8.3.2018Uutinen

Rautateiden integraatiopalvelu luo pohjan tulevaisuuden liikenteen sujuvuudelle

Solita vastaa Liikenneviraston toimeksiannosta Rautateiden integraatiopalvelun (RIPA) tuottamisesta jatkossa. RIPA yhdistää liikenteen eri järjestelmät, palvelut ja toimijat. Tulevaisuudessa RIPA voi toimia eri liikennemuotojen välisenä integraatiopalveluna, jolla luodaan edellytykset matkaketjuille ja uusille innovatiivisille liikenteen palveluille. Tehokkaasti toimiva liikenne edellyttää informaation saumatonta ja reaaliaikaista jakamista liikennetoimijoiden ja matkustajien välillä.

Solitan rooli älyliikenteen kehittäjänä kasvaa

”Solitan toimittamat palvelut huolehtivat päivittäin raideliikenteen sujuvuudesta Suomessa. Integraatiopalvelut sopivat erinomaisesti täydentämään työtä, jota teemme nykyisten liikenteen ohjausjärjestelmien, aikataulusuunnittelun sekä ratainfran mallintamisen ja kunnossapidon parissa”, kertoo Solitan liikenteen toimialajohtaja Mikko Varjos.

Liikenteen toimijoiden ja matkustajien tarpeet nopeuden, matkaketjujen ja sujuvuuden suhteen asettavat myös tietojärjestelmien yhteentoimivuudelle uusia vaatimuksia.

”Integraatiopalvelu edesauttaa rautatieliikenteen avautumista kilpailulle myös henkilöliikenteen puolella. Olemme aktiivisesti liikenteen ekosysteemissä rakentamassa Suomesta älyliikenteen kärkimaata”, sanoo Mikko Varjos.

Yhteiskunnan kannalta merkittävää kokonaispalvelua

”RIPA-integraatiopalvelu on merkitykseltään ainutlaatuinen Suomessa. Uusia palvelukonsepteja ja laaja-alaista osaamista hyödyntäen Solita vastaa tästä yhteiskunnan toiminnan kannalta merkittävästä palvelusta. Rautatieliikenteen integraatiopalvelun tuotamme asiakkaalle täysin palveluna.
Olemme erittäin tyytyväisiä siihen, että Liikennevirasto katsoi Solitan olevan osaamiseltaan ja kokemukseltaan sopivin hoitamaan tätä tärkeää tehtävää”, toteaa Solitan pilvi- ja integraatiopalveluista vastaava johtaja Karri Lehtinen.

Toimitusprojekti alkoi tammikuussa 2018 ja kestää vuoden loppupuolelle saakka. Uudistettu palvelukokonaisuus otetaan vaiheittain käyttöön rautatieliikenteessä vuoden 2018 aikana. Sopimus on kestoltaan 5-10 vuotta, ja siihen sisältyy optiona palvelun laajentaminen koskemaan myös tie- ja meriliikennettä.

Lisätietoja:
Solita Oy, Mikko Varjos, toimialajohtaja, Liikenneratkaisut
mikko.varjos[at]solita.fi, puh. 050 386 5218

Solita Oy on suomalainen teknologia-, strategia- ja designyritys. Valjastamme ihmisymmärryksen ja älykkäät teknologiaratkaisut palvelemaan parempaa elämää. Olemme muutosvoima, joka luo uusia toimintatapoja, palveluja ja teknologiaratkaisuja uudistaen yrityksiä ja yhteiskuntaa. Vuonna 1996 perustetun Solitan pro forma -liikevaihto vuonna 2017 oli 76 miljoonaa euroa. Solita työllistää 650 strategisen konsultoinnin, palvelumuotoilun, digitaalisten palvelujen, AI- ja analytiikkaratkaisujen sekä pilvipalvelujen asiantuntijaa Helsingissä, Tampereella, Oulussa, Tallinnassa, Tukholmassa ja Singaporessa.

Julkisella sektorilla Solitalla on useita merkittäviä asiakkuuksia: Liikennevirasto, Ilmatieteen laitos, Liikenteen turvallisuusvirasto, maa- ja metsätalousministeriö, Maanmittauslaitos, Evira, Maaseutuvirasto, Oikeushallinnon tietotekniikkakeskus, Patentti- ja rekisterihallitus, sosiaali- ja terveysministeriö,  Business Finland, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, ulkoministeriö, VR, Fingrid, Yleisradio sekä ympäristöministeriö.

Liikennevirasto vastaa Suomen teistä, rautateistä ja vesiväylistä sekä liikennejärjestelmän kehittämisestä. Virasto toimii liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalalla. liikennevirasto.fi

Kirjoittaja

Solita