23.5.2021Blogi

Vastuullisuus liiketoiminnan kilpailuetuna – Kolme askelta puheista toimintaan

Sustainability

Tehokas markkinatalous kasvattaa menestyjiä ja ajaa alas ne yritykset, jotka eivät tuota asiakkaille heidän odottamaansa arvoa. Juuri nyt on se hetki, jolloin yrityksillä on mahdollisuus vaikuttaa kykyynsä kilpailla vastuullisuudesta. Jos oma sisäinen palo tukea yhteiskuntaa, vihreän rahan edullisuus, globaalisti nouseva regulaatio tai liiketoiminnan nousevat riskitasot eivät ole vielä saaneet sinua liikkeelle kasvaa edelläkävijäksi vastuullisuudessa, asiakas tekee kohta valinnan puolestasi.

Kun asiakas ostaa kilpailijoistaan erottautuvalta toimijalta, hän tukee yrityksen liiketoiminnan kasvua. Tästä syntyy itseään vahvistava kierre: ne asiakkaat, jotka hakevat vastuullisuutta, tukevat vastuullisia palveluita ja vastuullisia palveluita tuottavat yritykset kasvavat entistä isommiksi. Nämä yritykset odottavat myös kumppaneiltaan konkreettisia vastuullisia tekoja. Näin vastuullisuudesta on tullut markkinataloutta muovaava kehityssuunta, ja yrityksen täytyy olla riittävän vastuullinen pysyäkseen hengissä.

Koronashokista palauduttuaan monet yritykset ovat päivittäneet vastuullisuuden strategian kulmakiveksi ja asettaneet kovia hiilineutraaliustavoitteita. Saadakseen aikaan nuo tavoitteet on muutettava tapoja kehittää vastuullisuutta. On aika lopettaa turhien kustannuserähallintohimmeleiden rakentaminen ja keskittyä jatkossa vastuullisuuden tuomiseen firmojen ydinprosesseihin sekä operatiivisen toiminnan kehittämiseen. Ne yritykset, jotka tunnistavat vastuullisuuden mahdollisuudet liiketoimintaansa ja uudistavat tekemistään kannattavasti ja vastuullisesti, erottautuvat ja voittavat markkinoilla.

Blogi: Vastuullisuus liiketoiminnan kilpailuetuna

Tunnista vastuullisuuden mahdollisuudet liiketoiminnalle

Alla on tapamme jaotella yrityksiä vastuullisuuden nelikenttään ja hakea kilpailuetua vastuullisuudesta.

Blogi: Vastuullisuus liiketoiminnan kilpailuetuna

Vastuullisuudesta tulee toimialan ydintä toimijoille, joita yhdistää iso vastuullisuusvaikutus palveluiden tuottamisessa (jalanjälki) sekä kyky vaikuttaa merkittävästi siihen, miten vastuullisia heidän asiakkaansa voivat olla (kädenjälki). Esimerkiksi monen energiateollisuuden yrityksen ylimmässä johdossa on pidetty selvänä jo pitkään, että ne toimijat, jotka onnistuvat tekemään heidän asiakkaidensa toiminnasta vastuullista, voittavat markkinassa. Muuhun keskittyvät toimijat jäävät hintakilpailun uhreiksi ja lopulta ajautuvat konkurssiin kannattamattoman toiminnan vuoksi. Vastuullisuudesta ja vihreästä siirtymästä on tullut toimialan ydinasia. Tämä muutos on näkynyt myös raaka-ainetoimittajilla, kiinteistöhuollossa ja rakennusteollisuudessa.

Oman toiminnan vastuullisuuden parantaminen on ydinasia niille, joilla on merkittävä vaikutus vastuullisuuteen, mutta pieni kyky vaikuttaa asiakkaan vastuullisuuteen itsessään. Tyypillisesti vaateteollisuus ja logistiikkapalveluita tuottavat organisaatiot kuuluvat tähän kategoriaan. Tälle joukolle on tyypillistä etteivät he vaikuta kovin suuresti siihen, miten vastuullinen heidän asiakkaansa on. Tällaisille toimijoille on tärkeää integroida vastuullisuus syvälle liiketoimintaan ja erottautua markkinassa konkreettisilla teoilla. Vastuullisuutta arvostavat asiakkaat hakeutuvat tällaisten yritysten pariin toimiessaan itse vastuullisesti. Vaateteollisuudessa tämä trendi on näkynyt jo pitkään: vastuulliset brändit keräävät aiheesta kiinnostuneita asiakkaita luokseen, vaikka heidän kykynsä vaikuttaa itse asiakkaan käyttäytymiseen ovat lähinnä viestinnällisiä.

Yrityksille, joiden toiminnan jalanjälki on pieni, vastuullisuuden liiketoimintamahdollisuudet ovat yhä enemmän asenne- ja näkökulmakysymys. Esimerkiksi sovellus- ja peliteollisuudelle, tilitoimistoille, vakuutusyhtiöille, konsultointi- ja markkinointitoimistoille vastuullisuus voi olla sekä mahdollisuus että toiminnan edellytys. Kun vastuullisuus muovaa markkinoita yhä enemmän, yhä useampi toimija voi löytää oman tapansa kehittää vastuullisuudesta mahdollisuuden uuteen liiketoimintaa.

Esimerkiksi tilitoimistoille vastuullisuus voi tarkoittaa vastuullisuusraportoinnin kehittämistä. Sovelluskehityksessä voidaan mahdollistaa aiemmin kannattamattomia vastuullisia liiketoimintamalleja. Markkinointitoimistot ovat jo pitkään kehittäneet brändien vastuullisuuteen liittyviä mielikuvia. Toisaalta monelle omaan leipään keskittyminen on se juttu vaikka siihen ei liittyisi vastuullisuus mitenkään. Heille on tärkeitä täyttää asiakkaiden ja yhteiskunnan asettamat hygieniavaatimukset ja jatkaa muuhun keskittymistä.

Keskity sinulle arvoa tuottavaan aiheeseen

Markkinatalouden sääntöön palaten, yritysten elinehto on kilpailla asiakkaista. Kysy itseltäsi: Kuinka todennäköistä on että voitat seuraavan viiden vuoden sisällä merkittäviä asiakkuuksia olemalla vastuullinen? Jos vastasit kyllä tai et tiedä, mutta olet kiinnostunut selvittämään, noudata seuraavia kolmea askelta. Askelten avulla opit kuinka voit tehdä vastuullisuudesta kilpailuetua liiketoiminnallesi. Kokeilemalla ideoitasi asiakasmarkkinoilla löydät terveen tasapainon uuden kehittämisen ja arjen tarpeisiin reagoimisen välillä.

Tässä kolme meidän suosimaa tapaa päästä liikenteeseen

1 Ymmärrä vastuullisuuden rooli yrityksessäsi

Perehdy yllä olevaan nelikenttään ja tee selvitys nykytilanteestasi. Vastaamalla hyvin näihin kysymyksiin saat rekrytoitua tiimin ympärillesi puhumaan asioista joilla on merkitystä ja potentiaalia liiketoiminnan, asiakkaan ja yhteiskunnan kannalta.

  • Mitkä ovat teidän vastuullisuuteen liittyvät vahvuudet ja mahdollisuudet?
  • Mitä vastuullisuus muuttaa teidän yrityksessänne?
  • Mitä vastuullisuus tarkoittaa teidän asiakkaillenne?
  • Mitä asiakkaat odottavat nyt ja tulevaisuudessa teidän tekemisen vastuullisuuden tasosta?

2 Tunnista avainpelurit liikkeelle lähtemiseen ja valitse paikka lähteä liikkeelle

Kerää liikkeellelähtöön tarvittava porukka ja sopikaa valitulla joukolla miten te pääsette koeponnistamaan vastuullisuuden roolia kilpailukyvyn luomisessa. Paraskin idea muuttuu kohdatessaan asiakkaan. Tyypillisesti tiimissä joka lähtee edistämään vastuullisuutta on hyvä olla seuraavaa kolmea osaamista: Vastuullisuus teemana, liiketoiminta ja sen operatiivinen arki ja asiakasymmärrys.

3 Valitse itsellesi relevantein kilpailukykyä luova kehityskohde

  • Kokeilemalla uutta – vastuullisuudesta uutta liiketoimintaa

Tuotekehitystä voi tehdä monella eri tavalla. Yksi viime vuosina levinnyt suosittu keino on design thinking, joka tarjoaa työkalut myös vastuullisten tuotteiden ja palveluiden kehittämiseen. Yksi asiakkaidemme suosimista tavoista on rakentaa heille relevantti tarina jostakin ajankohtaisesta aiheesta kuten kiertotaloudesta, ja kokeilla miten se toimii käytännössä. Näin toimien ymmärrät asiakkaidesi tarpeet ja asetat ratkaisusi aidosti markkinoiden armoille.

Samoilla metodeilla Helsingin kaupunki suunnittelee joukkoliikenteen kehittämistä ja on osallistanut maahanmuuttajia osaksi yhteiskuntaa. Näin kankeaksi parjatussa julkishallinnossa ollaan voitu ketterästi välttää resurssien hukkaamista ja pienetää uusiin liiketoiminta- ja palvelumalleihin liittyvää riskiä heti alusta alkaen. Lue lisää tavoistamme kehittää uutta liiketoimintaa ketterästi.

  • Kehitämällä olemassa olevaa liiketoimintaa vastuulliseksi datan ja digitalisaation avulla

Jos et voi mitata, et voi johtaa sitä. Yhdistämällä laadullista ja numeerista ymmärrystä prosesseista voit ennakoida tapahtumia ja kehittää tekemistäsi eteenpäin. Asiakaskeskeinen palveluiden kehittäminen ja datan hyödyntäminen moderneilla IT-järjestelmillä on arkipäivää monelle yritykselle ja samalla myös meidän leipätyötämme. Digitalisaatio on monella toimialalla toiminnan kehittymisen ajuri ja sieltä tutut työkalut sopivat myös vastuullisuuden kehittämiseen. Esimerkiksi Ponssella tehdään datan avulla enemmän vähemmällä siirtymällä perinteisestä tuoteyhtiöstä palveluliiketoimintaan ja Materiaalitori on osoittanut kuinka aiemmin kannattamattomat liiketoimintamallit ovat muuttuneet mahdollisiksi digitalisaation avulla.

Onnea matkallesi! Nykytilanne jossa elämme on kestämätön ja tämä työ on meidän tapamme tehdä maailmasta parempi paikka tuleville sukupolville. Jos tarvitset apua yllä olevissa askeleissa tai haluat kuulla lisää konkreettisia tapoja päästä eteenpäin vastuullisuuden kehittämisessä katso miten me autamme asiakkaitamme tekemään vastuullisuudesta kilpailuetua ja liiketoimintaa heti alusta asti ja ota yhteyttä allekirjoittaneeseen!