Low-code -ratkaisut

Low-code on visuaalinen ja tehokas, automaatioavusteinen tapa kehittää räätälöityjä ohjelmistoja liiketoiminnan tarpeisiin. Low-code -ratkaisut avaavat uudenlaisia mahdollisuuksia hyödyntää olemassa olevaa dataa yrityksen palveluissa, digitalisoida prosesseja, ja luoda esimerkiksi uusia käyttöliittymiä olemassa oleviin järjestelmiin.

Työskentelemme Solitalla johtavien low-code -alustojen kanssa. Asiantuntijamme auttavat asiakkaitamme suunnittelemaan tarpeita vastaavat ratkaisut sekä valitsemaan parhaiten soveltuvan low-code -teknologian. Autamme luonnollisesti myös sovellusten kehittämisessä ja ylläpidossa.

Tehokkuutta ja uusia mahdollisuuksia

Low-code -ratkaisut tuovat uusia mahdollisuuksia perinteisen ohjelmistokehityksen rinnalle. Low-code -alustat mahdollistavat mm. monenlaisten prosessien digitalisoimisen, uusien käyttöliittymien luomisen olemassa oleviin järjestelmiin, tai vaikkapa koneoppimisen käyttöönoton erittäin nopeasti. Yksinkertaisillakin ratkaisuilla voidaan nopeasti poistaa manuaalista työtä, parantaa asiakaspalvelua tai tuoda yrityksen data parempaan käyttöön. Low-code -ratkaisut voivat taipua kevyistä käyttöliittymistä aina laajoihin toiminnanohjausjärjestelmiin saakka.

Osa laajaa asiantuntijaosaamistamme

Solitalla yhdistämme low-code -ratkaisujen toteutukseen myös vahvaa suunnitteluosaamistamme, tietoturva-asiantuntijuutta, arkkitehtuuriosaamista ja johtavaa ymmärrystä datan hyödyntämisestä. Kehitystiimit koostuvat aina asiakkaan tarpeen mukaisista monialaisista asiantuntijoista. Laaja toimialaosaamisemme pankkipalveluista teollisuuteen ja energiasta ja terveysteknologiaan mahdollistaa parhaiden ratkaisujen löytämisen.

Osallistaminen ja kansalaiskehittäminen

Low-code -alustat mahdollistavat sovelluskehityksen tietyissä olosuhteissa myös asiakasyritystemme työntekijöille: puhutaan kansalaiskehittämisestä (citizen developers), jossa työntekijät pystyvät low-code -alustoja hyödyntämällä rakentamaan itse ratkaisuja oman työnsä tehostamiseksi. Kaikkein monimutkaisempien ohjelmistoratkaisujen toteutuksiin tullaan edelleen tarvitsemaan laaja-alaisia sovelluskehityksen ammattilaisia, mutta low-code -alustat avaavat uusia mahdollisuuksia ratkoa ohjelmistokehitystarpeita yrityksen sisällä.

Mihin liiketoiminnan tarpeisiin low-code -ratkaisut soveltuvat?

Tutkimus- ja konsultointiyritys Gartner ennustaa, että vuoteen 2025 mennessä jopa 70 % yritysten kehittämistä uusista sovelluksista hyödyntää low-code -teknologiaa. Low-code -ratkaisuista on saatavilla merkittävää hyötyä, kun tarpeena on esimerkiksi:

 • liiketoimintaprosessien digitalisoiminen
 • räätälöityjen, sisäisten liiketoiminnan järjestelmien rakentaminen
 • modernin käyttöliittymän rakentaminen legacy-järjestelmien päälle
 • digitaalisten lomakkeiden toteuttaminen
 • asiakasportaalin tarjoaminen
 • yksinkertainen mobiilisovellus
 • nopea prototyyppi toimivalla ohjelmistolla oikeassa ympäristössä

Asiakkaiden kanssa toteuttamiamme ratkaisuja

Yhdessä asiakkaidemme kanssa olemme päässeet kehittämään ratkaisuja mm. terveyden, rahoituksen ja julkishallinnon toimialoille. Parhaillaan meillä on käynnissä useita low-code -projekteja, joiden kautta vastaamme mm. asiakkaiden liiketoimintaprosessien tehostamiseen ja datan hyödyntämiseen liittyviin tarpeisiin. Esimerkkejä asiakkaille tehdyistä ratkaisuista:

 • Finnvera – Sähköisen asioinnin palvelun kehittäminen

  Yritysrahoituksen sähköistä asiointia kehitetään low-code-menetelmällä. Palvelua käyttää vuosittain yli 25 000 yritysasiakasta. Uudistus käynnistyy keväällä 2022.

 • Tampereen Sähkölaitos – Kriittisen palvelun ylläpito

  Tampereen Sähkölaitos valitsi Solitan kumppanikseen ylläpitämään ja jatkokehittämään OutSystemsin päälle rakennettuja kriittisiä palveluitaan.

 • KEHA-keskus – Ennakoinnin ja raportoinnin kehittäminen

  Yhdenmukaistimme ja modernisoimme KEHA-keskuksen järjestelmän talous-, budjetointi- ja HR-tietojen syöttämiseen. Järjestelmä mahdollistaa myös jatkossa paremman ennakoinnin ja raportoinnin.

 • Toiminnanohjausjärjestelmä ja asiointipalvelu

  Asiakkaan liiketoimintakriittisen toiminnanohjausjärjestelmän ja asiointipalvelun kehityksessä ovat korostuneet low-code -kehityksen lisäksi mm. arkkitehtuuri- ja tietoturvaosaaminen.

 • Maksunvälitysratkaisu

  Asiakkaan maksunvälitysratkaisussa pääelementteinä ovat monen maksupalvelutarjoajan käsittely yksinkertaisesti eri sovelluksissa sekä integroituminen eri maksujärjestelmiin.

 • Pilottisovelluksen kehitys

  Onnistuneen palvelumuotoilun yhteydessä rakensimme asiakkaan kanssa pilottisovelluksen low-code -teknologialla, kyeten alittamaan kehitykselle varatun budjetin jopa 50 prosentilla.

Kumppanimme

Työskentelemme kahden globaalisti johtavan low-code -alustan, OutSystemsin ja Microsoft Power Platformin kanssa.

Johtavat low-code -alustat osoittavat sekä vahvaa toteutusta (erityisesti liiketoiminnan suorituskyvyn suhteen) että vahvaa visiota (tuote- ja go-to-market -stragiansa osalta). Nämä toimittajat erottuvat joukosta erittäin kilpailluilla globaaleilla markkinoilla ja palvelevat monenlaisia ​​organisaatioita ja sovellusten käyttötapauksia vankalla low-code -alustatarjoomallaan. - Gartner 2021

Ota yhteyttä

Johanna Farin

Sales Manager

[email protected]

+358 445 115 789

Haluatko kuulla lisää? Jätä yhteystietosi niin olemme sinuun yhteydessä!