Solita Mobility

Data tulevaisuuden liikenteen vauhdittajana

Liikenne toimialana on digitaalisessa murroksessa, joka muuttaa niin liiketoimintaprosesseja, asiakassuhteita kuin koko liikenteen ekosysteemiä. Koko toimialan näkökulma nousee yksittäisten yritysten ja teknologioiden yläpuolelle. Solita Mobility auttaa yrityksiä menestymään tässä murroksessa ja luomaan parempia tulevaisuuden liikenteen palveluja.

Solitalla on Pohjoismaiden kattavin osaaminen asiakas- ja dataohjattujen liikenteen palveluiden kehittämisestä. Toimimme asiakkaidemme kanssa maalla, merellä ja ilmassa, ja autamme sinua hyödyntämään dataa parempien palveluiden luomisessa, tehokkuuden parantamisessa ja arvonluonnissa koko liikenteen ekosysteemissä.

Palvelumme

 • Dataekosysteemit

  Liikenteen uusi ekosysteemi rakentuu datalle.

  Saumattomat liikennepalvelut vaativa integroituja ratkaisuja ja tiedon reaaliaikaista jakamista ekosysteemin sisällä.

  • Tiedon varastointi, helppo datan hyödyntäminen ja jakomahdollisuudet
  • Datan yhdistäminen määriteltyjen avoimien APIen kautta
  • Monimutkaisten dataintegraatioratkaisujen rakentaminen yrityksille ja eri organisaatioiden välille
  • Alusta- ja datatalouden kehittäminen

  Solita on aktiivisesti mukana kehittämässä Suomen liikenteen dataekosysteemiä.

 • Data ja kehittynyt analytiikka

  Datan tulee olla liiketoimintasi ja strategiasi ytimessä.

  Modernit teknologiat, menetelmät ja kulttuuri yhdessä ajavat muutosta.

  • Datastrategian suunnittelu ja toimeenpano
  • Datakyvykkyyksien ja dataohjatun kulttuurin kehittäminen
  • Datan hallinnan kehittäminen
  • Liiketoiminta-arvoon keskittyvät, laajasti dataa eri organisaatioista hyödyntävät analytiikkaratkaisut
  • Prosessien tehostaminen koneoppimisen ja tekoälyn avulla

  Lue miten autoimme Finaviaa ja Fintraffic Raidetta hyödyntämään dataa ja modernia analytiikka.

 • Tilannekuva

  Nykyaikaiset, asiakaskeskeiset liikenteen palvelut nojaavat reaaliaikaiseen tilannekuvaan.

  Monesta eri lähteestä yhdistetyn datan hyödyntäminen luo uusia liiketoiminta- ja palvelumahdollisuuksia.

  • Datan yhdistäminen infrastruktuurista ja reaaliaikaisesta liikenteestä
  • Useasta lähteestä syntyvän liikennedatan visualisointi modernissa käyttöliittymässä
  • Liiketoiminnan ja prosessien kehittäminen reaaliaikaisen datan avulla
  • Tehokkuuden parantaminen prosessien automatisoinnilla

  Lue miten autoimme Fintrafficia, Väylävirastoa, HSL:ää ja Kaupunkiliikennettä johtamaan liikennettä ja infrastruktuuria reaaliaikaisen tilannekuvajärjestelmän avulla.

 • Omaisuuden hallinta

  Tulevaisuuden infrastruktuurin hallinta ja liikennepalveluiden kehittäminen rakentuvat saumattomille prosesseille ja kattavalle, reaaliaikaiselle tiedolle omaisuudesta ja sen tilasta.

  • Infrastruktuurin koko elinkaaren kattavan datan hallinta
  • Omaisuuden hallinnan kyvykkyyksien kehittäminen kansallisten viitekehysten mukaisesti
  • Osaamisten ja dataohjatun kulttuurin kehittäminen ekosysteemeissä
  • Datavirtojen mahdollistaminen ja automatisointi prosessien sujuvoittamiseksi ja tehokkuuden parantamiseksi

Kiinnostuitko? Ota meihin yhteyttä!

 • Solitan palvelut

  Mikko Varjos

  Strategic Account Director, Transport

  +358 503 865 218

  [email protected]
 • Solitan palvelut

  Jouni Wallander

  Development Director

  +358 445 542 782

  [email protected]