31.8.2017Uutinen

Solita kehittämään matkaketjuja ja uusia liikenteen palveluja

Digitaalisen liiketoiminnan asiantuntijayritys Solita on valittu toimittajaksi liikenteen matkaketjujen edistämishankkeeseen. Siinä luodaan käyttäjille saumattomat matkaketjupalvelut ja liikenteen palvelutarjoajille yhteinen digitaalinen toiminta-alusta. Toimeksiantajana on Liikennevirasto.

Solita kehittää yhdessä Liikenneviraston kanssa uusia matkaketjupalveluja

Työ sisältää sähköisen alustaratkaisun sekä digityökalujen toteutuksen, käyttöönoton, ylläpidon ja jatkokehityksen. Solitan asiantuntijat auttavat Liikennevirastoa edistämään liikkumispalvelujen yhteentoimivuutta sekä uusien digitaalisten palvelujen syntymistä.

Liikenteen tiedot ja rajapinnat yhteen paikkaan

Hanke liittyy Euroopan Unionin määrittelyyn siitä, että jokaisessa jäsenmaassa pitää olla National Access Point (NAP) eli ns. kansallinen yhteyspiste. Se on liikenteen palvelujen ja matkaketjujen kehittäjille tarkoitettu rajapintakatalogi eli rajapintojen hakupalvelu. Siihen sisältyy luettelo avoimista rajapinnoista sekä digitointityökaluja.

Palvelukehittäjät pystyvät sen avulla löytämään ja hakemaan tarvitsemiaan tietoja ja rajapintoja. Liiikenteen palvelutarjoajat kuten asemat, satamat, terminaalit ja taksit voivat ylläpitää rajapintakatalogissa esimerkiksi aikataulu-, reitti-, hinta-, esteettömyys- ja palvelualuetietoja. Erityisesti pieniä toimijoita varten rajapintakatalogissa on välineitä, joilla tietoja voi digitoida ja julkaista digitaalisessa muodossa.

Matkustajat ja tieto liikkumaan saumattomasti

Suomessa liikenne- ja viestintäministeriö on valmistellut uutta liikennepalvelulakia eli liikennekaarta. Sen tavoitteena on mahdollistaa saumattomat matkaketjupalvelut ja liikkumisen palvelupaketit kansalaisille. Voimaantulo ajoittuu vuoteen 2018. Kun lainsäädännöllä väljennetään säädöksiä ja avataan liikkumispalveluja koskevia tietoja, luodaan edellytyksiä uudenlaisille toimija- ja palveluyhdistelmille. Lippujen ja matkustusoikeuksien välittäminen yhdeltä luukulta -periaatteella tulee mahdolliseksi ensin tie- ja raideliikenteessä. Seuraavaksi myös merenkulku ja lentoliikenne kytketään mukaan.

Solita liikenteen ekosysteemin kehittämisosaajana

“Liikenteen ekosysteemissä tieto ja matkustajat liikkuvat joustavasti sekä eri palvelutarjoajien palvelut yhdistyvät saumattomasti. Solita digitaalisen palveluosaamisen asiantuntijana tuo yhteistyöhön kokoavaa ja tietoa jakavaa kehittämisnäkemystä”, kertoo Lauri Helenius, Digitaalinen yhteiskunta -yksikön liiketoimintajohtaja.

Liikennevirasto teki hankintapäätöksen 24.8.2017. Sopimusneuvottelut aloitetaan hankintalain mukaisen odotusajan kuluttua. Tilaajan arvioima sitoumukseton hankekoko on 1100 – 1850 henkilötyöpäivää.

Lisätietoja:
Solita Oy, Lauri Helenius, liiketoimintajohtaja, Digitaalinen yhteiskunta,
lauri.helenius[at]solita.fi, puh. 040 5294 354

Solita on digitaalisen liiketoiminnan asiantuntijayritys. Kehitämme uutta liiketoimintaa ja palveluja yrityksille ja julkishallinnon kautta kaikille suomalaisille. Yhdistämme liiketoimintaprosessit, sisällöt ja teknologiat. Palvelutarjontaamme kuuluu suunnittelu, toteutus, ylläpito, kehittäminen, konsultointi ja arviointi. Autamme asiakkaitamme operoimaan maalla, merellä ja ilmassa.

Julkisella sektorilla Solitalla on useita pitkäaikaisia ja laajamittaiseen kehittämiskumppanuuteen perustuvia asiakkuuksia: Liikennevirasto, Ilmatieteen laitos, Liikenteen turvallisuusvirasto, maa- ja metsätalousministeriö, Maanmittauslaitos, Evira, Maaseutuvirasto, Oikeushallinnon tietotekniikkakeskus, Patentti- ja rekisterihallitus, sosiaali- ja terveysministeriö, TEKES, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, ulkoasiainministeriö, VR, Fingrid, Yleisradio sekä ympäristöministeriö.

Liikennevirasto vastaa Suomen teistä, rautateistä ja vesiväylistä sekä liikennejärjestelmän kehittämisestä.Virasto toimii liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalalla.

Kirjoittaja

Solita