10.11.2020Uutinen

Solita julkisti CloudBlox-kokonaisuuden helpottamaan yritysten pilvitaivalta

Solita CloudBlox

Teknologia-, data- ja designyritys Solita on julkistanut Solita CloudBlox -palvelukokonaisuuden auttamaan yrityksiä pilviympäristöjen hallinnassa ja tehokkaammassa hyödyntämisessä. Eri pilvipalveluiden yleistyessä muun muassa pilvipalveluiden kustannusten ja tietoturvan hallinta ovat osoittautuneet monille yrityksille ongelmalliseksi. Solita CloudBlox -palvelukokonaisuuden avulla yritykset voivat helpommin hallita monen eri pilvitoimittajan palveluista koostuvaa pilviympäristöään ja sen kapasiteettia, kustannuksia ja tietoturvaa.

Digitalisaatio, kustannustehokkuus ja alati kasvava muutosnopeuden tarve ovat innostaneet yrityksiä hyödyntämään joustavasti pilvipalveluita, kuten AWS-, Microsoft Azure- ja Google Cloud -alustoja. Esimerkiksi pilvipalveluiden kustannusten ja tietoturvan hallinta ovat kuitenkin osoittautuneet monille yrityksille odotettua haastavammiksi. Yrityksillä on myös vaikeuksia rekrytoida riittävästi pilviosaajia. Modulaarinen Solita CloudBlox selkeyttää toimintamalleja ja auttaa hallitsemaan pilviympäristöjä tehokkaammin, ja se on suunniteltu skaalautumaan yrityksen tarpeiden, koon sekä vaadittavan pilviasiantuntemuksen mukaan.

”Yhdessä asiakkaidemme kanssa tehty työ lukuisissa pilvihankkeissa on kasvattanut näkemystämme siitä, miten pilvipalveluita hallitaan tehokkaasti, tietoturvallisesti ja joustavasti. Solita CloudBlox on kehitetty tarkasti asiakasyritystemme tarpeita ja huolia kuunnellen. Uskon, että palvelukokonaisuus tuo toivotun ratkaisun asiakkaiden pilvipalveluiden hallintaan ja käytön tehostamiseen liittyviin kysymyksiin”, kertoo Solitan pilvipalveluista vastaava johtaja Jari Jolula.

Solita CloudBlox tekee pilviympäristöjen hallinnasta helpompaa

Solita CloudBlox-palvelukokonaisuus tekee julkisen pilvialustan käyttökustannuksista ja tietoturvan hallinnasta läpinäkyvämpää ja helpommin optimoitavaa. Pilviympäristön helpompi hallittavuus ja ennakoitavuus sekä Solita CloudBlox-palvelukokonaisuuden kautta tarjottavat vakioidut toimintamallit sekä työkalut auttavat myös nopeuttamaan liiketoiminnan ja digitaalisten palveluiden kehityshankkeiden liikkeellelähtöä.

”Pilvitaival on ollut monille yrityksille odotettua työläämpi – rahaa ja aikaa on saattanut kulua paljon suunniteltua enemmän. Halusimme koota yhteen hyväksi havaitut kokemuksemme eri pilvitoimittajien ympäristöistä sekä luoda selkeät toimintamallit tukemaan asiakasyritysten matkaa kohti kokonaisvaltaisempaa, turvallisempaa ja tehokkaampaa pilvipalveluiden hyödyntämistä”, Jolula kertoo.

Solita CloudBlox-palvelu on ollut käytössä esimerkiksi Tamrossa. Kokemukset ovat olleet positiivisia.

Teknologiayhtiö Solita kasvaa ja kansainvälistyy vauhdilla. Pilvipalveluliiketoiminta on yhtiön nopeimmin kasvava liiketoiminta-alue.

Suomi oli Eurostatin tilastojen mukaan Euroopan eniten pilvipalveluita hyödyntävä maa vuonna 2019. Suomalaisyrityksistä maksullisia pilvipalveluja käytti 74 prosenttia. Gartner arvioi marraskuussa 2019 maailmanlaajuisten julkisten pilvipalvelumarkkinoiden arvoksi 227,8 miljardia dollaria.

”Monet suomalaisyritykset ovat pilvitransformaatiossa hyvässä vauhdissa. Toisaalta osalla yrityksistä laajamittainen siirtyminen julkiselle pilvialustalle on vasta edessä lähivuosina”, Solitan Jari Jolula kertoo.

Lisätietoja

Jari Jolula, Solita Oy, Director – Cloud Services, +358 40 596 9518, [email protected]

Lue lisää pilvipalveluiden tehokkaista hallintamalleista ja -periaatteista uudesta oppaastamme.

Kirjoittaja

Solita