13.6.2016Uutinen

Julkishallinnon digitalisaatio etenee – nyt mullistuu kuntien arkistointi

Kunnat voivat uuden päätöksen myötä luopua rakennusvalvontojen paperivuorista ja siirtyä täysin sähköiseen arkistointiin

Arkistolaitoksen päätös mahdollistaa ensimmäistä kertaa asiakirjojen sähköisen pysyväisarkistoinnin kaikissa rakennusvalvonnoissa paperiarkistojen sijaan. Tämä säästää tuhansia asiakirjahallintaan käytettyjä työtunteja sekä vapauttaa hyllymetreittäin arkistointitiloja. Sähköistä pysyväisarkistointilupaa Lupapiste-palveluun haki ensimmäisenä kaupunkina Järvenpää.

Kuntien lupa-asioinnissa käsitellään ja tuotetaan vuosittain kilometreittäin asiakirjoja, joista pysyvästi säilytettävä aineisto on toistaiseksi arkistoitu lähes yksinomaan paperimuodossa. Asiakirjojen haku sekä tulostaminen ovat erityisen työläitä vaiheita rakennusvalvonnoissa, joissa arkistoitavia asiakirjoja syntyy jatkuvasti ja dokumenttien pitää olla asiakkaiden sekä viranomaisten käytettävissä. Solita Oy:n tuottaman, rakennusvalvonnoille suunnatun Lupapiste-asiointipalvelun yhteyteen on nyt kehitetty sähköinen tiedonhallinta- ja arkistointiratkaisu, jonka avulla paperit voidaan unohtaa.

Kunnat voivat nyt siirtyä sähköiseen arkistointiin myös Lupapisteen käytössä

Yhteinen ratkaisu vauhdittaa uusien toimintatapojen hyödyntämistä

Järvenpään kaupunki teki arkistolaitokselle asiakirjojen säilyttämisestä Lupapiste-palvelussa esityksen, jonka perusteella arkistolaitos katselmoi Lupapisteessä tehtävät käsittelyprosessit, niissä syntyvät tiedot sekä tiedon säilyttämisen. Katselmoinnin perusteella arkistolaitos antoi 13.5.2016 kaikkia kuntia koskevan päätöksen, joka määrää pysyvästi säilytettävät rakennusvalvonnan asiakirjatiedot säilytettäviksi sähköisessä muodossa niin pitkältä ajanjaksolta kuin niitä on otettu vastaan sähköisessä muodossa. Arkistolaitos perustelee historiallista päätöstään sillä, että ”asiakirjatietojen käsittely on pääosin sähköistä ja käsittelyyn sekä säilyttämiseen käytetään joko yhteisiä palveluita tai samojen tietojärjestelmätoimittajien tietojärjestelmiä. Näin ollen asiakirjatietojen elinkaaren hallinta ei perustu kuntakohtaisiin ratkaisuihin.”

”Päätös tarkoittaa sitä, että kunnat pääsevät eroon paperisten asiakirjojen käsittelystä ja säilyttämisestä ilman kuntakohtaista byrokratiaa arkistolaitoksen kanssa. Lupapisteen tiedonhallintapalvelu on katselmoitu arkistolaitoksen toimesta, ja sen todettiin olevan sähköiselle säilyttämiselle annettujen määräysten mukainen. Yhteinen valtakunnallinen ratkaisu nopeuttaa uusien toimintatapojen leviämistä ja tuo merkittävät säästöt kuntakohtaisiin projekteihin verrattuna”, kertoo kehitysjohtaja Ilkka Mattila Solita Oy:stä.

”Olemme todella tyytyväisiä yhteistyöhön arkistolaitoksen kanssa. Kaikkia hankkeen osapuolia ohjasi sama tavoite: toiminnan sujuvoittaminen unohtamatta sähköiselle säilyttämiselle asetettuja vaatimuksia”, Mattila jatkaa.

Järvenpää iloitsee – myös ympäristö kiittää

Järvenpäässä päätös otettiin suurella innolla vastaan, sillä sen myötä asiakirjahallinta helpottuu huomattavasti. Järvenpään ja Hyvinkään kaupunkien johtava rakennustarkastaja Jouni Vastamäki kuvaa vanhaa paperiprosessia seuraavasti:

”Ennen asiakas joutui odottamaan asiakirjatilaustaan useita päiviä ja saatuaan asiakirjat nähtäville valitsi kopioitavat asiakirjat. Usein myös uusi virastokäynti oli tarpeellinen. Arkistolaitoksen pysyväissäilyttämisen määräyksen myötä pääpiirustuksia ja muita vaadittavia dokumentteja ei tarvitse enää tulostaa arkistoon. Tämä on merkittävä parannus sekä tulostus-, työaikakustannusten että ympäristön näkökulmasta. Hyllymetrejä ei kerry enää lisää, joten investoinnit säilytystiloihin pienenevät ja arkistoon pääsy ei vaadi fyysistä paikallaoloa”, kertoo Vastamäki.

Sähköiseen arkistointiin siirtyminen tehty helpoksi

Solita kehittää sähköistä tiedonhallintapalvelua yhdessä käyttäjäkuntien kanssa. Palvelun käyttöönotto on tehty helpoksi, eikä se vaadi kuntakohtaisia kehitys-, asennus- tai integraatioprojekteja. Käyttöönoton jälkeen arkistolaitoksen määräyksen mukaiset uudet toimintamallit ovat välittömästi hyödynnettävissä.

Organisaatiot saavat käyttöönsä kuntien yhteisen tiedonohjaussuunnitelman, joka ohjaa yhtenäisiin toimintatapoihin ja säästää alkuvaiheen työtä.
Arkistolaitoksen 13.5.2016 päätös sähköisestä pysyväisarkistoinnista

Lisätietoja:
Lupapiste-palvelun kehitysjohtaja Ilkka Mattila, Solita Oy
puh. 044 5582 494, [email protected] 

Johtava rakennustarkastaja Jouni Vastamäki, Järvenpään kaupunki
puh. 040 315 2581, [email protected]

Solita on digitaalisen liiketoiminnan asiantuntijayritys. Olemme asiakkaidemme matkaopas muuttuvassa maailmassa. Luomme uutta liiketoimintaa ja palveluja yrityksille ja julkishallinnolle yhdistämällä teknologian, liiketoimintaprosessit ja sisällöt uudella tavalla. Solita tuottaa digitaalisia ratkaisuja ja verkkopalveluita sähköiseen liiketoimintaan ja asiointiin sekä tiedolla johtamiseen. Vuonna 1996 perustettu Solita on kasvuyritys, joka on kasvanut kannattavasti yli 20 prosentin vuosivauhtia. Yhtiön liikevaihto vuonna 2015 oli 49,7 miljoonaa euroa. Solita työllistää yli 450 digitaalisen liiketoiminnan asiantuntijaa Helsingissä, Tampereella ja Oulussa.

Lupapiste on yhdessä Ympäristöministeriön kanssa kehitetty sähköinen asiointipalvelu, jossa voidaan hakea rakennetun ympäristön lupia sekä hoitaa niihin liittyvä viranomaisasiointi sähköisesti. Vuorovaikutteinen palvelu kokoaa kunnan viranomaisen, luvanhakijan, suunnittelijan sekä muut hankkeen osapuolet yhteen osoitteeseen. Palvelussa on mukana tällä hetkellä lähes 200 kuntaorganisaatiota ja sen vaikutuspiirissä on jo yli 60 prosenttia suomalaisista. Sähköinen lupa-asiointi on lyhentänyt kunnissa hakemusten käsittelyaikoja jopa 90 prosenttia parantaen samalla hankkeiden läpinäkyvyyttä, hallintaa sekä hakemusten laatua. Lisätietoja: www.lupapiste.fi. Katso myös video Lupapisteestä.

Kirjoittaja

Solita