23.3.2017Uutinen

Solita kehittämään liikennekaaren saumattomia matkaketjupalveluja

 

Digitaalisen liiketoiminnan asiantuntijayritys Solita on valittu toteuttamaan liikennekaaren lippu- ja maksujärjestelmien yhteentoimivuusmäärittely. Liikennekaaren lainsäädäntökokonaisuus edistää palvelujen kehittämistä liikennesektorilla. Tavoitteena on mahdollistaa käyttäjälle saumattomat matkaketjupalvelut. Lippu- ja maksujärjestelmien yhteentoimivuus on uusien palveluiden kehittämisessä keskeinen edellytys. Järjestelmien määrittelyn toimeksiantajana on Viestintävirasto.

Solita on valittu Viestintäviraston kilpailutuksessa toteuttajaksi liikennekaaren lippu- ja maksujärjestelmien yhteentoimivuus -hankkeeseen.

Hankkeessa  on kolme osa-aluetta: 1) Lippu- ja maksujärjestelmien käyttötapaukset; 2) Lippu- ja maksujärjestelmien teknologiat ja tiedot; 3) Rajapintojen yksityiskohtaiset spesifikaatiot.

Työ liittyy liikenne- ja viestintäministeriön valmistelemaan liikennekaareen. Se on lainsäädäntökokonaisuus, jonka tavoitteena on mahdollistaa saumattomat matkaketjupalvelut ja liikkumisen palvelupaketit kansalaisille. Voimaantulo ajoittuu todennäköisesti heinäkuulle 2018. Kun lainsäädännöllä vähennetään liikennesektorin palvelukehittämistä haittaavia esteitä, uudenlaiset toimija- ja palveluyhdistelmät voivat tulla mukaan. Ensivaiheessa kohteena ovat tie- ja raideliikenne, seuraavana myös merenkulku ja lentoliikenne kytketään mukaan lippujen ja matkustusoikeuksien välittämiseen yhdeltä luukulta -periaatteella.

”Yhteisenä tavoitteena on luoda tietoa ja palveluita kokoava sekä jakava ekosysteemi. Viranomaiset mahdollistavat, ja yksityinen sektori luo uudet liikkumisen palvelut. Solita tuo yhteistyöhön näkemystä tulevaisuuden liikenteen palveluista sekä kokemusta liikenteen järjestelmien ja asiakaslähtöisten palveluiden kehittämisestä”, kiteyttää Lauri Helenius, Digitaalinen yhteiskunta -yksikön liiketoimintajohtaja Solitalta.

Koko liikennesektorin toimintalogiikka tulee muuttumaan

Megatrendit kuten palveluistuminen, automatisoituminen, markkinaehtoistuminen ja jakamistalous mullistavat yksilöiden liikkumistapoja. Yhteiskunnallisella tasolla koko liikennesektorin toimintalogiikka tulee muuttumaan. Se haastaa kaikkia toimijoita tarkastelemaan toimintamallejaan sekä yhdistelemään osaamista erilaisten yhteistyötahojen kanssa. Tiedon avaaminen ja siirtyminen eri toimijoiden kesken sekä järjestelmien yhteensopivuus ovat edellytyksenä onnistumiselle.

Palvelujen tuottaminen merkitsee valmiutta reagoida muuttuvaan maailmaan. Viranomaiset ovat jo lähteneetkin liikennekaaren myötä mahdollistamaan muutosta ja aktiivisesti kehittämään lainsäädäntöä vastaamaan muuttuvaa maailmaa.

”Palvelutarjoajien kuten liikennöitsijöiden ja muiden liikennealan yrittäjien yhteistyökyvykkyyttä mitataan sillä, millä tavoin erilaiset toimijat ovat valmiita yhdistelemään osaamistaan liikenteen ekosysteemiin. Digitalisaatio tuo muutosta myös liikennepalvelujen maksutapoihin, kun kuluttajien käytössä ovat mm. EMV-kortit ja mobiilimaksaminen. On tärkeää, että myös palvelujen käyttäjät otetaan mukaan kehittämistyöhön, ja heiltä saatu palaute ohjaa palvelujen jatkuvaa kehittämistä”, sanoo Lauri Helenius.

Tulevaisuudessa liikkumisen palveluihin voidaan yhdistellä muitakin palveluja ja tietoa. Matkustaja voi halutessaan esimerkiksi varata ja maksaa hotellihuoneen osana matkaketjuaan.

Viestintävirasto huolehtii monipuolisista, toimivista ja turvallisista viestintäyhteyksistä Suomessa. Virasto toimii liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalalla.

Viestintävirasto teki hankintapäätöksen 16.3.2017. Sopimusneuvottelut aloitetaan hankintalain mukaisen odotusajan kuluttua. Alustavan aikataulun mukaan työ alkaa huhtikuussa 2017, ja kestää vähintään vuoden loppuun saakka.

Lisätietoja:
Solita Oy, Lauri Helenius, liiketoimintajohtaja, Digitaalinen yhteiskunta,
lauri.helenius[at]solita.fi, puh. 040 5294 354

Solita on digitaalisen liiketoiminnan asiantuntijayritys. Olemme asiakkaidemme matkaopas muuttuvassa maailmassa. Luomme uutta liiketoimintaa ja palveluja yrityksille ja julkishallinnolle yhdistämällä teknologian, liiketoimintaprosessit ja sisällöt uudella tavalla. Solita tuottaa digitaalisia ratkaisuja ja verkkopalveluita sähköiseen liiketoimintaan ja asiointiin sekä tiedolla johtamiseen. Vuonna 1996 perustetun Solitan liikevaihto vuonna 2016 oli 58,5 miljoonaa euroa. Solita työllistää jo 500 digitaalisen liiketoiminnan asiantuntijaa Helsingissä, Tampereella, Oulussa ja Tukholmassa. Julkisella sektorilla Solitalla on useita pitkäaikaisia ja laajamittaiseen kumppanuuteen perustuvia asiakkuuksia kuten Liikennevirasto, Liikenteen turvallisuusvirasto, maa- ja metsätalousministeriö, Maanmittauslaitos, Evira, Maaseutuvirasto, Oikeushallinnon tietotekniikkakeskus, Patentti- ja rekisterihallitus, sosiaali- ja terveysministeriö, TEKES, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, ulkoasiainministeriö, Fingrid, sekä ympäristöministeriö.

Kirjoittaja

Solita