21.5.2018Uutinen

Solita perusti terveys- ja hyvinvointitoimialaan keskittyvän Solita Health -osaamisyksikön

”Haluamme rakentaa avoimuutta julkisten ja yksityisten toimijoiden välille”

Teknologia-, strategia- ja designyritys Solita panostaa laajasti terveys- ja hyvinvointitoimialaan. Yhtiö on perustanut terveys- ja hyvinvointialaan keskittyvän Solita Health -toimialayksikön ja rekrytoi paraikaa muun muassa ohjelmistosuunnittelijoita, järjestelmäarkkitehteja, data-analyytikoita, konsultteja sekä palvelumuotoilijoita. THL:stä Solitaan siirtynyt Risto Kaikkonen korostaa avoimuuden sekä julkisen, yksityisen ja kolmannen sektorin yhdistämisen tärkeyttä yhteiskunnan hyvinvointipalveluiden kehittämisessä.

Solita Health kokoaa yhteen Solitan terveys- ja hyvinvointitoimialaan keskittyneen osaamisen asiakaslähtöisestä palvelumuotoilusta ja konsultoinnista digipalveluiden kehittämiseen, tietovarastointiin, analytiikkaan, pilvi- ja integraatio-osaamiseen sekä palveluiden ylläpitoon.

Suomalaisten terveys- ja hyvinvointipalvelut ostetaan ja tuotetaan tulevaisuudessa yhä joustavammin julkisen, yksityisen sekä kolmannen sektorin yhteistyönä. Solita Healthin terveys- ja hyvinvointiosaamisen johtajaksi THL:stä siirtynyt Risto Kaikkonen korostaa uudenlaisen ajattelun ja avoimuuden merkitystä osapuolten yhteistyön kehittämisessä ja näkee Solita Healthin roolin välittäjänä tulevaisuuden terveys- ja hyvinvointiekosysteemissä.

”Kun läpinäkyvyys yhteistyössä eri toimijoiden välillä paranee, tasa-arvo yhteiskunnassa voimistuu. Luottamuksella on tavoitteiden saavuttamisen kannalta olennainen rooli ja tavoitteet ovat sekä yksityisille että julkisille toimijoille samat. Kansallisissa ratkaisuissa pitää siksi olla laajennettavuutta, jotta myös yksityiset tahot voivat niitä hyödyntää”, sanoo Solitan terveys- ja hyvinvointiliiketoiminnan johtaja Risto Kaikkonen. ”Solita Healthin rooli on toimia julkisen, yksityisen ja kolmannen sektorin välisen yhteistyön kehittäjänä ja auttaa uusien palveluiden ja toimintamallien luomisessa. Laaja osaamisemme ja pitkä kokemuksemme toimialalta on vahva perusta, jolle nyt rakennamme tulevaisuuden ratkaisuja hyvinvointiin ja terveyteen kaikille suomalaisille.”

Työ asiakaslähtöisempien hyvinvointipalveluiden eteen jatkuu

Solita on mukana useissa keskeisissä kansallisissa sekä yksityisissä terveydenhuollon hankkeissa. Yhtiö auttaa asiakkaitaan niin toimintastrategian, palvelumuotoilun, järjestelmäuudistusten kuin arkkitehtuurien kehittämis- ja suunnittelutyössä sekä tekoälyn hyödyntämisessä uusissa palveluissa.

Solitan asiakkaisiin terveys- ja hyvinvointipuolella kuuluvat jo mm. sosiaali- ja terveysministeriö, THL, KELA, Työterveyslaitos, tekonivelsairaala Coxa, Kustannusyhtiö Duodecim, Tampereen kaupunki, Helsingin kaupunki, Espoon kaupunki ja Vaasan sairaanhoitopiiri. Merkittävimpiin kansallisiin hankkeisiin kuuluu Omahoito- ja digitaaliset arvopalvelut (ODA) -palvelukokonaisuus, jonka toteuttajaksi ja ylläpito- ja tukipalveluiden tarjoajaksi Solita valittiin yhdessä Mediconsultin kanssa. ODA-palvelukokonaisuudessa kunnat uudistavat sosiaali- ja terveydenhuollon palveluja ja rakentavat itse- ja omahoitoa tukevien sähköisten palvelujen kansallista kokonaisuutta. Hallitusohjelman kärkihankkeisiin kuuluvan ODA:n tavoitteita ovat sote-palveluiden asiakaslähtöisyys sekä palveluiden digitalisointi.

”Näemme tärkeäksi myös, että osaksi kansallista ODA-kokonaisuutta liittyy Palveluohjain, joka on jo aikaisemmissa kansallisissa hankkeissa tuotettu ajanvaraus- ja palveluohjausratkaisu”, Kaikkonen esittää.

Tekoäly parantamaan terveyttä ja elämänlaatua

Tekoäly, terveys- ja hyvinvointidata, pilvipalvelut sekä avoimet rajapinnat avaavat tällä hetkellä uusia mahdollisuuksia asiakaslähtöisten palveluiden kehittämiseen sekä toiminnan tehostamiseen. Tulevaisuudessa tekoäly on mahdollista valjastaa monin eri tavoin parantamaan terveyttä ja elämänlaatua. Älykkäät palvelut eivät kuitenkaan ole vain teknisiä innovaatioita. ”Palvelujen digitalisoituessa ja tekoälysovellusten yleistyessä on yhä tärkeämpää ymmärtää esimerkiksi tekoälyn tekemät päätösketjut, mutta myös ihmisten tavat omaksua ja käyttää palveluita. Jotta lääkäri voi selittää tekoälyn tuella tehdyt päätökset ymmärrettävästi potilaalle, on hänen ymmärrettävä myös tekoälyn päätösketjut. Läpinäkyvyys myös algoritmejä kehitettäessä on tärkeä kysymys”, Solitan Kaikkonen muistuttaa.

Lisätietoja:
Solita Oy, Risto Kaikkonen, Director, Health and Wellbeing Division, p. 041 536 8745, [email protected]
Solita Oy, Vesa Sainio, Director of Operations, Health and Wellbeing Division, p. 040 506 2268, [email protected]

Lisätietoja Solita Healthista ja avoimista työpaikoista

Solita on mukana Sosiaali- ja terveydenhuollon atk-päivät -tapahtumassa 22.-23.5.2018 Jyväskylän paviljongissa, tervetuloa tapaamaan meitä osastollemme B16!

Solita on suomalainen teknologia-, strategia- ja designyritys. Valjastamme ihmisymmärryksen ja älykkäät teknologiaratkaisut palvelemaan parempaa elämää. Olemme muutosvoima, joka luo uusia toimintatapoja, palveluja ja teknologiaratkaisuja uudistaen yrityksiä ja yhteiskuntaa. Solita työllistää 650 strategisen konsultoinnin, palvelumuotoilun, digitaalisten palvelujen, AI- ja analytiikkaratkaisujen sekä pilvipalvelujen asiantuntijaa Helsingissä, Tampereella, Oulussa, Tallinnassa, Tukholmassa ja Singaporessa.

Kirjoittaja

Solita