15.9.2014Uutinen

Solita Think Tankin uusi raportti: 12 kohdan remonttilista julkishallinnon digitalisoimiseksi

Digitaalisen liiketoiminnan asiantuntijayritys Solita on julkaissut toisen Think Tank -ryhmänsä loppuraportin, joka keskittyy julkishallinnon haasteisiin digitalisoituvassa maailmassa. Arvovaltainen ryhmä pohti miten digitalisoituminen vaikuttaa yhteiskunnan toimintaan, palvelutuotantoon ja -malleihin sekä kansalaisten saamiin palveluihin ja osallistumismahdollisuuksiin. Näistä ajatuksista koottiin 12 kohdan remonttilista suomalaisen julkishallinnon toiminnan tehostamiseksi ja digitalisoimiseksi. 

Solitan keväällä 2014 perustama julkishallintoon keskittyvä Think Tank -ryhmä lähti pohtimaan digitalisoituvan maailman mukanaan tuomia muutoksia ja vaatimuksia suomalaiselle julkishallinnolle. Tavoitteena oli myös muodostaa näkemys siitä, miten julkishallinnon palvelut turvataan tulevaisuudessa ja mitä pitäisi tehdä, että yhteiskuntamme ja taloutemme kestävät kehityksen mukana.

Ryhmään kuuluvat kansanedustajat Oras Tynkkynen, Harri Jaskari sekä Mirja Vehkaperä, Valtorin hankintajohtaja Mikko Vuorikoski, Maanmittauslaitoksen pääjohtaja Arvo Kokkonen, Okimo Clinicin toimitusjohtaja ja sosiaalisen median asiantuntija Helene Auramo sekä Solitan johtajat Timo Honko sekä Ossi Lindroos.

”Yhteiskunnan digitalisoituminen vaikuttaa väistämättä myös julkishallintoon. Tämän raportin tarkoituksena oli kartoittaa julkishallinnon nykytilaa sekä toimenpiteitä, joilla julkisen sektorin toiminnot saataisiin päivitettyä paremmin nykyaikaan sopiviksi, tehokkaiksi prosesseiksi. Esiin nousi selkeitä epäkohtia, kuten vahvojen keulakuvien puute, poliittiset erimielisyydet, vanhentuneet rakenteet sekä hallitsematon tekeminen. Näitä on syytä lähteä purkamaan laajemmin, sillä meillä ei enää ole varaa nykyisen kaltaisen julkisen sektorin ylläpitämiseen”, kertoo Solitan johtaja Timo Honko.

”Yhteiskunnan velvollisuus on olla mukana ajan hermolla, ja tarjota kansalaisille palvelut nykyodotusten ja standardien mukaisesti. Aina tämä ei kuitenkaan vaadi uutta teknologiaa, vaan enemmänkin ajatusmallien ja toimintatapojen muutosta”, Honko jatkaa.

Solita Think Tank -ryhmä kokosi 12 kohdan remonttilistan julkishallinnon digitalisoimiseksi

 1. Tarvitsemme vahvan keulakuvan politiikan huipulta johtamaan yhteiskuntamme sähköistymistä. Nyt sellainen puuttuu.
 2. Julkishallinnon palveluiden digitalisoiminen edellyttää puoluepolitiikan yläpuolelle nousemista. Politiikkaa ohjaavat voimakkaat puolueiden ja erilaisten näkemysten jakolinjat, joita pitäisi saada murrettua.
 3. Julkishallinto tarvitsee muutosjohtajia, joilla on aito valta ja mandaatti tehdä päätöksiä.
 4. Yksityisen ja julkisen sektorin yhteistyötä on tehostettava. Julkishallinto ei tulevaisuudessa voi vastata kaikesta palvelutuotannosta, vaan osa palveluista tuotetaan yksityisellä sektorilla.
 5. Yhteiskunnan rakenteet tulee päivittää nykypäivään sopiviksi. Vanhat rakenteet eivät tue tai mahdollista digitaalisia toimintoja.
 6. Tulevaisuuteen on suunnattava kehittyvän yhteiskunnan ehdoilla. Mökin mummo ei voi olla benchmark tulevaisuuden toiminnoille. Ne, jotka eivät voi käyttää digitaalisia palveluita, palvellaan toisin.
 7. Yhteiskuntamme kaipaa asennemuutosta – pelko ja vääristyneet arvot johtavat digitaalisuuden ja sähköisten toimintojen vastustamiseen.
 8. Julkishallinnon prosessit ja toiminnot on digitalisoitava hallitusti. Se mahdollistaa sähköisen asioinnin sekä kustannustehokkaiden ja toimivien palveluiden tuottamisen.
 9. Tarvitsemme koordinointia yhteisten järjestelmien hankkimiseen ja kehittämiseen. Päällekkäisistä toiminnoista on päästävä eroon. On luotava kansallinen infrastruktuuri ja järjestelmät, joita voidaan monistaa eri toimijoille eri toimialoilla.
 10. Palveluketjut digitalisoituvat, mutta kaikkia palveluita ei jatkossakaan kannata sähköistää. Sähköisiin palveluihin tarvitaan riittävän suuri käyttäjämassa. Julkishallinnon palvelukulttuuri kaipaa muutosta. Sähköisten asiointipalvelujen tulee olla helppokäyttöisiä ja helposti saavutettavia. Niitä on kehitettävä ennen kaikkea käyttäjien eli kansalaisten tarpeista lähtien.
 11. Kansalaisten sähköinen identiteetti ja tunnistautuminen vaativat ratkaisuja, jotta digitaalisia palveluita voidaan hyödyntää saumattomasti läpi koko yhteiskunnan.
 12. Joukkoistaminen tuo uusia mahdollisuuksia myös julkishallinnon palvelukehitykseen.

Lue koko Solita Think Tankin loppuraportti 02

Solitan ensimmäisen Think Tank -ryhmän loppuraportti julkistettiin helmikuun lopulla. Ryhmän teemana oli koostaa näkemys Suomen ja suomalaisten yritysten digitaalisesta tulevaisuudesta ja digitaalisuuden vaikutuksista yrityksen liiketoiminnan edellytyksiin, liiketoimintamalleihin sekä kilpailukykyyn ja johtamiseen. Ryhmässä olivat mukana vuorineuvos Kari Neilimo, Aalto-yliopiston digitaalisen talouden tutkija Matti Pohjola, taloustieteilijä Mika Pantzar, Sitran vanhempi neuvonantaja Mirjami Laitinen, Sanoma-konsernin Marja-Leena Tuomola, Vapa Median Ilona Hiila sekä Solitan johtajat Ossi Lindroos ja Marko Saarinen.

Lisätietoja:
Timo Honko, Vice President, liiketoimintajärjestelmät ja julkishallinto, Solita Oy
puh. 040 5454878, timo.honko(at)solita.fi

 

Katso videogallup julkishallinnon sähköisten palveluiden käytöstä

Katso kaikki Think Tank -raportit

 

Twitterissä: #SolitaTT

Kirjoittaja

Solita