Projektipäällikkötiimin vetäjäksi merkityksellisiin softaprojekteihin

Sijainti

Finland

Haemme Development-yksikköön uutta projektipäällikkötiimin vetäjää. Pääset osaksi tiivistä projektipäälliköiden People Lead -tiimiä Solitan laajimmassa liiketoimintayksikössä.  

Hae

Yksikössä työskentelee yli 400 ohjelmistokehityksen ammattilaista ja noin 40 projektipäällikköä.  People Leadin roolilla pyritään takaamaan se, että jokainen solitalainen voi meillä hyvin ja pääsee kehittämään osaamistaan.

Olemme Solitalla organisoituneet vahvasti asiakkuuksien ympärille. Projektipäälliköt ovat keskiössä vaikuttamassa siihen, miten solitalaiset ja asiakas työskentelevät yhteen projekteissa ja palveluissa. Uskomme siihen, että hyvinvoiva ja asiakkaan tavoitteet ymmärtävä tiimi luo parhaiten lisäarvoa asiakkaidemme liiketoimintaan. Teemme työtämme ketterästi kehittäen – tiimimme ovat hyvin itseohjautuvia työssään. 

Koemme, että hyvä esihenkilö pystyy samaistumaan tiimiläistensä tilanteisiin, niinpä meillä esihenkilöt tekevät People Lead -roolin lisäksi omien kyvykkyyksien ja mieltymysten mukaan asiantuntijatyötä asiakkuuksissa esimerkiksi projekti- tai palvelupäällikön roolissa. Kehitämme jatkuvasti organisaatiotamme sekä tapojamme toimia, ja pääset tuomaan projekteihin ja palveluihin vahvaa näkemyksellisyyttä ja vankkaa kokemusta, jota osaat hyödyntää haastavissakin tilanteissa. Kokemuksellasi olet mahdollistamassa tiimin ja asiakkaan arjen sujuvuuden hyväksi havaittujen käytäntöjen kautta.

Solitan arvot; välittäminen, intohimo, rentous ja rohkeus ovat vahvasti läsnä työyhteisössämme ja tavassamme toimia. Ne ohjaavat toimintaamme ja tukevat yhteisöllisyyden rakentumista.

Tiimisi Solitalla tulee koostumaan projektipäälliköistä, palvelupäälliköistä, scrum mastereista tai muista asiakkuustiimissä vastuuta kantavista asiantuntijoista. Ympärilläsi on muiden projektipäälliköiden People Leadien tiivis yhteisö, jonka kanssa tulet tekemään päivittäin yhteistyötä sekä työstät yhdessä sisäisiä kehityshankkeita. Solita-laajuisesti esihenkilöitä löytyy puolestaan jo yli 100, joten et varmasti jää meillä yksin ilojen etkä surujen kanssa! Suhtaudumme työhömme intohimolla, vapaa-aikaa unohtamatta. Annamme sinulle vastuuta ja vapautta oman työsi tekemiseen ja toteuttamiseen niin kuin itse parhaaksi näet, sillä uskomme, että jokainen on oman työnsä paras asiantuntija.

Arkesi on monipuolista ja työsi keskiössä ovat:

 • Tiimiläisten hyvinvoinnista huolehtiminen sekä arjen johtaminen nojaten solitalaisiin arvoihin ja johtamisen periaatteisiin
 • Osaamisen kehittäminen, kuten kehityskeskustelut, oppimispolut ja niiden seuranta sekä mahdollisten rotaatioiden suunnittelu yhdessä resursoinnin kanssa. Lue lisää täältä, kuinka rotaatio on kulttuurimme keskiössä. 
 • Rekrytointi ja uusien työntekijöiden perehdyttäminen
 • Tiivis yhteistyö mm. Business Leadien, asiakkuusjohtajien, resursoinnin, muiden Dev-yksikön People Leadien ja rekrytoinnin kanssa
 • Development-yksikön toiminnan kehittäminen samoin kuin Solitan yhteisiin kehityshankkeisiin osallistuminen yhdessä muiden solitalaisten kanssa
 • Roolin painotuksen mukaan ajankäyttö asiantuntijatyön esim. projekti- tai palvelupäällikköroolin sekä ihmisjohtamisen välillä

Mitä odotamme sinulta?

 • Aitoa kiinnostusta ihmisiä, tiiminvetämistä ja esihenkilötyötä kohtaan. Uskot, että motivoitunut ja hyvinvoiva tiimi tekee myös parasta tulosta. Sinun ei tarvitse olla HR-osaaja, vaan tärkeintä on, että koet pystyväsi antamaan itsestäsi jotakin ihmisille
 • Aitoa halua ja intoa kuunnella muita, valmiutta kantaa vastuuta sekä paloa yrityksen ja yksilöiden kehitykseen
 • Viestinnällisiä taitoja ja kykyä antaa sekä vastaanottaa merkityksellistä palautetta. Tiimit koostuvat hyvin erilaisista ihmisistä ja taustoista aina kovista projektinhallinnan osaajista uusiin tuleviin kykyihin.
 • Pitkää kokemusta IT- ja ohjelmistokehitysliiketoiminnasta
 • Pitkää kokemusta projekti- tai palvelupäällikkönä IT-palveluliiketoiminnassa
 • Kokemusta esihenkilönä toimimisesta
 • Intoa ja kykyä osallistua rekrytointiin ja perehdytykseen
 • Liiketoiminnallista ymmärrystä sekä ymmärrystä siitä, miten yksilön, tiimin ja Solitan tavoitteet saadaan tukemaan toisiaan
 • Sujuvaa suomen ja englannin kielen taitoa kansainvälistyvä organisaatiomme huomioiden. 

Miksi Solitalle projektipäälliköiden People Leadiksi?

Pääset osaksi kulttuuria, jossa kaiken keskiössä on muista välittäminen, rento mutta intohimoinen ote, ja rohkeus toimia muutosvoimana. Tiimissäsi on itseohjautuvia ja laatuun panostavia ammattilaisia, jotka auttavat myös sinua kehittymään. Panostamme paljon esihenkilötyöhön ja sen kehittämiseen. Pääset osallistumaan tiiminvetäjille suunnattuihin sisäisiin koulutuksiin – arjen sparraushetkiä unohtamatta! Tarjoamme inhimillisen työskentelykulttuurin, laajat työsuhde-edut, viihtyisät toimitilat ja joustavan etätyömahdollisuuden. 

Kurkkaa täältä Tiinan ajatuksia siitä millaista esihenkilön työ on kulttuuriyritykselle!

Hae Solitalle projektipäälliköiden People Leadiksi:

Kerro meille vapaamuotoisesti itsestäsi 14.8. mennessä hakulomakkeella ja CV:llä. Aloitamme hakemuksien purkamisen sekä ensimmäisten haastatteluiden järjestämisen elokuussa.

Pääset tutustumaan People Leadeihimme etukäteen mm. LinkedInin kautta etsimällä #riikkataiminenchallenge. 

Lisätietoja: Tiina Hynninen-Lahdenperä, 040 745 6693 maanantaina 4.7. tai maanantaina 8.8. klo 12-16.