Palveluliiketoiminnan kehittäminen ja strategiat

Palvelumme strategian ja uuden liiketoiminnan luomiseen

 • Strategiset asiakkuusprofiilit liiketoiminnan perustaksi

  Teemme ison kuvan asiakasymmärrystä strategisten päätösten ja valintojen tueksi. Tunnistamme uudet ja piiloon jäävät asiakasryhmät, ja kvantifioimme tulokset.
  Katso esimerkki

 • Skenaariotyö ja niiden liiketoimintamallinnus

  Teemme asiakkaiden ja liiketoimintaympäristön muutosten pohjalle skenaariot auttamaan vaihtoehtoisten polkujen ja suunnitelmien arvioimista, sekä ennakoimaan tulevaa.
  Teemme tarvittavat laskelmat ja arviot liiketoiminnan, asiakkaiden ja toteutettavuuden näkökulmista.
  Kuuntele podcast

 • Designed Strategy

  Tuomalla muotoilun työkalut ja ajattelutavat strategiatyöhön varmistamme, että yrityksen strategia on asiakaslähtöinen, kokeileva ja adaptiivinen.
  Lue lisää

 • Strategian tulkinta

  Autamme linjajohtoa ja koko organisaatiota tulkitsemaan strategian käytäntöön ja muodostamaan konkreettiset toimenpiteet ja kokeilut strategian toteuttamiseksi

 • Simulaatiot ja business caset

  Teemme tarvittavat laskelmat ja simulaatiot päätöksenteon, palvelukehityksen ja investointien tueksi. Käytämme joko omaa Business Simulaattoria tai vanhaa kunnon Exceliä. Uusien liiketoimintojen arvioimisessa käytämme esimerkiksi Innovation Accounting -malleja.

 • Uudet liiketoiminnat

  Tunnistamme, arvioimme ja rakennamme uutta liiketoimintaa. Etsimme asiakasarvon lähteet, arvioimme liiketoiminnan potentiaalin ja kokeilemme. Pilotoimme ja skaalaamme konseptit kannattavaksi liiketoiminnaksi asti.

Business design – Parempi asiakaskokemus ja kannattavampi liiketoiminta

Menestyminen tämän päivän nopeasti muuttuvassa maailmassa edellyttää hyvää ymmärrystä asiakkaista ja markkinoista sekä kykyä reagoida muutoksiin nopeasti. Miten luot yhä monimutkaisemmassa ympäristössä hyvän strategian – ja pidät sen elossa? Miten voit ratkoa liiketoimintaongelmia nopeammin ja tuloksellisemmin?

Autamme sinua kehittämään liiketoimintaasi muotoiluajattelun eli design thinkingin avulla. Business design eli liiketoiminnan muotoilu tuo tuotteiden ja palveluiden kehittämisestä tutut menetelmät myös liiketoiminnan kehittämiseen. Käytämme esimerkiksi asiakaslähtöistä suunnittelua, kulttuurista ymmärrystä, prototypointia ja kokeiluilla oppimista strategian ja uuden liiketoiminnan luomiseen. Niiden avulla voit arvioida liiketoiminnan uudistamisen haluttavuutta, kannattavuutta ja toteutettavuutta etukäteen, ja parantaa kehityshankkeiden onnistumisen mahdollisuutta merkittävästi.

Kiinnostuitko? Ota yhteyttä!