23.11.2022Uutinen

Hyvinvointialueiden arjen palveluiden rakentaminen alkaa – Solita rekrytoi 75 terveys- ja hyvinvointiosaajaa

Solitans at the office

Hyvinvointialueuudistus lisää tarvetta ymmärtää syvällisesti sekä käyttäjiä että teknologiaa parempien ja tehokkaampien arjen palveluiden rakentamiseksi. Solita julkisti tänään tavoitteensa rekrytoida yli 75 terveys- ja hyvinvointialan digiosaajaa Suomeen ja Ruotsiin. Kasvuaan jatkava Solita Health työllistää jo yli 270 terveys- ja hyvinvointialan strategia-, palvelumuotoilu-, ohjelmistokehitys- ja arkkitehtuurihankkeissa työskentelevää asiantuntijaa.

Teknologia-, data- ja designyhtiö Solitan yli 270 Health-osaajaa rakentavat ja ylläpitävät monia yhteiskunnan digi-infrastruktuurin kannalta merkityksellisiä palveluita sekä yksityisen että julkisen sektorin toimijoille. Solitan toteuttamia palveluita terveys- ja hyvinvointialalla ovat mm. DigiFinlandin Omaolo-palvelu, THL:n Koronavilkku-palvelut, Kelan kansallinen ajanvaraus sekä useat Valviran ja Fimean rekistereistä, mukaan lukien lääkkeiden myyntiluparekisteri. Lisäksi asiakkaisiin kuuluu yksityisen sektorin palveluntarjoajia, kuten Istekki.

Solitan kehittämä RegOps tuo ketteryyttä säädeltyihin ympäristöihin

Solita on kehittänyt ketterän nk. RegOps Lifecycle -menetelmän sujuvoittamaan suunnittelua, palvelumuotoilua sekä ohjelmistokehitys- ja datahankkeita tarkkaan säädellyssä ympäristössä. Mallia voidaan hyödyntää muun muassa lääkinnällisten laitteiden kehitystyössä. Lisäksi yhtiölle on myönnetty jo ISO 13485 -laatujärjestelmäsertifikaatti älykkäiden lääkinnällisten laitteiden kehitykseen ja yhtiö tekee laajaa tutkimus- ja tuotekehitysyhteistyötä lähes koko toimialan kanssa ohjelmistokehityksen alueella.

Fokus järjestelmien digitalisoinnista hoidon sujuvuuteen

“Digitalisaatio on tulevaisuutemme sujuvien sote-palveluiden ytimessä. Automatisoimalla koneiden tarkkuudelle sopivat toiminnot, voimme vapauttaa ihmiset keskittymään ihmisten hoitamiseen. Sujuvien palvelupolkujen lisäksi teknologian tehtävä on myös auttaa hoitotyötä pysymään houkuttelevana – ei rasittaa sitä. Suomen sote-alan tiedolla johtamisen käytännöt ja tietojärjestelmät kaipaavat tuulettamista monella saralla. Haluamme olla mukana rakentamassa ihmisille parempaa arkea ja Suomesta edelläkävijämaata myös tällä saralla”, kertoo Solita Health toimialan vetäjä Risto Kaikkonen. Solita Healthin osaajat ovat mukana esimerkiksi uusien toimintamallien ja palvelujen kehityshankkeissa, muutosjohtamisen tukena sekä älykkäiden lääkinnällisten laitteiden kehityksessä.

Solitalla on terveys- ja hyvinvointiasiakkaita Suomen lisäksi myös mm. Ruotsissa ja Tanskassa. Ruotsissa Solita Health solmi viime vuonna yli 250 miljoonan puitesopimuksen Ruotsin kansallisen sosiaali- ja terveyspalveluiden digitaalisesta kehityksestä vastaavan Ineran kanssa.

Solitan tavoitteena on rekrytoida Health-hankkeisiin erityisesti ohjelmistokehitys-, data-, pilvi- ja palvelumuotoiluosaajia. Katso avoimet työpaikat.

Lisätietoja:

Risto Kaikkonen, Director, Health and Wellbeing, Solita Oy, 041 536 8745, [email protected]

Elina Piipponen, Director, Talent Acquisition, Finland, Solita Oy, 050 486 9482, [email protected]

Kirjoittaja

Solita