22.3.2019Uutinen

Joko tutustuit Omaolo.fi-palveluun?

Solita mukana kehittämässä tulevaisuuden terveydenhuollon palveluja

Suomalaisille syntyy nyt uudenlaisia digitaalisia julkisia sosiaali- ja terveyspalveluja. Juuri julkaistu Omaolo-palvelu on terveydenhuollon, sosiaalitoimen ja suunterveydenhuollon sähköinen palvelu- ja asiointikanava, joka tukee henkilökohtaista omahoitoa, auttaa ohjaamaan tarpeellisen hoidon piiriin sekä mahdollistaa asiakkaan ja oman alueen terveyden- ja sosiaalihuollon ammattilaisten välisen viestinnän. Solita vastasi palvelun teknisestä toteutuksesta yhdessä Mediconsult Oy:n kanssa. Palvelun kehitystyötä johtaa valtion sosiaali- ja terveydenhuoltopalvelujen digitalisoitumista edistämään perustettu SoteDigi Oy.

Sosiaali- ja terveyspalvelujen nykyiset käytännöt, jossa jonotetaan, varataan aika ja mennään vas-taanotolle, mullistuvat. Omaolon oire- ja palveluarvion avulla ihmiset voivat itse arvioida hoidontarvettaan luotettavasti ja nopeasti. Palvelu sisältää oireisiin liittyviä kysymyksiä, joiden vastausten perusteella se voi esimerkiksi suositella asiakasta ohjautumaan päivystykseen, sähköisen yhteydenoton pariin tai varaamaan ajan sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaiselta. Lisäksi palvelu voi antaa vastausten perusteella kotona toteutettavia hoito-ohjeita ja suosituksia, jotka ovat aina henkilökohtaisia. Asiakas voi tallentaa tiedot itselleen myöhempää käyttöä varten, koska Omaolo on KanTa-yhteensopiva palvelu.

Taustalla tutkittu tieto ja Käypä hoito -suositukset

Omaolo-palvelun oirearviokyselyt pohjautuvat Kustannus Oy Duodecimin lääketieteelliseen tietokantaan, eli viimeisimpään tutkittuun tietoon ja Käypä hoito -suosituksiin. Arviot perustuvat lainsäädäntöön ja yhteisesti sovittuihin kriteereihin. Palvelu edistää hoidon- ja palveluntarpeen arvioinnin tasalaatuisuutta ja lisää alueellista tasa-arvoa.

”On hienoa, että sähköiset palvelut kuten Omaolo auttavat jatkossa ketteröittämään, nopeuttamaan ja tehostamaan suomalaisten terveyspalveluja. Nyt julkistettu Omaolo on ensimmäisiä maistiaisia tulevaisuuden mahdollisuuksista tällä saralla. Tekoäly, analytiikka, pilvipalvelut sekä avoimet raja-pinnat yhdistettynä mittaviin terveysdatavarantoihimme tarjoavat hienoja mahdollisuuksia kehittää ja rakentaa ihmisille uudenlaisia palveluita.”, kommentoi Solitan terveys- ja hyvinvointiyksikön Solita Healthin Vesa Sainio.

Omaolon ensimmäinen tuotantoversio sisältää oirearviot esimerkiksi alaselkäkipuun ja hengitystietulehdukseen. Sosiaalihuollon palveluarvio puolestaan auttaa arvioimaan esimerkiksi omaishoitotilannetta ja henkilökohtaisesta avusta ja kuljetuspalvelun tarvetta. Palvelun käyttäjä saa juuri omaan tilanteeseensa sopivan ohjauksen valitsemansa kunnan tai sairaanhoitopiirin palveluihin. Myös asukkaan elämäntilanteeseen sopivia kolmannen sektorin palveluita tarjotaan laajasti.

Palvelut ja käyttö laajenevat jatkossa

Nyt julkistettu palvelu on vasta kehityspolkunsa alkutaipaleella ja lisää työtä tarvitaan, jotta Omaolo-alustan potentiaali saadaan täysimittaisesti hyödynnettyä. Kansallisten palvelujen rakentamisessa pitää tavoitella yhtenäistä käyttökokemuksen tuottavaa kokonaisuutta. Tähän kokonaisuuteen kuuluvat Omaolon lisäksi esimerkiksi Kanta-palvelut ja alueelliset palvelut.

Omaolo-palvelun sisällöt laajenevat merkittävästi vuoden 2019 aikana, kun siihen sisällytetään myös esitietolomakkeet neuvola-, koulu-, opiskelija- ja työterveydenhuoltoa varten.

Omaolon ensimmäisessä vaiheessa ovat mukana Helsinki, Espoo, Turku, Tampere, Oulu, Siun Sote, Hämeenlinna, Kuopio, Päijät-Hämeen Hyvinvointiyhtymä, Porvoo, Sodankylä, Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri sekä Keski-Suomen ja Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirit.

Lue lisää Solitan palveluista terveys- ja hyvinvointitoimialalle
Lue lisää OmaOlo-palvelusta

Lisätietoja:
Solita Oy, Vesa Sainio, Director of Operations, Solita Health
p. 040 506 2268, [email protected]

Solita Oy, Risto Kaikkonen, Director, Solita Health,
p. 041 536 8745, [email protected]

Omaolo.fi on uusi sähköinen julkisen sektorin sote-palvelu, jonka tavoitteena on tarjota suora ja jatkuvasti auki oleva väylä oman elämäntilanteen arviointiin, sähköiseen yhteydenottoon ja kommu-nikointiin oman alueen terveyden- ja sosiaalihuollon kanssa. Palvelun kehittämisestä ja levittämi-sestä vastaa valtion kehitysyhtiö SoteDigi Oy. Teknisestä toteutuksesta vastaavat Mediconsult Oy sekä Solita Oy.

Solita on suomalainen teknologia-, strategia- ja designyritys. Valjastamme ihmisymmärryksen ja älykkäät teknologiaratkaisut palvelemaan parempaa elämää. Olemme muutosvoima, joka luo uusia toimintatapoja, palveluja ja teknologiaratkaisuja uudistaen yrityksiä ja yhteiskuntaa. Solita työllistää yli 750 strategisen konsultoinnin, palvelumuotoilun, digitaalisten palvelujen, AI- ja analytiikkaratkai-sujen sekä pilvipalvelujen asiantuntijaa Suomessa, Ruotsissa, Virossa ja Saksassa.

Kirjoittaja

Solita