6.9.2017Uutinen

Datavallankumous ja alustatalous mullistavat liiketoiminnan

Solita julkisti Think Tank -ryhmän uuden raportin

Uusi datatalous romuttaa vanhat liiketoimintamallit ja -ajattelun. Solitan tuore Think Tank -raportti peräänkuuluttaa suomalaisjohtajia ja yrityksiä heräämään data- ja alustaliiketoimintaan kilpailutekijänä. Älykäs datan hyödyntäminen johtaa murrokseen vielä monella toimialalla. ”Yritysmaailma on siirtymässä alustatalouteen, mutta moni suomalaisyritys ei vielä syvällisesti ymmärrä datan strategista merkitystä”, sanoo Solitan Pekka Ahola.

Digitaalisen liiketoiminnan asiantuntijayhtiö Solita kokosi kevään 2017 aikana Think Tank -ryhmän selvittämään dataliiketoiminnan tulevaisuutta ja nykytilaa Suomessa. Think Tankin jäseniä ovat Solitan johtajat Pekka Ahola sekä Katriina Kiviluoto, Finnairin digijohtaja Katri Harra-Salonen, YIT:n kehitysjohtaja Juhani Nummi, S-Ryhmän viestinnästä, markkinoinnista ja digitaalisista palveluista vastaava johtaja Veli-Pekka Ääri, DNA:n digi- ja brändijohtaja Kati Sulin, Etlan johtava tutkija ja Aalto-yliopiston professori Timo Seppälä, Helsingin yliopiston sekä Aalto-yliopiston professori Petri Parvinen, Palmun johtaja Jussi Olkkonen sekä Rambollin toimitusjohtaja Kari Onniselkä. Ryhmän näkemykset on koostettu Liiketoiminta ja datavallankumous -raporttiin.

Uusi dataliiketoiminnan ympäristö on monimutkainen ja monille liiketoiminnasta vastaaville vaikeasti hahmottuva. Yritysten täytyy kuitenkin taipua dataliiketoiminnan edellyttämiin toimintakulttuurin sekä ajattelumallien muutoksiin.

”Dataliiketoimintaa ei voi suunnitella loppuun asti, vaan sitä oppii vain tekemällä. On rohkeasti kokeiltava ja testattava uusia ideoita”, sanoo Solitan Pekka Ahola.

Dataliiketoiminnan rakentaminen vasta alkuvaiheessa

Pohjoismaiset yritykset tiedostavat jo hyvin datan hyödyntämisen merkityksen. Käytännön toimet uuden dataliiketoiminnan rakentamisessa käynnistyvät kuitenkin hitaasti, koska yrityksiltä puuttuu datastrategia. Pohjimmiltaan yritykset eivät ole vielä ymmärtäneet datan strategista merkitystä liiketoiminnalleen. Dataa ei ole totuttu pitämään kilpailutekijänä.

”Datakeskeinen ajattelu lähtee aina asiakkaan tarpeista. Ymmärtääkseen asiakastarpeita syvällisesti, yritys tarvitsee käyttöönsä laaja-alaisia datalähteitä, analytiikkaosaamista sekä ihmisymmärrystä”, Solitan Pekka Ahola sanoo.

Alustatalous tulee

Datan soveltamisesta voi tulla tulevaisuudessa ydinliiketoimintaa lähes kaikilla toimialoilla. Digitaalisuus, globalisaatio, yhteisöllisyys ja jakamistalous ovat suuria kulttuurin läpi leikkaavia ilmiötä. Raportin työryhmä kehottaa jokaista yritystä kysymään itseltään, miten se pystyy dataa hyödyntämällä vastaamaan niiden asettamiin vaatimuksiin. Dataa syntyy nykyisin kahdessa päivässä yhtä paljon kuin sitä oli koko maailmassa vuoteen 2004 mennessä. Loppua eksponentiaaliselle kasvulle ei ole näkyvissä.

Uudet digitaaliset alustat ovat usein perinteisiä liiketoimintamalleja kustannustehokkaampi ja parempi tapa palvella asiakasta, kun datan hyödyntäminen on kaikkien osapuolten toiminnan keskiössä. Alustaliiketoiminnassa yritys ei välttämättä valmista mitään. Alustojen idea on raportin mukaan ennemminkin mahdollistaa osallistujien yhteistyö ja lisäarvon syntyminen. Alustataloudessa toimijat voidaan jakaa toimijoihin, jotka pyörittävät ja hallinnoivat alustoja sekä toimijoihin, jotka hyödyntävät alustoja tehokkaasti.

8 näkökulmaa dataliiketoiminnan kehittämiseen

Solitan Think Tank -raportin työryhmä kokosi yhteen kahdeksan tärkeintä asiaa dataliiketoiminnan kehittämiseen:

  1. Data muuttaa kaikki liiketoiminnat. Maailmasta on tullut dataohjautuva. Yrityksellä, joka ei hyödynnä dataa kekseliäästi ei ole tulevaisuutta: data auttaa tehostamaan nykyliiketoimintaa ja tekemään parempia päätöksiä – ennen kaikkea sen pohjalta syntyy kuitenkin myös täysin uutta liiketoimintaa. Datan soveltamisesta tulee ydinliiketoimintaa kaikkialla.
  2. Yritys tarvitsee datastrategian. Kyky hyödyntää oivaltavasti dataa on yritysten merkittävin kilpailutekijä. Yrityksellä täytyy olla kirkas ja innostava datastrategia. Sen täytyy kertoa, miksi yritys tekee datan avulla parempia päätöksiä ja rakentaa sen pohjalta uutta liiketoimintaa.
  3. Datan laatu ja tuoreus ratkaisevat. Ajantasainen data on arvokasta. Datan laadulla on merkitystä, vanhentunut epärelevantti data voi ohjata väärään suuntaan. Mitä jos kilpailijallasi on ehjempää ja tuoreempaa dataa?
  4. Data pitää jalostaa. Datatalouden pihvi ei ole raakadatan myyminen, vaan datan jalostaminen uudeksi liiketoiminnaksi; tuotteiksi ja palveluiksi. Dataliiketoimintaan liittyvän ajattelun täytyy olla huomattavasti rohkeampaa ja laajempaa kuin datan myyminen ja ostaminen. Jalostetun datan arvo on moninkertainen raakadataan verrattuna. ”Pelkkä datan myyminen on sama asia kuin yritys myisi puunrunkoja verrattuna siihen, että yritys jalostaa puusta esimerkiksi huonekaluja. Datan arvo jalostettuna on moninkertainen raakadataan verrattuna”, Palmun Jussi Olkkonen sanoo raportissa.
  5. Data ja alustatalous elävät symbioosissa. Dataliiketoiminta ei ole sama asia kuin alustaliiketoiminta, mutta dataliiketoimintaan panostaminen voimistaa aina alusta-ajattelua. Alustat tulevat ajan myötä kaikille toimialoille.
  6. Johtamisen ja kulttuurin täytyy muuttua. Yritysjohtajat eivät ole vielä syvällisesti ymmärtäneet, mitä datatransformaatio tarkoittaa. Uutta dataliiketoimintaa ei synny ennen kuin yrityksen kulttuuri ja johtaminen muuttuvat. Data-ajan johtaja jaksaa opiskella jatkuvasti uutta ja uskoa käytännön kokeilujen voimaan. Kulmahuone ei enää tiedä kaikkea.
  7. Empatia ratkaisee dataliiketoiminnassa. Teknologia tai lahjakkaat data-analyytikot eivät yksin pelasta yrityksiä. Ilman empatiaa ja ihmisymmärrystä datalla ei tee mitään. Yritysten täytyy ymmärtää ihmisten arvonmuodostusta yhä syvällisemmin. Yritys, joka osaa mallintaa kuluttajan huolia ja murheita, menestyy.
  8. Rohkeasti liikkeelle – investoi myös villeihin kortteihin! Dataliiketoimintaa oppii vain tekemällä. Yritysten täytyy uskaltaa investoida myös ns. villeihin kortteihin. Epäonnistumisia ei saa pelätä. Jos ”tyhmät” ideat eivät lennä, ne voi haudata ja jatkaa eteenpäin.

Lataa koko raportti tästä

Lisätietoja: 
Pekka Ahola, johtaja, analytiikka ja pilvipalvelut, Solita
puh. 050 3644 226, pekka.ahola (at) solita.fi

Solita on digitaalisen liiketoiminnan asiantuntijayritys. Olemme asiakkaidemme matkaopas muuttuvassa maailmassa. Solita tuottaa digitaalisia ratkaisuja ja verkkopalveluita sähköiseen liiketoimintaan ja asiointiin sekä tiedolla johtamiseen. Vuonna 1996 perustetun Solitan liikevaihto vuonna 2016 oli 58,5 miljoonaa euroa. Yhdistyttyään palvelumuotoilutoimisto Palmun kanssa maaliskuussa 2017 Solita työllistää lähes 650 digitaalisen liiketoiminnan asiantuntijaa Helsingissä, Tampereella, Oulussa, Singaporessa ja Tukholmassa.

Kirjoittaja

Solita