25.10.2022Uutinen

Digitaalinen tuotepassi lisää tuotetiedon läpinäkyvyyttä ja edistää kiertotaloutta

Solita ja Gaia Consulting loivat yhdessä Suomen Tekstiili & Muoti ry:n ja Teknologiateollisuuden kanssa digitaalisen tuotepassin konseptin, jonka avulla voidaan palvella eri toimialoja ja edistää vihreää siirtymää. Digitaalisen tuotepassin avulla voidaan tulevaisuudessa kerätä tietoa arvoketjun eri vaiheista, kuten tuotteiden valmistamisesta, käytöstä, huollosta ja kierrätyksestä.

Lataa digitaalisen tuotepassin konseptin esittelevä raportti maksutta täältä. 

Digitaalinen tuotepassi on teknologinen ratkaisu, joka kerää tietoa tuotteiden vastuullisuudesta, raaka-aineista ja tuoteturvallisuudesta. Tuotepassiin voidaan koota tietoa arvoketjun eri vaiheista, kuten tuotteiden käytöstä, huollosta ja kierrätyksestä. Tiedon hyödyntäjiä voivat olla esimerkiksi raaka-aineiden, materiaalien ja tuotteiden valmistajat sekä viranomaiset. Digitaalisen tuotepassin avulla myös kuluttajien on helpompi tehdä vastuullisempia ostopäätöksiä. Lisääntynyt läpinäkyvyys edistää kestävämpiä tuotantotapoja ja vauhdittaa siirtymistä kiertotalouteen.

Digitaalinen tuotepassi lähestyy 

Euroopan komissio on toivonut teollisuudelta ratkaisuja digitaalisen tuotepassin kehittämiseksi. Suomen Tekstiili & Muoti ry:n ja Teknologiateollisuuden hankkeessa digitaalisen tuotepassin konseptia tarkasteltiin erityisesti akkutuotteiden ja tekstiilituotteiden näkökulmista, mutta konseptista tehtiin yleismaailmallinen niin että sitä voidaan soveltaa eri toimialoille.

“Digitaalinen tuotepassi hahmottelee tuotteiden turvallisempaa, vastuullisempaa ja läpinäkyvämpää tulevaisuutta, ja mahdollistaa käytännössä tehokkaampaa kiertotaloutta.”, kertoo Solitan Sustainability Lead Saana Tikkanen.

Tuotepassi tulee olemaan yrityksille tärkeä työkalu. Sillä saadaan välitettyä tietoa tuotteen hiilijalanjäljestä ja kestävistä toimintatavoista sekä luotua markkinamekanismi vastuullisuudelle. Tuotepassin käyttöönotto on pitkä prosessi ja tavoite on lähteä toteuttamaan sitä fiksusti niin, että se tuottaa yrityksille hyötyjä mahdollisimman aikaisessa vaiheessa.

”Projektissa löysimme keinoja rakentaa tuotteiden vastuullisuutta kuvaava järjestelmä pala kerrallaan, niin että se voidaan toteuttaa myös käytännössä. Liian moni vastuullisuuteen liittyvä aloite jää paperille”, kertoo Solitan Design Lead Lauri Kieksi.

Digitaalisen tuotepassin käyttöönotossa ja siihen liittyvässä lainvalmistelussa on erityisen tärkeää ottaa huomioon yritysten näkökulmat ja tarpeet. Tuotepassin käyttöönoton tulisi tapahtua vaiheittain, jotta monimutkaisesta kokonaisuudesta huolimatta konsepti saadaan jalkautettua elinkeinoelämän käyttöön ja hyödyksi mahdollisimman nopeasti.

Digitaalinen tuotepassi on Euroopan komission aloite, joka on osa EU:n kestävien tuotteiden ekologista suunnittelua koskevaa asetusehdotusta. Asetusehdotusta koskeva työohjelma on aikataulutettu vuosille 2022–2024.

Lataa Digitaalinen tuotepassi -hankkeen raportti >>

Solitan Meeting Point 2022 -tapahtuma: Sustainability x Digitalisation 

Lisätietoja:

Solita, Saana Tikkanen, Business designer, Sustainability Lead
p. +358 400 704 693, [email protected]

Solita, Lauri Kieksi, Service designer, Design Lead
p. +358 50 326 9069, [email protected]

Solita, Sami Köykkä, Senior consultant
p. +358 40 553 6962, [email protected]

Kirjoittaja

Solita