteisesti hyvänä tai pahana asiana. Hieman yllättäen suomalaiset eivät pelkää robottien vievän työpaikkoja vaan suhtautuvat robottien tuomaan automatisaatioon myönteisesti. Vain 22 prosenttia vastaajista piti robotteja uhkana oman alan työpaikoille. Robotteja ei kuitenkaan pidetä inhimillisyyden korvaajina. Suomalaisista 62 prosenttia ei antaisi robotin hoitaa itseään tai lähiomaisiaan.

Tiedot käyvät ilmi digitaalisen liiketoiminnan asiantuntijayritys Solitan Consumer Compassilla teettämästä kyselytutkimuksesta, johon vastasi 1 125 suomalaista huhtikuussa 2017.

Suomalaisista 27 prosenttia suhtautuu hoitavaan robottiin myönteisesti, mutta vain 5 prosenttia on täysin samaa mieltä siitä, että voisi antaa robotin hoitaa itseään ja lähiomaisiaan. Ikäluokan 30-39 -vuotiaat vastaajat suhtautuvat myönteisimmin hoivakuorman siirtämiseen roboteille. Naiset suhtautuvat robotteihin hoitotyön korvaajina selvästi miehiä negatiivisemmin. Naisista vain 16 prosenttia on täysin tai jokseenkin sitä mieltä, että voisi antaa robotin hoitaa itseä tai lähiomaista, kun miehistä 38 prosenttia suhtautuu asiaan positiivisesti.

Kuva: Suhtautuminen robotiikkaan. Tutkimusaineisto: Consumer Compassin verkkopaneeli huhtikuussa 2017

Robotti ei ole suomalaisten mielestä myöskään ratkaisu yksinäisyyteen. Tutkimukseen vastanneista suomalaisista 66 prosenttia on täysin sitä mieltä, etteivät robotit voi koskaan korvata ihmisen seuraa, eivätkä ne voi olla ratkaisu ihmisten yksinäisyyteen. Vastaajista kymmenen prosenttia uskoo, että robotit voivat olla ratkaisu yksinäisyyteen ja pystyvät korvaamaan ihmisen seuran.

Robotit vapauttavat rutiinityöstä

Vaikka suhtautuminen robotteihin hoitoammattilaisten korvaajina on kansalaisten keskuudessa nuiva, suomalaiset eivät suhtaudu robotteihin kaikissa asioissa negatiivisesti. Tutkimukseen vastanneet eivät esimerkiksi pelkää, että robotit vievät tulevaisuudessa oman työpaikan.

Vain 22 prosenttia vastaajista piti robotteja uhkana oman alan työpaikoille. Alle 30-vuotiaat suomalaiset pelkäävät eniten oman alan työpaikkojen puolesta. Tämän ikäluokan vastaajista 30 prosenttia kertoi pelkäävänsä robottien korvaavan oman alan työpaikat. Kaikista kansalaisista 68 prosenttia uskoo, että robotti ei korvaa tulevaisuudessa oman alan työpaikkoja. Heistä 41 prosenttia on täysin luottavainen asian suhteen.

Suomalaisista 64 prosentin mielestä on vain hyvä asia, että robotit korvaavat raskaat ja rutiininomaiset työt, ja ihmiset voivat näin keskittyä mielekkäämpiin työtehtäviin.

”Tutkimustulokset osoittavat, että suomalaiset ovat hyvin perillä robotisaation vaikutuksista. Useissa tapauksissa robotit eivät vie ihmisen paikkaa työssä, vaan muuttavat sitä. Automatisaatio ja robotisaatio vapauttavat ihmisiä tuottavampaan ja luovempaan työhön. Ihmistyövoimaan verrattuna automatisaatio tekee liiketoimintaprosesseista nopeampia, ja ne kuluttavat huomattavasti vähemmän yrityksen resursseja. Robotteja ei kuitenkaan pidetä inhimillisyyden korvaajina. Tutkimustulokset tukevat vahvasti sitä yleistä viestiä, että empatian rooli tulevaisuuden työelämässä voimistuu. Ihmisten arvo irrationaalisina ja inhimillisinä olioina saa tulevaisuudessa aivan oman merkityksensä”, Solitan johtaja Timo Honko sanoo.

* Tutkimusaineisto on kerätty tutkimusyhtiö Consumer Compassin verkkopaneelitutkimuksessa huhtikuussa 2017. Tutkimukseen vastasi yhteensä 1125 vastaajaa, jotka edustivat suomalaista aikuisväestöä. Aineisto painotettiin vastaamaan suomalaista aikuisväestöä iän, sukupuolen ja asuinpaikan mukaan.

Lisätietoja:
Timo Honko, johtaja, Digital Society, Solita Oy, [email protected], p. 040 5454 878

Solita on digitaalisen liiketoiminnan asiantuntijayritys. Olemme asiakkaidemme matkaopas muuttuvassa maailmassa. Solita tuottaa digitaalisia ratkaisuja ja verkkopalveluita sähköiseen liiketoimintaan ja asiointiin sekä tiedolla johtamiseen. Vuonna 1996 perustetun Solitan liikevaihto vuonna 2016 oli 58,5 miljoonaa euroa. Yhdistyttyään palvelumuotoilutoimisto Palmun kanssa Solita työllistää 600 digitaalisen liiketoiminnan asiantuntijaa Helsingissä, Tampereella, Oulussa, Singaporessa ja Tukholmassa.

Kirjoittaja

Solita