Sähköinen asiointi ja asianhallinta

Digitalisaation myötä paperit jäävät historiaan. Käynnissä olevan uudistumisen myötä julkisen hallinnon prosessit siirtyvät täysin digitalisoiduiksi.

Ennen täytettiin paperilomakkeita ja jonotettiin virastoissa. Nyt asiat laitetaan vireille sähköisissä palveluissa. Niitä käsitellään, kierrätetään ja täydennetään digitaalisesti. Viestintä asiakkaan suuntaan ja viranomaisten välillä tehdään sähköisiä kanavia hyödyntäen. Päätöksistä viestiminen, lopullisten asiakirjojen tallentaminen ja säilyttäminen sekä kansalaisten laatimat aloitteet – kaikki tapahtuu digitaalisessa muodossa.

Solitan sähköisen asioinnin ja asianhallinnan ratkaisut

Olemme kehittäneet modernin ratkaisun julkishallinnon sähköiseen asiointiin, asian- ja asiakirjanhallintaan ja arkistointiin. Kehittämämme sähköisen työpöydän avulla saat selkeän näkyvyyden sähköisen asioinnin eri osa-alueisiin.

 • Sähköinen asiointi

  Sähköinen asiointi ohjaa käyttäjää. Saumaton toiminta asianhallinnan kanssa luo laadukasta tietoa, jota voidaan hyödyntää asian käsittelyssä, arkistoinnissa ja työnohjauksessa.

  • Helppokäyttöinen asiointipalvelu: turhautuminen lomakeviidakkoon vähenee.
  • Ohjaava palvelu: helpottaa oikeiden tietojen täyttöä.
  • Integraatiot mahdollistavat oikean tiedon täyttämisen rakenteellisessa muodossa.
  • Responsiivinen ja moderni ratkaisu, päätelaiteriippumaton käyttöliittymä.
 • Sähköinen työpöytä

  Työjonoihin pohjautua sähköinen työpöytä tarjoaa selkeän kuvan päivän töistä ja ohjaa työskentelyä, mutta jättää silti käsittelijälle vapauden hyödyntää omaa asiantuntijuuttaan.

  • Yksinkertainen ja tehokas työpöytä on räätälöitävissä organisaation tarpeisiin.
  • Työnohjaus nopeuttaa asian käsittelyä.
  • Asiakirjapohjat tehostavat työskentelyä; manuaalisen työn määrä vähenee.
  • Rekisterit voidaan integroida suoraan työpöydälle; virheiden määrä minimoituu.
 • Asiakirja- ja asianhallinta

  Toimivan asioinnin taustalle tarvitaan aina asianhallinta sekä asiakirjojen hallinta.

  • Kansalaisten verkkoasiointiprosessien lisäksi ratkaisulla voidaan käsitellä myös organisaation sisäiset asianhallintaa vaativat toimenpiteet.
  • Organisaation elektronisen arkiston muodostussuunnitelma (eAMS).
  • Ohjaustietokanta, joka  muodostaa sähköisen materiaalin tiedonohjaussuunnitelman (TOS).
 • Sähköinen arkisto

  Kun asianhallinta kytketään sähköiseen arkistoon, päästään kokonaan eroon paperille tulostamisesta. Käsittelyprosessista poistuu työläs vaihe.

  • Asiakkaan tuottama aineisto saadaan arkistokelpoisessa muodossa.
  • Aineistoa on helppo hyödyntää asian käsittelyn aikana.
  • Aineisto on aina nopeasti viranomaisten ja asiakkaiden saatavilla.

Haluatko lisätietoja palveluistamme? Jätä yhteystietosi ja olemme sinuun yhteydessä!