22.4.2015Uutinen

Solita maa- ja metsätalousministeriön puitesopimuskumppaniksi

Yhteensopivat järjestelmät tuovat kokonaishyötyjä yli organisaatiorajojen

Digitaalisen liiketoiminnan asiantuntijayritys Solita on valittu yhdeksi kumppaniksi maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalaa koskevassa IT-palveluiden puitesopimuskilpailutuksessa. Puitesopimus kattaa testauspalvelua lukuun ottamatta maa- ja metsätalousministeriön järjestelmäkehityksen IT-palvelut ja sisältää kolme osa-aluetta: kokonaistoimitukset, ohjelmointi sekä asiantuntijapalvelut. Laajan puitesopimuskilpailutuksen kokonaisarvoksi neljältä vuodelta on arvioitu 16-32 miljoonaa euroa. 

Kilpailutuksen kohteena oli maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalaa koskeva puitejärjestely, johon eri hallinnonalan virastot ja laitokset voivat liittyä omien tarpeidensa mukaisesti. Hankinnan piiriin kuuluvat mm. Maaseutuviraston maatalous- ja maaseutupolitiikan toimeenpanon ja maksajaviraston tietojärjestelmät, Eviran elintarvikkeiden turvallisuuteen ja laatuun sekä kasvien ja eläinten terveyteen liittyvät tietojärjestelmät, Maanmittauslaitoksen ydin-, tuki- ja palvelukeskustehtäviin liittyvät tietojärjestelmät ja -palvelut, Suomen metsäkeskuksen tietojärjestelmät sekä MMM:n hallinnonalan yhteisiin tietovarantoihin liittyvät kehityshankkeet. Lisäksi hallinnonalalla pyritään kehittämään kokonaisarkkitehtuuria, jolloin toimeksiannot voivat koskea myös muita kuin yksittäisen osa-alueen järjestelmiä.

”Julkishallinnon hankkeita seurataan aktiivisesti ja kokonaisrahoituksen tiukentuessa myös ICT-hankkeissa joudutaan etsimään entistä tehokkaampia ratkaisumalleja. Yksi tapa on lisätä kehittämisyhteistyötä hallinnonalan sisällä ja tähdätä yhteen toimivan kokonaisarkkitehtuurin syntymiseen”, kertoo maa- ja metsätalousministeriön tietohallintojohtaja Antti Vertanen.

Tällä hetkellä kehityksen alla on myös kansallinen palveluarkkitehtuuri, joka tulee lähivuosina vaikuttamaan myös toimialakohtaisten järjestelmien ja palveluiden kehittämiseen.

”Kilpailutuksella tavoitellaan koko kehittämisprosessin tehostamista. Ennakoivan kilpailutuksen avulla hankkeissa päästään nopeammin liikkeelle ja samalla hallitaan myös kustannuksia. Osa tehtävistä järjestelmistä on kansallisesti ja osa jopa kansainvälisesti kiinnostavia. Erityisesti sähköisten asiointijärjestelmien ja mobiilien järjestelmien kehittäminen ovat nyt aktiivisessa vaiheessa”, Vertanen toteaa.

Hankkeet liittyvät aidosti kahdensuuntaisiin sähköisiin asiointeihin, työtehokkuuden parantamiseen, mobiilituen tuomiseen asiakkaiden sovelluksiin sekä analytiikan käyttämiseen päätöksenteossa.

”Julkisen puolen kustannuspaineet ovat kohdistuneet myös IT-hankintoihin. Järjestelmiä hankittaessa ei voida ajatella uusittavien järjestelmien kokonaishyötyä pelkästään lakeihin ja säädöksiin perustuvien tarpeiden osalta. Aito säästö tulee järjestelmistä, jotka käyttäjät oikeasti ottavat omakseen, ja joiden avulla työskentely on tehokasta. Näiden lisäksi on tärkeää muistaa myös palveluiden käytettävyys ja kustannukset koko järjestelmän elinkaaren ajan”, summaa Solitan toimialapäällikkö Lauri Helenius.

Solitalla on pitkä kokemus julkishallinnon IT-järjestelmien kehittämisestä sekä isojen järjestelmäprojektien toimittamisesta.

”Kokonaistoimitukset-osa-alue mahdollistaa meille kokonaisvaltaisen palvelun tarjoamisen esimerkiksi SaaS -palveluna”, kertoo Helenius. ”Tavoitteenamme on kehittää puitejärjestelyn osallistujille kokonaisarkkitehtuuria tukevia monistettavia ratkaisuja. Tällöin toimittajaverkoston kontrollointi helpottuu ja virastot saavat synergiahyötyjä toistensa IT-hankkeista.”

Hankinta toteutettiin kaksivaiheisesti ja kuhunkin osakokonaisuuteen valittiin kahdeksan toimittajaa.

Lisätietoja:
Lauri Helenius, toimialapäällikkö, Solita Oy
puh. 040 529 4354, [email protected]

 

Solita on digitaalisen liiketoiminnan asiantuntijayritys. Olemme asiakkaidemme matkaopas muuttuvassa maailmassa. Luomme uutta liiketoimintaa ja palveluja yrityksille ja julkishallinnolle yhdistämällä teknologian, liiketoimintaprosessit ja sisällöt uudella tavalla. Solita tuottaa digitaalisia ratkaisuja ja verkkopalveluita sähköiseen liiketoimintaan ja asiointiin sekä tiedolla johtamiseen. Vuonna 1996 perustettu Solita on kasvuyritys, joka on kasvanut kannattavasti yli 20 prosentin vuosivauhtia. Yhtiön liikevaihto vuonna 2014 oli 36,8 miljoonaa euroa. Solita työllistää yli 330 digitaalisen liiketoiminnan asiantuntijaa Helsingissä, Tampereella ja Oulussa.

 

 

 

 

Kirjoittaja

Solita