20.4.2021Blogi

Välittämistä välimatkoista riippumatta

Pandemia-aika on saanut meidätkin pohtimaan etätyötä laajemmin. Tällä hetkellä Suomen toimistomme sijaitsevat Tampereella, Helsingissä, Oulussa, Turussa ja Lahdessa, mutta solitalaisia asuu ympäri Suomea yli 70 paikkakunnalla. Kaikki solitalaiset eivät työskentele lähellä toimistoja – ihmisiä löytyy esimerkiksi Jyväskylästä, Loimaalta sekä Joensuun kupeesta Liperistä. Olemmekin viime aikoina keskittyneet etäviihtyvyyden lisäämiseen mm onnistuneiden etäkohtaamisten, Solita Together -hankkeen, Living in Exceptional Times -hetkien, sisäisten etätapahtumien ja pienten yllätysten kautta.

Projektitiimin kaikki tehtävät on hoidettavissa paikkariippumattomasti, kunhan tiimi sopii siihen omat pelisäännöt. Tiimillä on vastuu siitä, että kaikki tiimiläiset pysyvät mukana, vaikkeivat he olisikaan samassa paikassa. Tämä voi vaatia enemmän läsnäoloa myös liidi-hahmoilta. Itse työn tekeminen ei välttämättä ole etänä sen hankalampaa. Isoimman haasteen luo spontaanien kohtaamisten puuttuminen. Se vähentää tiedon kulkemista, kun ei enää sattumalta tule asioita puheeksi. Meillä toki panostetaan paljon erilaisiin etäkohtaamisiin kuten kahvitaukoihin, musavisoihin, aftereihin ja yhteisiin sisäisiin etätapahtumiin.

Olen itsekin työskennellyt vuosia etänä mm Loimaalta ja Briteistä käsin. Toimin Solitalla rekrytoijana eli tehtäväni on varmistaa, että meillä on projekteihin tarvittava osaaminen tarjolla. Rekrytointi ja resursointi kulkevat meillä käsi kädessä mahdollistaen sen, että oikea osaaja saadaan ohjattua oikeisiin projekteihin.

Minna Merisaari – Etätyö helpottaa resursointia, mutta vähentää spontaaneja kohtaamisia

Työskentelen Solitalla staffaajana eli vastaan siitä, että ihminen ja työ kohtaavat. Työni pitää sisällään mm tilannekuvan tuottamista, rekrytointia sekä myyntiin ja tarjousten tekemiseen osallistumista. Olen työskennellyt 6 vuotta etälokaatiosta käsin, mutta silti ennen pandemiaa kävin lähes joka päivä toimistolla. Koen, että omaa työtäni oli helpompi tehdä toimistolla, koska ihmisten kohtaaminen on siinä niin isossa roolissa.

Resursointia meillä tehdään humaanisti ja ihmistä kuunnellen. Meille on tärkeää huomioida ihminen, asiakas ja Solita. Tämän kolmion tulee olla tasapainossa, jotta jokainen hyötyy. Kun kaikki ovat etänä, voidaan projektien resursoinnissa keskittyä puhtaasti tiimin osaamiseen. Tällä on ollut positiivinen vaikutus myös siihen, että liki kaikki ihmiset ovat olleet koko pandemia-ajan kiinni projekteissa, kun lokaatio ei ole osa yhtälöä.

Ramin Miraftabi – Laaja perehdytys auttaa tutustumaan ihmisiin ja yrityksen meininkiin etänä

Aloitin Solitalla seniorikonsulttina helmikuussa 2021 Pohjois-Karjalasta käsin. Liperi on minusta hyvä paikka elää ja siksi haluan työskennellä täältä käsin. Etänä työskentely tarkoittaa toki sitä, etten saa ihan kaikkia toimistosidonnaisia työsuhde-etuja. Koen kuitenkin täällä asumisen antavan minulle enemmän.

Solitan perehdytys on laaja, ja se on auttanut tutustumaan ihmisiin ja yrityksen meininkiin. Jo ennen työn alkamista pääsin käymään Clanedin kautta läpi materiaaleja. Yhteisten perehdytystilaisuuksien lisäksi oma people leadini on varannut virtuaalisia käytäväkeskusteluita työni kannalta olennaisten ihmisten kanssa. Kulttuuria on hankala saada välittymään etänä, mutta Solitan matala organisaatio on välittynyt hyvin. Täällä saa vapaasti kysellä ja ihmetellä. Mielestäni solitalaisuuden ydin koostuu rohkeudesta, oma-aloitteisuudesta ja avoimuudesta.

Olen tehnyt projekteja jo 15 vuotta etänä ja huomannut, millaisia haasteita etänä työskentely aiheuttaa. Projektin kannalta olisi hyödyllistä, jos projektitiimin ja asiakkaan pääsisi näkemään kasvokkain edes projektin alussa ja satunnaisesti projektin aikana. Kasvokkain tapahtuu kuitenkin niin paljon kommunikaatiota esimerkiksi kahvikoneen äärellä, mitä etänä ei tule tehtyä.

Meillä keskitytään siihen, että työntekijä voi hyvin

Työntekijän hyvinvointi huomioidaan meillä laajasti niin työsuhde-etujen kautta kuin arjessa. Solita Together -hankkeen ja muiden keinojen avulla yritetään selkeästi keventää työntekijän kuormaa. Työntekijän hyvinvointi huomioidaan monipuolisesti työsuhde-eduilla ja erittäin laaja työterveydenhuolto on hyvä esimerkki tästä. Myös henkisestä hyvinvoinnista kiinni pitäminen on iso asia, mikä on noussut täällä esiin.

Slackissa on paljon erilaisia harrastus-kanavia ja itse olen mukana outdoor-, valokuvaus- ja koirat-kanavilla. Minusta on hienoa, että Solitalla halutaan mahdollistaa talon pienemmät kulttuurit eikä yritetä saada aikaan yhtä isoa yhtenäistä kulttuuria. Se ei todennäköisesti toimisi. Pienemmät kulttuurit tekevät työpaikasta viihtyisämmän, kun jokaiselle löytyy se oma kolo.

Vinkkinä voisin sanoa, että etänä työskennellessä on tärkeää osata erottaa työ ja vapaa-aika toisistaan. Minulla on erillinen työhuone, jossa on ergonominen työpiste. En myöskään selaa vapaa-ajalla slack-kanavia, vaikka ne koskisivat harrastamista. Tiedän, että liian helposti ajautuisin lukemaan myös projekteja koskevia viestejä.

Janne Kaartinen – Solitalaisuus toteutuu projektityön ja tiimin kautta

Työskentelen ratkaisuarkkitehtina isoissa julkishallinnon projekteissa sekä myynnin rajapinnassa pre-sales konsultin roolissa. Etätyö on roolissani ollut helppoa ja mahdollista, sillä olen aina tehnyt töitä asiakkaiden ja asiantuntijoiden kanssa ympäri Suomea eli projektitiimi on ollut aina etänä.

3 vuotta sitten muutin perheeni kanssa Jyväskylään ja silloin siirryin myös virallisesti etätyöhön. Voisin sanoa olevani pioneeri etätyössä Solitalla. Ennen muuttoa työskentelin yli 10 vuotta Helsingin toimistolla ja olin ensimmäinen Helsinkiin palkattu solitalainen. Jo Helsingissä työskennellessä parin viimeisen vuoden aikana etätyö lisääntyi huomaamatta lasten hoidon takia sekä Teams-palavereiden määrän kasvaessa. Kun on paljon Teams-palavereita ja työtä tehdään ympäri Suomea asuvien asiakkaiden kanssa, ei omalla toimistolla olo tuo merkittävästi lisäarvoa.

Etätyössä korostuu arjen helppous

Minun on helppoa olla etäsolitalainen, koska olen ollut Solitalla niin kauan. Jyväskylästä työskentely ei eroa juurikaan Helsingin toimistolla työskentelystä. Projektityön ja -tiimin kautta solitalaisuus kuitenkin oikeasti toteutuu. Kaikki edut, kuten vaikka hedelmäkorit ja hieronnat, eivät ole etänä saatavilla, mutta kaikki olennaiset asiat kyllä onnistuu. Etenkin nyt pandemia-aikaan tuntuu, että olen samalla viivalla muiden kanssa.

Yksi suurimmista hyödyistä etätyössä on ollut lapsiperheen arjen organisoinnin helpottuminen. Itselleni on ollut etua siitä, että asun kaupungissa, jossa esimerkiksi päiväkodista haku sujuu nopeasti palaverin jälkeen.

Oletko sinä seuraava etäsolitalainen? Kurkkaa mahdollisuudet tästä.