24.2.2021Blogi

Tutustu Solitalaisiin: Master Data Management -konsultti ja Team Lead Verna Ritala

Tutustu solitalaisiin! Meillä on yli 1000 työntekijää ympäri Suomea ja Eurooppaa erilaisilla taidoilla ja taustoilla varustettuina. Jokaisella heistä on tarina kerrottavanaan; mitä he tekevät työkseen ja mikä heitä inspiroi. Tällä kertaa esittelyssä Verna Ritala, meidän Master Data Management -konsultti ja Team Lead, joka nauttii myös ulkoilusta ja perheen kanssa puuhastelusta.

Etsimme parhaillaan myös uusia kollegoja MDM-konsultoinnin pariin. Tutustu tehtävään ja jutellaan lisää, jos kiinnostuksesi herää!

Roolissani yhdistyy konsultointi, master datan hallinta ja tiimiläisten sparrailu

Olen tehnyt hommia Solitalla viitisen vuotta ja ehtinyt oppia ja nähdä kaikenlaista. Nykyisessä roolissani vastuuni on jakautunut Team Leadin ja MDM-konsultin tehtäviin, joista konsultin tehtävät vievät noin 70 prosenttia työajastani. Molemmat roolit ovat minulle mieluisia, ja tekevät päivistäni vaihtelevia ja monipuolisia.

Konsultin roolissa työskentelen tällä hetkellä master-datan kanssa Semarchyn teknologialla. Määrittelemme yhdessä asiakkaan liiketoiminnan kanssa tavoitteet, päätämme parhaan teknisen ratkaisun ja sen jälkeen toteutamme sen. Päiviini kuuluu siis kaikenlaista tekemistä aina konsultoinnista käytännön toteutukseen. Useimmiten projektien tavoitteena on löytää paras mahdollinen tapa hallita asiakkaan master-dataa, eli ydintietoa. Koska master-datan rooli on olla keskiössä, työ linkittyy vahvasti tiedon laadun parantamiseen ja data governanceen sekä erilaisiin sisään ja ulospäin meneviin integraatioihin.

People Leadin roolissa näen itseni eräänlaisena sparrailijana, tavoitteeni on myös saattaa tiimiläisiäni sellaisten projektien pariin, joista he ovat innoissaan. Tähän rooliin liittyy myös kaikenlaista käytännön arjen pyörittämistä, kuten resursointia ja kehityskeskusteluita. On palkitsevaa auttaa ja sparrailla kollegoita ja pohtia yhdessä mahdollisia kehityspolkuja. Saan Solitalta paljon tukea ihmisten johtamiseen liittyen. Meillä on koulutuksia ja vertaistukiryhmiä, myös oma esihenkilöni on aina käytettävissä.

Vaikuttavat ratkaisut ja mukavat ihmiset ovat työni parasta antia

Parasta työssäni on se, kun pääsee tekemään hienoja juttuja mukavien ihmisten kanssa. Tietenkin myös työn tulokset motivoivat; kun näkee, miten meidän suunnittelemat ratkaisut hyödyttävät asiakkaan liiketoimintaa. Vaikutus näkyy usein myös loppukäyttäjällä, oli hän sitten asiakas tai asiakkaamme asiakas. Omassa työssä näkyy automaation positiivinen puoli; meidän työmme avulla ihmiset voivat säästää aikaa ja keskittyä tekemään järkevämpiä ja mielekkäämpiä asioita.

Tietenkin tässä työssä kohtaa myös haastavia ja turhauttaviakin tilanteita. Meidän tehtävämme konsultteina on tuoda näkemystä ja asiantuntemusta asiakkaille ja auttaa heitä parhaalla mahdollisella tavalla. Mutta asiakas kuitenkin tekee päätökset, ja aina ne eivät ole linjassa meidän suositustemme kanssa.

Meidän täytyy toki uskaltaa haastaa ja sparrata, kaivaa pintaa syvemmältä ja todella ymmärtää, mitä asiakas oikeasti tarvitsee. Päätöksiä me emme kuitenkaan voi tehdä asiakkaan puolesta. Meidän täytyy vaan hyväksyä se, että epätäydellisessä maailmassa monet tekijät aina rahasta muihin käynnissä oleviin hankkeisiin vaikuttavat siihen, millaisia ratkaisuja lähdetään rakentamaan.

Emme toisaalta myöskään tarjoa asiakkaille mitään massiivisia härveleitä, jos sellaisille ei ole tarvetta. Meidän tavoitteenamme ei ole koskaan ensisijaisesti maksimoida laskutusta, vaan tehdä fiksuja asioita, joita voi pilkkoa pienempiin osiin. Siksi on tärkeää ymmärtää asiakkaan todelliset tarpeet.

Ihmisläheisessä kulttuurissa on mukava tehdä töitä

Olen päässyt oppimaan ja kasvamaan Solitalla viiden vuoden aikana paljon. Iso osa kehittymisestä tapahtuu itse projekteissa. Mahdollisuus päästä tekemään monipuolisesti erilaisia projekteja takaa sen, että uutta opittavaa on jatkuvasti. Uusia teknologioita pääsee opiskelemaan sekä projekteissa että niiden ulkopuolella. On kaikkien etu, että solitalaisten osaaminen on ajan tasalla. Työssä oppii myös paljon asiakkaiden liiketoiminnasta ja erilaisista toimialoista. Olen mukana myös Solitan arkkitehtiakatemiassa. Se on meidän sisäinen vuoden kestävä koulutus, jossa opiskellaan arkkitehdin työssä tarvittavia taitoja.

Olen tykännyt myös siitä, että Solitan kulttuuri ja arvot ovat ihmisläheisiä. Arvojamme ovat intohimo, välittäminen, rohkeus ja rentous – ne ovat edelleen relevantteja ja ohjaavat aidosti tekemistämme. Välittäminen näkyy siinä, että täällä saa olla kokonaisena ihmisenä. Ihmisten tarpeisiin pyritään löytämään sopivia ratkaisuja, mikä on näkynyt korona-aikana esimerkiksi siten, että omia työaikojaan on voinut järjestellä hyvin joustavasti. Rohkeus tulee esille tavassamme haastaa ja sparrata asiakkaitamme. Rentous taas näkyy kivana yhteishenkenä, pönöttämistä ei täällä harrasteta. Intohimo näyttäytyy ihmisten aitona kiinnostuksena omaa työtään kohtaan; haluna kasvaa ja kehittyä.

Itselleni tärkeää on ollut se, että omaa polkuaan on päässyt muokkaamaan tahtomaansa suuntaan. Meitä kuunnellaan hyvin herkällä korvalla ja dialogi johdon kanssa toimii. Firman yksi kantava ajatus on, että Solita muodostuu niistä yksilöistä, joita täällä on töissä. On ollut mukavaa nähdä, että asia todellakin on niin.

Verna Ritala on MDM-konsultti, joka työskentelee Solitan datayhteisössä. Etsimme jatkuvasti uusia osaavia työkavereita.

Kiinnostuitko? Rekrytoimme parhaillaan uusia työkavereita master data managementin pariin. Tutustu tehtävään ja jutellaan lisää!