Pilvepõhiste süsteemide arhitektuur ja kontseptsioonide tõendamine

Enne IT süsteemide loomist või uuendamist on oluline disainida uue süsteemi arhitektuur. Sageli tekib aga vajadus proovida loodud süsteemi toimimist väiksemas mahus. Näiteks selleks, et tuvastada võimalikud tehnilised kitsaskohad või hoopis proovida uue ärilise kontseptsiooni toimimist, tegemata selleks suuri investeeringuid täiemahulise süsteemi loomiseks.

Solita ekspertidel on väga suur kogemus erinevate arhitektuuride disainimisel ja kontseptsioonide tõendamisel. Võtame selle puhul aluseks kliendi ärilise lähteülesande ja loome selle toimimiseks vajaliku tehnilise lahenduse.

Miks valida selleks pilveplatvorm Azure või AWS?

Uute IT süsteemide jaoks ja äriliste kontseptsioonide tõendamiseks on pilveplatvorm tunduvalt parem kui traditsioonilisemad füüsilistes või virtuaalserverites loodavad lahendused. Pilveplatvormid võimaldavad tänu oma paindlikkusele ja valmis komponentidele luua infrastruktuuri uutele IT süsteemidele kiirelt, väheste investeeringute ning töökuluga.

Miks valida teenus Solitalt?

  • Solita spetsialistidel on väga lai kogemus arhitektuurilise lahenduse disainil lähtudes pigem ärilisest kui tehnilisest lähteülesandest.
  • Solita grupis töötab üle 1200 tipp-spetsialisti. Me saame kaasata projekti spetsialiste nii vajaliku valdkonna kui tehnilise kogemusega.
  • Solita spetsialistidel on kogemus ja valmis töövahendid, mis võimaldavad luua teie süsteemi jaoks vajaliku infrastruktuuri kiiremini ja soodsamalt kui ise õppides ja tehes

Võta ühendust

Martin Meisalu

Data Engineer

[email protected]

+372 5858 8505