29.2.2016Uutinen

Haastattelussa: Digitaalisuus vaatii rohkeaa kokeilukulttuuria

Monissa yrityksissä on laadittu visioita ja suunnitelmia siitä, mitä digitaalisuudella tavoitellaan. Haasteena on kuitenkin se, kuinka visiot viedään käytännön tasolle toimiviksi ratkaisuiksi. Solitan Mikko Väätäinen, Riikka Pasanen ja Simo Paasi kannustavat kokeilemaan rohkeasti uusia teknologioita ja uudenlaisia innovointitapoja. 

Digitaalinen maailma on edelleen uusi asia monessa yrityksessä. Valmiita vastauksia ei ole, vaan yritysten on itse löydettävä toimivat ideat ja ratkaisut. Solitan asiantuntijat Riikka Pasanen,Mikko Väätäinen ja Simo Paasi kannustavatkin yrityksiä kokeilemaan ja testaamaan rohkeasti ideoitaan. Samalla on hyväksyttävä myös se, että onnistumiset edellyttävät aina lukuisia epäonnistumisia.

Moni muistaa vielä ajan, kun IT-ratkaisuja rakennettiin hartaasti jopa vuosia ennen kuin ratkaisu altistettiin ensimmäistä kertaa laajemman yleisön kommentoitavaksi ja testattavaksi. Omasta ratkaisusta pidettiin kiinni jopa mustasukkaisesti.

Mikä toimi ennen, ei toimi enää digitaalisessa maailmassa, jossa teknologiat, palvelut ja asiakkaiden mieltymykset muuttuvat nopeasti. Digitaalisuus edellyttää yrityksiltä jatkuvaa ideointia, kokeilemista ja oppimista eri tasoilla. Uusien ja verkottuneiden liiketoiminnan arvoketjujen rakentaminen tyhjästä edellyttää innovatiivista ajattelua ja kokonaisuuksien tunnistamista sekä hallintaa.

Kokeilukulttuuri_1000

Solitan Riikka Pasanen, Simo Paasi ja Mikko Väätäinen kannustavat kokeilemaan rohkeasti uusia teknologioita ja uudenlaisia innovointitapoja esimerkiksi Solitan uudessa Th!nk Labissa.

Kokeilukulttuuri luo kilpailuetua 

Digitaalinen liiketoiminta edellyttää yrityksiltä uudenlaista tapaa suunnitella ratkaisuja. Sen ytimessä on kokeilukulttuuri. Uusia ratkaisuja tulee kehittää vaiheittain ja niiden osia kokeilla ja testata jatkuvasti kehitystyön edetessä. Lähestymistapaa tukevat IT-toimialalle viime vuosina vakiintuneet ketterä ohjelmistokehitys ja Lean-ajattelu.

Usein ajatellaan, että ratkaisu tai idea ei ole vielä riittävän valmis, eikä sitä uskalleta happotestata.

Mitä varhaisemmassa vaiheessa ideoita ja hypoteeseja kokeillaan, sitä nopeammin virheet ja toimimattomat ideat voidaan eliminoida. Pienempien osien kokeilu auttaa myös digitaalisen maailman monimutkaisuuden hallitsemisessa”, sanoo palvelumuotoilija ja kokeileviin innovointimenetelmiin erikoistunut Mikko Väätäinen.

”Kokeilulla on myös tärkeä rooli kilpailuedun rakentamisessa.

Kokeilujen tavoitteena on löytää asiakasarvoa muodostavat tekijät sekä rakentaa kilpailuetua luova asiakaskokemus, josta muodostuu yrityksen erottava tekijä markkinassa.

Digitaalisessa ympäristössä asiakas käyttäytyy eri tavalla kuin offline-maailmassa, joten vain kokeilemalla ja testaamalla selviää, mikä yrityksen mallissa toimii ja mikä ei”, sanoo liiketoimintajohtaja, leanin ja ketterän kehityksen puolesta puhuva Simo Paasi.

Paasin mukaan tärkeää on kuitenkin muistaa, että ketterää ohjelmistokehitystä ei tehdä vain ketteryyden vuoksi. Kehityksellä ja kokeilulla on oltava selkeä liiketoiminnallinen tavoite. Ensin määritetään liiketoiminnan tarve ja vasta sen jälkeen keinot ja ideat, joilla asetetut tavoitteet saavutetaan. Liiketoiminnan hyödyn ja tavoitteiden on ohjattava kokeilun suuntaa.

”Kokeilussa on myös tärkeä tunnistaa mitä kokeillaan ja miksi. Onko kysymys nopeasta uuden testaamisesta, palvelun markkinoille tulosta vaiko liiketoiminnan skaalausvaiheesta, jossa jo vakiinnutetaan olemassa oleva digitaalinen liiketoiminta. Jokainen niistä vaatii erilaista testaamista ja kokeilua”, sanoo Mikko Väätäinen.

Kokeilukulttuuri lähtee hyvästä johtamisesta

Pasasen mukaan kokeilukulttuuri sallii myös epäonnistumisen. Mikäli jokin hypoteesi tai ratkaisu ei toimi, se pitää hylätä nopeasti. Epäonnistuminen johtaa onnistumiseen muualla. Se pudottaa pois huonot ideat, joiden ei alunperinkään ollut tarkoitus toimia. Kokeilevassa kulttuurissa tarvitaan myös idean tappajia. Omiin ideoihin ei saa rakastua.

Kokeilukulttuuri vaati paljon johtajilta. Heidän täytyy asettaa tavoitteet ja rajat kokeilulle sekä viheltää peli poikki, mikäli jokin asia ei toimi. Johtajan on luotava kokeilun kulttuurin kolme mahdollistajaa organisaatioon: lupa, tila ja aika.

”Ihminen on luonteeltaan kokeileva ja leikkisä. Kun ei aseteta liian tiukkoja tavoitteita ja rajoja, luovuus ja uusi ajattelu pääsevät kukoistamaan. Johtaja on kuitenkin vastuussa siitä, että rajojen ja vapauden välillä vallitsee tasapaino. Tämä edellyttää taitavaa johtamista”, sanoo Väätäinen.

”Kokeilun halun tulee lähteä itse organisaatiosta ja sillä tulee myös olla siihen kyky.

Kokeilu muuttaa totutut toimintatavat ja vaatii asiakkaalta luottamusta ja heittäytymistä.

Kokeiluihin on hyvä ottaa mukaan myös organisaation ulkopuolisia ihmisiä, kuten asiakkaita, käyttäjiä ja muita sidosryhmiä”, summaa Solitan palvelumuotoilutiimiä johtava Riikka Pasanen.

Solita Th!nk Lab – lupa kokeilla

Solita avasi asiakkaidensa käyttöön Solita Th!nk Labin marraskuussa 2015. Tavoitteena on lisätä kokeilukulttuurin henkeä suomalaisissa yrityksissä. Th!nk Labissa asiakas voi tutustua uusiin teknologioihin, niiden käyttöön sekä uusien liiketoimintamallien ja palvelukonseptien innovointiin.

Solita Th!nk Labissa on tällä hetkellä mahdollisuus tutustua mm. eri virtuaalitodellisuuden sekä asioiden internetin teknologiaan ja ratkaisuihin, kuten Samsung Gear VR, Oculus Rift, Thingsee One ja TreLab Smart Data Mill IoT -laitteisiin. Solitalaiset tutkivat ja rakentavat uusia ratkaisuja Labin laitteiston avulla. Tämä tarjoaa hyvin monipuolisia vaihtoehtoja millaisille eri skenaarioille yritysten eri liiketoimintaideoita ja -malleja voidaan altistaa Th!nk Labin avulla.

Th!nk Labia päivitetään jatkuvasti ja sinne hankitaan uusia teknologioita niiden saapuessa markkinoille. Ostoslista on jo pitkä ja uusia täydennyksiä Labiin tulee jatkuvasti.

”Uusien teknologioiden rohkea kokeileminen ja nopea hyödyntäminen on tärkeää uuden liiketoiminnan rakentamisessa.

Th!nk Lab on matalan kynnyksen paikka testata uusia teknologioita.

Toivomme, että se auttaa luomaan myös uusia ajatuksia ja visioita tulevista liiketoimintamahdollisuuksista ja innovaatioista”, sanoo Paasi.

Solita järjestää tilassa mm. strategiatyöhön ja palvelumuotoiluhankkeisiin liittyviä työpajoja, asiakastapaamisia sekä tutustumisia alan opiskelijoille. Asiakkaat voivat käyttää tilaa myös omiin tiimi- ja johtoryhmätapaamisiinsa.

Kirjoittaja

Solita