Digitaalisten palveluiden kehitys

Yrityksen digitaalisen ekosysteemin toimivuus ratkaisee yhä useammalla toimialalla yrityksen liiketoiminnan menestyksen. Onnistuneen digitaalisen asiakaskokemuksen mahdollistavat taustapalvelut, tietovarastot, analytiikkaratkaisut, integraatiot ja käyttäjäystävällisesti suunnitellut käyttöliittymät – ja usein uudenlainen liiketoimintalogiikka.

Nopeasti muuttuvassa maailmassa palvelujen kehittämisessä tarvitaan ketterää otetta. Palveluja ohjaavat aidot käyttäjätarpeet ja palveluja kehitetään pienempinä kokonaisuuksina. Ketterä kehitys mahdollistaa palautteen hyödyntämisen ja jatkuvan oppimisen, riskin vähentämisen ja muutosnopeuden. Kaiken keskiössä ovat toimiva asiakaskokemus, uudenlaisten liiketoimintamallien löytäminen ja toiminnan tehostaminen, jotka tuovat merkittävää kilpailuetua mille tahansa organisaatiolle.

Solitan digitaalisen palvelukehityksen kulmakivet

 • Elinkaariajattelu

  Palveluiden kehityksen määrittelyvaihe tehdään käyttäjälähtöisesti pienissä paloissa. Palvelun elinkaari huomioidaan myös tuotantoonotossa ja ylläpidossa. Palvelu reagoi jatkuvasti muuttuvaan toimintaympäristöön ja käyttäjätarpeisiin sekä tuottaa entistä parempaa liiketoimintaa.

 • Asiakaslähtöisyys ja kokeilukulttuuri

  Käyttäjien todellisten tarpeiden ymmärtäminen ja niiden yhdistäminen liiketoiminnallisiin tavoitteisiin ovat menestyvän palvelun avaimia. Palvelun kehityksestä ja tehtyjen muutosten vaikutuksista kertovat mittarit ohjaavat tulevia kehityspäätöksiä.

 • Itseohjautuva moniosaajatiimi

  Nopeasti muuttuva ympäristö ja pyrkimys ketteryyteen asettavat perinteiset työmallit puntariin. Itseohjautuva moniosaajatiimi on tällöin paras ratkaisu: siihen kuuluvat kaikki palvelukehityksessä mukana olevat osaajat, tiiviissä yhteistyössä asiakkaan kanssa.

Kohti parempia palveluja

Valitsemme käyttämämme teknologiat neutraalisti ja asiakkaan edun mukaisesti koko ratkaisun elinkaaren näkökulmasta. Toiminta eri ikäpolvien legacy-järjestelmiä, useita toimittajia ja teknologioita sisältävässä ympäristössä on meille arkipäivää. Emme vaadi aloitusta puhtaalta pöydältä, vaan hyödynnämme olemassa olevaa ja uudistamme sitä hallitusti seuraavia periaatteita hyödyntäen.

 • Lean

  Työ keskittyy jatkuvasti olennaiseen, loppukäyttäjille todennettavasti lisäarvoa tuottavaan. Tarpeettomia ominaisuuksia tai dokumentaatiota ei tuoteta eikä turhia palavereja pidetä.

 • Agile

  Työtä priorisoidaan jatkuvasti yhteistyössä asiakkaan kanssa, se pilkotaan hallittavan kokoisiin paloihin ja työn eteneminen on jatkuvasti läpinäkyvää kaikille osapuolille.

 • DevOps

  Kaikki ympäristöihin, kehitykseen ja testaukseen liittyvät toimenpiteet automatisoidaan: ne on nopea suorittaa ja inhimillisen virheen mahdollisuus poistuu.

 • MVP, Minimum Viable Product

  Minimitoteutus, jonka avulla voidaan testata jotain projektin hypoteesia oikean loppukäyttäjän kanssa. Laadullisesti lopullisella tasolla, mutta sisällöltään keskittynyt vain hypoteesin testaamiseen. Julkaistaan mahdollisimman aikaisessa vaiheessa, jotta saadaan kehitystä ohjaavaa tietoa. MVP:itä saatetaan tehdä projektin aikana kymmeniä.

 • Avoin lähdekoodi

  Pyrimme käyttämään kustannustehokkaita avoimen lähdekoodin vaihtoehtoja aina, kun se on mahdollista, eikä vaikuta jatkokehitettävyyteen.

 • Pilvi, SaaS, PaaS

  Pilviympäristöt yleistyvät valtavalla vauhdilla maailmanlaajuisesti myös niillä sovellusalueilla, joissa pilveä ei ole perinteisesti pidetty vaihtoehtona. Valmiiden SaaS-palveluiden kompositiot ja uudenlaiset PaaS-alustat ovat jo nyt muuttaneet radikaalisti tapaa rakentaa ratkaisuja.

  Lue lisää Solitan Cloud and Connectivity -palveluista. ›

 • Tiedolla kilpailuetua

  Analytiikka on läsnä jokaisessa digitaalisessa palvelussa nykyisin. Osa analytiikan muodoista on arkipäivää, osa vasta ottamassa ensimmäisiä askeliaan. Näemme valtavasti potentiaalia kehittyneessä, ennakoivassa analytiikassa. Käyttäjien toimintaa voidaan ymmärtää uusilla tavoilla ja siihen voidaan reagoida reaaliaikaisesti.

  Lue lisää Solitan ennakoivan analytiikan ja tiedolla johtamisen palveluista. ›

 • Arkkitehtuurin joustavuus

  Liiketoimintaa tukeva, taloudellinen, kehityksen kannalta joustava ja pitkäikäinen arkkitehtuuri muodostuu hallittavan kokoisista osakokonaisuuksista. Tämän periaatteen mukaisesti olemme käyttäneet mikropalveluihin pohjautuvaa arkkitehtuuria useissa ratkaisuissamme.

 • Mobiili ja monikanavaisuus

  Palvelut ovat luonnostaan monikanavaisia – niihin kuuluu osia, joita käytetään esimerkiksi selaimella, mobiililaitteella ja älykellolla. Mobiilikehitystä ei ole syytä erottaa muun digitaalisen ekosysteemin rakentamisesta.

Ota meihin yhteyttä!

Kalle Bäckman

Director, Development

kalle.backman@solita.fi

+358 503 419 997

Haluatko kuulla lisää ratkaisuistamme digitaalisten palveluiden kehitykseen?
Täytä tietosi niin olemme sinuun yhteydessä: