14.12.2017Uutinen

Ramboll Finland, Sitowise ja Solita toteuttavat Liikenneviraston tiestötietojärjestelmän

Ramboll Finland, Sitowise ja Solita toteuttavat Liikenneviraston tiestötietojärjestelmän - kyseessä julkishallinnon ensimmäinen ICT-allianssihankinta

Kyseessä julkishallinnon ensimmäinen ICT-allianssihankinta

Velho-allianssi toteuttaa uuden tiestötietojärjestelmän, joka korvaa nykyisen tierekisterin ja mahdollistaa Liikennevirastolle aikaisempaa ajantasaisemmat tiedot väylien kunnosta, käytettävyydestä ja käytöstä. Hankkeessa uudistetaan myös suunnitelmatietojen hallintaa tie-, rata- ja vesiväylien osalta. Allianssissa töitä tekevät tiiviissä yhteistyössä Liikenneviraston, Ramboll Finlandin, Sitowisen ja Solitan asiantuntijat.

Tiestötietojärjestelmällä tuotetaan ja ylläpidetään väyliin liittyviä tietoja niiden koko elinkaaren ajalta. Tietoja hyödynnetään laajasti muun muassa kunnossapidon ja liikenteen hallinnan prosesseissa sekä tienpidon lupatoiminnoissa. Järjestelmä otetaan käyttöön vaiheittain vuoteen 2020 mennessä. Osana hanketta toteutetaan kaikkia väylämuotoja palveleva suunnitelma- ja toteumatiedon hallintaratkaisu.

”Jatkossa saamme tien päältä kerättävän sekä suunnittelun ja rakentamisen aikana tuotetun tiedon sujuvammin käyttöömme”, sanoo hankepäällikkö Mika Stenmark Liikennevirastosta.

Hanke toteutetaan ensimmäistä kertaa Suomen julkishallinnossa nk. projektiallianssina, jossa tilaaja ja valittu ryhmittymä suunnittelevat ja toteuttavat hankkeen yhdessä jakaen siihen liittyvät riskit ja mahdollisuudet. Hankkeeseen valittuun ryhmittymään kuuluvat Ramboll Finland, Sitowise ja Solita. Hankkeen arvo on viisi miljoonaa euroa. Ensimmäisten toteutusten on tarkoitus valmistua vuonna 2018. Sopimukseen sisältyy myös viiden vuoden ylläpito-optio.

”Allianssihankintamme herätti toimittajakentässä suurta kiinnostusta. Jos ja kun kokemuksemme ovat hyviä, jatkamme varmasti allianssimallin kehittämistä ja käyttöä ICT-hankinnoissamme”, kommentoi hankepäällikkö Elsi Sarjo Liikennevirastosta.

”Allianssimallinen tarjousvaihe oli intensiivinen projekti, jossa tilaajan ja toimittajaryhmittymän henkilöt pääsivät hyvin tutustumaan toisiinsa ja harjoittelemaan työskentelyä allianssimallisessa hankkeessa. Odotamme mielenkiinnolla tiivistä, tulevaa yhteistyötä uudenlaisessa hankemallissa, jossa kaikilla allianssin toimijoilla on yhteiset tavoitteet, hyödyt ja riskit. Tiestötietojärjestelmä on laaja kokonaisuus, jossa pääsemme vaikuttamaan Suomen väyliin liittyvien tietojen hallintaan niiden koko elinkaaren ajalta”, sanoo Solitan Mikko Varjos.

”Allianssimallia hyödynnetään nyt ensimmäistä kertaa hankkeessa, jossa hankinnan kohde ei ole tarkasti rajattu. On mielenkiintoista nähdä, miten allianssimalli toimii tälläisessa tapauksessa. Keskiössä tulevat olemaan asiantuntijat ja käyttäjät, joilla jokaisella on omanlaiset tarpeet tiedon katseluun, keräämiseen, ylläpitämiseen ja jakamiseen. On hienoa olla yhdessä tekemässä tulevaisuuden liikenneväyläomaisuuden hallinnan mahdollistavaa järjestelmää”, sanoo Tiina Perttula Ramboll Finlandista.

”Väyläomaisuuden tiedonhallinnassa on useita vuosien varrella tunnistettuja uudistamista vaativia kokonaisuuksia, joita on hienoa päästä nyt Velho-allianssissa käytännössä edistämään. Tiestötietojärjestelmä on väyliemme yksi perustietovarannoista, jonka nykyaikaistamisesta hyötyvät liikennehallinnon lisäksi niin suunnittelijat, urakoitsijat ja kunnossapitäjät kuin esimerkiksi liikkumispalveluita tuottavat tahot”, kertoo Sitowisen Milla Lötjönen.

Tiestötietojärjestelmähanke on osa Liikenneviraston kolmivuotista digitalisaatiohanketta, joka uudistaa liikenne-, väylä- ja liikkumistietojen tuottamisen, ylläpitämisen ja jakelun. Kokonaisuus muodostuu kuudesta osahankkeesta, joista Tiestötietojärjestelmä kuuluu osahankkeeseen kolme nimeltään Tieverkon ennakoiva kunnonhallinta ja tiestötietojen ylläpitojärjestelmän kehittäminen.

Lisätietoja:
Mikko Varjos, Account Director, Solita, puh. 050 386 5218, [email protected]
Tiina Perttula, Johtaja, InfraBIM, puh. 040 5176789, [email protected]
Milla Lötjönen, Toimialajohtaja, Sitowise, puh. 044 532 0611, [email protected]

Solita on digitaalisen liiketoiminnan asiantuntijayritys. Olemme asiakkaidemme matkaopas muuttuvassa maailmassa. Solita tuottaa digitaalisia ratkaisuja ja verkkopalveluita sähköiseen liiketoimintaan ja asiointiin sekä tiedolla johtamiseen. Vuonna 1996 perustetun Solitan pro forma liikevaihto vuonna 2017 on 76 miljoonaa euroa. Solita työllistää yli 650 digitaalisen liiketoiminnan asiantuntijaa Helsingissä, Tampereella, Oulussa, Singaporessa, Tallinnassa ja Tukholmassa.

Ramboll on johtava kansainvälinen suunnittelu- ja konsultointialan yritys. Säätiöomisteisessa yhtiössämme työskentelee 13 000 eri alojen ammattilaista globaalisti. Suomessa toimimme maanlaajuisesti 2 300 asiantuntijan voimin. Tarjoamme asiantuntijapalveluja infrastruktuurin, ympäristön ja rakennusten suunnitteluun, rakennuttamiseen, rakentamiseen ja ylläpitoon sekä johdon konsultointiin. Työmme tavoitteena on luoda aidosti koko yhteiskunnan toimintaa kehittäviä ratkaisuja. Tässä onnistumisen takaa osaava ja näkemyksellinen henkilöstömme. www.ramboll.fi

Sitowise on suurin suomalaisomisteinen rakennusalan suunnittelu- ja konsultointitoimisto ja rakennetun ympäristön tiedonhallinnan edelläkävijä. Työllistämme 1200 huippuosaajaa ja tarjoamme asiakkaillemme kaikki rakentamisen suunnittelu-, asiantuntija- ja digitaaliset palvelut saman katon alta. Tekemisemme perustuu syvälliseen ymmärrykseen asiakkaidemme tarpeista, toiveista ja odotuksista. www.sitowise.com

 

Kirjoittaja

Solita