2.10.2014Uutinen

Solita kehittämään sosiaali- ja terveysalan uusia sähköisiä palveluita

2.10.2014 – Solita on valittu toteuttamaan sosiaali- ja terveyspalveluiden uuden ajanvaraus- ja palvelunhallintaratkaisun. HyvisSADe-projektissa halutaan kehittää terveyden ja hyvinvoinnin ylläpitämistä sekä omahoitoa tukevia sähköisiä palveluita. Uudet palvelut helpottavat kansalaisen asiointia ja parantavat hänen mahdollisuuksiaan etsiä, arvioida ja valita juuri itselleen sopivat palvelut.

Sosiaali- ja terveydenhuollon organisaatiot ovat tähän mennessä toteuttaneet sähköisiä palveluita lähinnä paikallisina ratkaisuina, kuten kunnallisina neuvonta- ja ajanvarauspalveluina.  HyvisSADe-hankkeen tavoitteena on kehittää alueellisten sosiaali- ja terveyspalveluiden ajanvaraus- ja palveluidenhallintajärjestelmä, joka on täysin riippumaton organisaatioiden taustajärjestelmistä, ja joka mahdollistaa tietojen sähköisen siirtymisen palveluntarjoajan, alueellisten järjestelmien ja kansallisten palveluiden välillä.

”Kyseinen yhteistyöprojekti parantaa merkittävästi esimerkiksi pienten kuntien mahdollisuuksia tarjota sähköisiä palveluita kuntalaisilleen. Lisäksi yhteistyö ja verkostoituminen erilaisten sähköisen asioinnin kärkihankkeiden kanssa vähentävät päällekkäistä työtä ja järkevöittävät resurssien käyttöä”, kertoo HyvisSADe-hankkeen projektijohtaja Maija Paukkala.

HyvisSADe-hanke on osa kansallista sähköisen asioinnin ja demokratian vauhdittamisohjelmaa (SADe). Hanke pureutuu palvelujen tehokkaaseen hallintaan ja asiakkaan ohjaamiseen.

Hanke korvaa monia erillisiä ajanvaraus- sekä muita järjestelmiä ja se tulee mahdollistamaan asiakkaiden hoitopolut yli alue- tai organisaatiorajojen. Hanke on Suomessa poikkeuksellinen.

 

Palvelun tavoitteena on tukea hoitoon hakeutumista ja hoidon toteutumista sekä tähän prosessiin liittyviä valtuutuksia ja säännöstöjä. Alueellinen palvelunhallintaratkaisu jakaa ja säilyttää tietoja organisaatioiden välisestä yhteistoiminnasta tai hoitoprosesseista sekä sopimuksista.

Kansalaisen vaikuttamismahdollisuudet kasvavat

”Kansalaiset ovat jo itsenäisesti ottaneet käyttöönsä erilaisia sähköisiä hyvinvoinninpalveluita esimerkiksi painonhallinnan tueksi. Hyviksen tavoitteena on tuoda samantyyppisiä palveluita nyt myös julkishallinnon puolelta. Tavoitteena on, että asiakas saa itse seurata omaa hoitopolkuaan ja vaikuttaa oman hoitonsa aikatauluihin sekä itse tehdä hoitoonsa liittyviä ajanvarauksia”, kertoo Solitan johtaja Timo Honko.

Asiakkaalle tarjotaan, tilanteen niin salliessa, mahdollisuus itse seurata ja vaikuttaa oman hoitonsa aikatauluihin sekä tehdä hoitoonsa liittyviä ajanvarauksia. HyvisSADe-hanke jakautuu neljään eri osaprojektiin, joita ovat hoitoon hakeutuminen, ajanvaraus, spontaani palaute ja puolesta asiointi. Ensimmäinen osio tarkoittaa itsearviointityökaluja, joiden avulla potilas voi arvioida omaa hoitotarvettaan. Toisen osion tavoitteena on tuottaa yhteinen, taustajärjestelmistä riippumaton ajanvarausjärjestelmä sekä palvelunhallintaratkaisu kaikille kunnille ja kuntayhtymille. Kolmannen osion tehtävänä on rakentaa toimiva kokonaisuus kansalaisten sähköisten palautteiden antoon, käsittelyyn ja analysointiin. Neljäs osa kohdistuu puolesta asiointiin, joka alkuvaiheessa tulee sisältämään alaikäisen puolesta asioinnin sekä valtakirjaan perustuvat puolesta asioinnin ratkaisut.

Palveluissa tullaan huomioimaan myös nykyajan vaatimukset kuten mobiilit palvelut.

Hankkeessa ovat tällä hetkellä mukana Etelä-Savon, Kymenlaakson, Etelä-Karjalan, Itä-Savon, Keski-Suomen, Päijät-Hämeen, Etelä-Pohjanmaa sekä Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirit. Ensimmäisten asiakkaiden käyttöönotot aloitetaan vuoden 2015 alkupuolella.  Hankinta sisältää ratkaisun toteutuksen ja käyttöönoton, ratkaisuun liittyvät tuki- ja ylläpitopalvelut sekä optiona ratkaisuun liittyvät käyttöpalvelut.

”Kehitystyö tapahtuu nyt alueellisena, mutta haluamme, että lopputulos on hyödynnettävissä kansallisesti. Vastaava palvelutarve koskee koko Suomea”, arvioi Honko palvelun hyödyntämisestä laajemmin.

 

 

Lisätietoja:
Timo Honko
Vice President, liiketoimintajärjestelmät ja julkishallinto, Solita Oy
puh. 040 545 4878

Kirjoittaja

Solita