IBM:n ratkaisut liiketoiminnan suunnitteluun ja tiedon visualisointiin

IBM:n ratkaisut tuovat käyttöön kaikki osa-alueet, joiden avulla organisaatiosi voi hyödyntää analytiikkaa niin suorituskyvyn parantamisessa kuin liiketoimintatiedon ja strategian hallinnassa aina taloudellisen suorituskyvyn mittaukseen ja analytiikan sovelluksiin saakka. Uudistuneet IBM-ratkaisut sopivat niin yksittäisen työntekijän, työryhmän, osaston kuin kokonaisen keskikokoisen ja suuryrityksen käyttöön, ja auttavat organisaation jokaista jäsentä tekemään yrityksen tulosta parantavia päätöksiä – nyt ja tulevaisuudessa.

Solita on IBM:n Gold Partner -kumppani, joka takaa sen, että pystymme tarjoamaan kattavasti asiantuntijapalveluita jo yli 10 vuoden kokemuksella.

IBM:n ratkaisut suunnitteluun ja analytiikkaan

 • Planning Analytics

  Monipuoliset työkalut liiketoiminnan ja talouden suunnitteluun, budjetointiin, raportointiin, analysointiin ja mallinnukseen.

  Lue lisää ›

 • Cognos Analytics

  Tehokas ja skaalautuva ratkaisu tiedolla johtamiseen ja suorituskyvyn hallintaan

  Lue lisää ›

Planning Analytics toiminnan ja talouden suunnitteluun, ennustamiseen ja seurantaan

IBM Planning Analytics on moderni pilvipohjainen ratkaisu toiminnan ja talouden suunnitteluun, ennustamiseen, seurantaan ja analysointiin. Palveluna tarjottava ratkaisu tarjoaa vaivattoman käyttöönoton ja ylläpidon sekä aina tuoreimmat ratkaisun ominaisuudet. Sen ytimenä on vaativiin laskentoihin kykenevä Cognos TM1:n laskentamoottori ja visuaalisena käyttöliittymänä on intuitiivinen Planning Analytics Workspace (PAW). Ratkaisu kattaa organisaation tarpeet sekä suunnittelusta, että raportoinnista, niin talouden kuin toiminnan näkökulmasta.

Planning Analytics soveltuu joustavuutensa ansiosta eri toimialojen organisaatioiden käyttöön. IBM:n ja Solitan tarjoamia parhaita käytäntöjä, blueprintejä sekä valmiita toiminnallisuuksia ja esimerkkejä ratkaisun nopeampaan kehittämiseen voidaan hyödyntää ratkaisun pohjana. Toisaalta ratkaisu mahdollistaa erilaiset muutokset organisaation toimintaympäristön ja tarpeiden muuttuessa.

Teknisesti ratkaisu tukeutuu Cognos TM1:sen muistinvaraisiin kuutioihin. Niiden hyötynä on merkittävästi suurempi laskentateho, kuin esimerkiksi relaatiokantoihin pohjautuvissa järjestelmissä.

Planning Analytics mahdollistaa sääntöjen tekemisen kuutioihin, joiden avulla tiedot siirtyvät suunnittelun osa-alueesta toiseen reaaliaikaisesti (esim. henkilöstökulubudjetti tulosbudjettiin kustannuspaikkatasolle).

Integraatiomielessä järjestelmä tukee mm. yleisimpiä tiedosto- ja tietokantalähteitä sekä integraatiota AD:hen käyttäjäoikeushallinnan helpottamista varten.

Planning Analytics tarjoaa suunnittelun lisäksi kattavasti toimintoja analysointiin ja raportointiin:

 • Planning Analytics Workspace, intuitiivinen käyttöliittymä valmiisiin syöttönäkymiin sekä omien näkymien luomiseen
 • Planning Analytics Excel, kehittynyt käyttöliittymä Excelissä, joka on yhteydessä pilveen ja joka tarjoaa mahdollisuuden omien raporttien rakentamiseen
 • Strategian visualisointi ja valmiit tuloskorttitoiminnot
 • Raportointikyvykkyydet kattavasti erilaiseen johdon ja muuhun raportointiin (esim. mittaristot, raporttien lähettäminen, raporttipaketit, julkaistavat raportit) sekä myös helpon ja monipuolisen ad hoc –raportoinnin
 • Cognos Command Center tietovirtojen ja ajastusten hallintaan

Planning Analytics Workspace tarjoaa käyttäjille myös mahdollisuuden muokata valmiiksi rakennettuja käyttöliittymänäkymiä omien tarpeidensa mukaisesti. Käyttäjä voi esimerksi helposti kopioida erilaisia elementtejä kuten visualisointeja ja muuttaa niiden esitystapaa ja näin luoda omanlaisensa suunnittelunäkymän. Käyttäjällä on myös mahdollisuus tehdä haluamansa muutokset omassa näkymässä (sandbox) ennen kuin julkaisee tekemänsä muutokset varsinaiseen suunnitelmaan. Planning Analytics Workspace mahdollistaa myös erilaisen ad hoc-raportoinnin, niin taulukko- kuin graafisessa muodossa sekä eri skenaarioiden vertailun eli simuloinnin.

Planning Analytics on saatavilla joko on-premise asennuksena tai pilvipohjaisena SaaS-ratkaisuna. Planning Analytics myös integroituu saumattomasti Cognos Analyticsiin.

Tekoälyavusteinen Cognos Analytics tiedon raportointiin ja visualisointiin

Cognos Analytics tarjoaa nykyaikaisen käyttöliittymän aina sisältöjen tutkimisesta (explorations) löydösten esittämiseen (stories), koontinäyttöjen rakentamiseen (dashboards), raporttien luomiseen (reports) ja omien tietomallien luomiseen (data modules). Cognos Analyticsin uudessa käyttöliittymässä on erityisesti panostettu helppokäyttöisyyteen, selkeyteen ja mobiilikäyttöön.

Cognos Analytics tuo kattavaan BI-järjestelmään laajat itsepalvelutoiminnallisuudet liittyen omien tietojen kuten taulukoiden tuomiseen ja yhdistämiseen keskitetysti hallinnoituihin sisältöihin ja tietolähteisiin, tiedon visualisointiin ja koontinäyttöjen rakentamiseen.

Keskitetysti hallittu kaikille yhteinen tietomalli (corporate data covernance) tarjoaa luotettavuutta ja pysyvyyttä, kun taas käyttäjien itsenäisesti ylläpitämät tietomallit mahdollistavat entistä paremman joustavuuden ja ketteryyden.

Watson Analyticsin toiminnallisuudet on tuotu osaksi Cognos Analyticsia mahdollistaen ohjatun edistyneen analytiikan ja visualisoinnin. Cognos Analytics mahdollistaa mm. riippuvuussuhteiden löytämisen datasta helposti hyödyntäen edistynyttä analytiikkaa, visualisointien valitsemisen AI:n ehdotusten perusteella ja analyysissä tarvittavien kysymysten esittämisen omaa ammattitermistöä käyttäen.

Cognos Analyticsissa oleviin raportteihin ja koontinäyttöihin voidaan myös helposti jakaa linkkejä tai upottaa sisältöjä muihin verkkopalveluihin. Lisäksi Mapbox-yhteistyön kautta käyttäjille avautuu mahdollisuus käyttää aina katutasoon asti ulottuvia karttoja. Raporttien ja koontinäyttöjen mukauttaminen on myös entistä helpompaa.

Uusien käyttöliittymien ja toimintojen lisäksi Cognos Analytics tarjoaa edelleen monipuoliset ja vanhoihin versioihin yhteensopivat työkalut keskitetysti hallinnoidun sisällön mallintamiseen, vaativien raportointiratkaisujen luomiseen sekä eritasoisten suojausten toteuttamiseen. Vanhemmilla versioilla toteutetut ratkaisut ovat suurelta osin yhteensopivia ja toimivia myös Cognos Analyticsissa.

Cognos Analytics on saatavilla joko on-premise asennuksena tai pilvipohjaisena SaaS-ratkaisuna.