3.5.2018Uutinen

Semarchy ja Solita yhteistyöhön datan hallinnan helpottamiseksi Pohjoismaissa

Innovatiivisia ohjelmistoja ja palveluja dataohjautuvien organisaatioiden käyttöön

Solita ja Semarchy ilmoittivat tänään laajentavansa yhteistyötään Suomessa ja muissa Pohjoismaissa. Yritykset tuovat yhdessä modernin tiedonhallinnan sekä master- ja sovellusdatan hallintaratkaisun yrityskäyttäjien ulottuville.

Semarchy Intelligent Data Hub™ xDM-ratkaisu ja Solitan Agile Data™ -ratkaisu ovat yhdistelmä kehittämistyökaluja, arkkitehtuuria ja Data Devops -menetelmiä. Niistä yritykset saavat kattavan työkalupakin nopeuttamaan dataliiketoimintaan liittyviä kokeiluja sekä automatisoimaan paikallisia ja pilvipohjaisia tiedonhallintaratkaisuja.

”Tiedonhallintaa tarvitaan Pohjoismaissa yhä enemmän, kun digitalisaatio, tekoäly ja uudet, dataohjautuvat liiketoimintamallit vaativat laadukkaampaa dataa”, sanoo Pekka Ahola, Solitan pilvi- ja analytiikkaliiketoiminnoista vastaava johtaja. ”Tarvitaan joustavampia ja ketterämpiä tapoja luoda datasta arvoa nopeiden toteutusten avulla. Teimme kokeiluja ja kävimme keskusteluja monien MDM-toimittajien kanssa. Totesimme, että Semarchyn xDM-ratkaisu on juuri niin ketterä ja laajennettava mitä asiakkaamme ovat jo kauan kaivanneet. Lisäksi sen erinomainen käyttökokemus on omiaan vaativille yrityskäyttäjille – käyttö onnistuu tarvittaessa myös mobiilisti.”

Semarchyn Intelligent Data Hub™ xDM-ratkaisussa yhdistyvät yritystasoinen datan hallinta, data governance -ominaisuudet, tiedon laatu, tiedon rikastaminen ja monipuoliset työnkulut yhdessä alustassa. Semarchyllä on nyt tukenaan Solitan yli 650 digitaalisen liiketoiminnan asiantuntijaa palvelumuotoilijoista ja lean startup -asiantuntijoista ohjelmistokehittäjiin, master data- ja data science -asiantuntijoihin.

”Yrityskäyttäjien master datan hallinnan tehostaminen ei ole alueellinen, vaan maailmanlaajuinen haaste”, sanoo Richard Branch, Semarchyn Vice Precident ja General Manager. ”Näimme synergiaetuja Solitan kanssa heti ensimmäisistä yhteydenotoista alkaen. Semarchyn xDM-ratkaisu sopii hyvin yhteen Solitan vision kanssa siitä, miten luoda kulttuuria, palveluja ja hyödyntää teknologiaa paremman liiketoiminnan ja yhteiskunnan rakentamiseksi.”

Yritykset ovat jo käynnistäneet yhteishankkeita, myös eräälle Suomen suurimmista yrityksistä, joka saa ensimmäisenä hyötyä tästä uudesta kumppanuudesta.

Lisätietoja: 
Semarchy: North 6th Agency, USA: p. +1 212 334 9753, [email protected]
Solita: Pekka Ahola, Senior Vice President, Data and Cloud, p. +358 050 3644 226, [email protected]

Lisätietoja yhteistyöstä

Solita on suomalainen teknologia-, strategia- ja designyritys. Valjastamme ihmisymmärryksen ja älykkäät teknologiaratkaisut palvelemaan parempaa elämää. Olemme muutosvoima, joka luo uusia toimintatapoja, palveluja ja teknologiaratkaisuja uudistaen yrityksiä ja yhteiskuntaa. Solita työllistää 650 strategisen konsultoinnin, palvelumuotoilun, digitaalisten palvelujen, AI- ja analytiikkaratkaisujen sekä pilvipalvelujen asiantuntijaa Helsingissä, Tampereella, Oulussa, Tallinnassa, Tukholmassa ja Singaporessa.

Semarchy™ (www.semarchy.com) on Intelligent Data Hub™ -yritys. Sen xDM-alusta auttaa vastaamaan erilaisiin haasteisiin, joita ovat EU:n Yleinen tietosuoja-asetus (GDPR). xDM-ratkaisut yritysten master datan hallintaan (MDM), sovellusdatan hallintaan (ADM) ja yhteistyössä tehtyyn Data Governance -toimintaan vastaavat Yhdysvaltojen ja Euroopan tunnetuimpien yritysten liiketoiminnan haasteisiin. Tämä ketterä alusta hyödyntää älykkäitä algoritmeja ja aineiston suunnittelua yksinkertaistaakseen datan hallintaa, datan laadun mittaamista, datan rikastamista ja työnkulkuja. Semarchyn xDM otetaan käyttöön ketterällä ja iteroivalla tavalla, joka tuottaa arvoa liiketoiminnalle lähes välittömästi ja skaalautuu yrityksen tarpeiden mukaan.

Intelligent Data Hub, Intelligent MDM, xDM ja Semarchy ovat Semarchy, Inc:n tavaramerkkejä Yhdysvalloissa, Euroopan unionin maissa ja muilla alueilla.

Kirjoittaja

Solita