19.3.2021Blogi

Työpaikka, jossa yhteisöllisyys kukoistaa pandemia-aikanakin

Working at Solita

Kulunut vuosi on ollut erikoista aikaa monin tavoin, eikä vähiten työnteon näkökulmasta. Pandemia-aika on tarkoittanut pitkälle venynyttä etätyöputkea ja työpaikan sosiaalisen elämän siirtymistä virtuaaliseen moodiin. Olemme kuitenkin olleet positiivisen yllättyneitä siitä, kuinka yhteisöllinen meininki Solitalla on ollut poikkeusajasta huolimatta. Ehkä on niin, että poikkeusaikoina punnitaan yrityksen kulttuurin ja arvojen vahvuus, ja Solitalla ne todellakin ovat kaiken tekemisen perusta.

Olemme molemmat aika tuoreita solitalaisia; Jere on työskennellyt kehittäjänä puolisen vuotta ja Kari on niin sanotusti paluumuuttaja, joka palasi Solitalle syksyllä 2020. Kari työskentelee koodarina ja People Leadinä.

Ajatuksemme kirjoittaa Solitan yhteisöllisyydestä ja arvoista heräsi, kun kävimme yhdessä läpi Jeren koeajan päättymiskeskustelua ja palautteita. Meidän kokemus on ollut, että poikkeusajasta huolimatta olemme päässeet tosi hyvin mukaan työyhteisöön. Työkaverit ovat tukeneet ja sparranneet perehdytysprosessin aikana ja huomioineet uusia tulokkaita eri tavoin. Projekteihin olemme päässeet käsiksi heti alusta saakka.

Yhteisöllisyys rakentuu monista pienistä, joskus arkisistakin asioista. Teamsissä voi olla aamukahvipalavereita ja porukalla järjestetään kaikenlaista pientä etänä, erilaisia sosiaalisia kohtaamisia. Kahvisessioissa voidaan jutella työasioista ja esimerkiksi esitellä projekteja, mutta toki meillä sosialisoidaan myös muissa kuin työasioissa. Järjestämme meidän Oulun työporukan kanssa myös koronaturvallisia ulkoilma-aktiviteetteja. Agendallamme on muun muassa kuvasuunnistusta, ja kun lumet sulavat, kokeilemme kiinnostuneiden kanssa mm. puistojoogaa.

Solitan arvot näkyvät jokapäiväisessä työssä

Solitan arvot; välittäminen, intohimo, rentous ja rohkeus ovat myös vahvasti läsnä työyhteisössämme ja tavoissamme toimia. Ne ohjaavat toimintaamme ja tukevat yhteisöllisyyden rakentumista. Se ei ole mikään itsestäänselvyys. On myös yrityksiä, joissa arvot ovat vain lista seinällä, eikä niillä juurikaan ole vaikutusta työn arjessa.

Esimerkiksi välittäminen näkyy siinä, että uudet ihmiset otetaan avosylin vastaan eikä heitä jätetä yksin. Työkaverit ovat tosi huomioivia ja apua saa aina, kun sitä tarvitsee. People Leadit ovat aidosti kiinnostuneita siitä, miten tiimiläisten arjessa menee. Ihmisten johtaminen on täällä palveluammatti, jolla pyritään takaamaan se, että jokainen solitalainen voi hyvin omassa työssään.

Myös intohimo löytyy Solitan arvoista. Karille Solitan yhteisöllisyys ja ihmisten intohimoinen suhtautuminen työhönsä olivat keskeisimpiä syitä, miksi hän halusi palata Solitalle. Intohimo näkyy esimerkiksi siten, että täällä tehdään hyviä ja tärkeitä juttuja ja halutaan tuottaa aidosti arvoa asiakkaalle. Voimme keskittyä asiakasarvon tuottamiseen ilman ylimääräistä hallinnollista kohinaa, se näkyy meillä asiakastyytyväisyydessä. Ihmiset ovat aidosti motivoituneita ja innostuneita työstään ja heillä on halua kehittyä. Hommat hoidetaan hyvin ja asiakkaalle pyritään aina löytämään se paras mahdollinen ratkaisu. Tällaisessa ympäristössä pääsee itsekin oppimaan ja kehittymään. Intohimo kun on tarttuvaa.

Rentous tulee esille siinä, että Solitalla ei keskitytä pelkästään raatamiseen tai ”virallisiin asioihin”. Ihmiset nähdään kokonaisina ihmisinä, joiden elämä ja kiinnostuksen kohteet koostuvat monenlaisista asioista. Töissä saa olla aito oma itsensä, siihen jopa rohkaistaan. Tässä auttaa organisaation matala rakenne, kaikki ihmiset ovat tosi helposti lähestyttäviä positiosta riippumatta. Armeijamaista herran pelkoa ei täällä tunneta.

Rohkeus on myös osa solitalaisuutta. Se voi ilmetä niinkin yksinkertaisena asiana kuin rohkeutena pyytää apua. Kaikkea ei tarvitse tietää ja sen voi myöntää. On myös helpompi olla rohkea, kun työpaikka ja ihmiset ympärillä kannustavat siihen. Ehkä rohkeuskin on tarttuvaa!

  • Jere Luomajoki ja Kari Sarsila työskentelevät Solitan Oulun toimistossa. Etsimme jatkuvasti uusia osaavia työkavereita eri yksiköihimme Suomessa. Liity joukkoomme!